Liters zaad spuiten geile kik contacten

Enorme lul in klein kutje massage happy end limburg

Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van: Beroep op de grondrechten m. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist.

Zij is hier geboren. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands er. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam….

En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat?

Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o. Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland…De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten.

De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen. Prominenten, bende actievoerders, vrijwilligers van het islamitische politiek! Prominenten, oude garde leden, zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie.

Ze lieten het land compleet onder de voeten van de massa islamieten die alleen willen bezetten. Moslims willen alleen nog meer landen veroveren: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen.

Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien! Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen goede informatie. Moslims zijn per definitie polaire t. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds jaar zo geweest.

In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen?

Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen?

Stop met die demagogie. Je verkoopt je ziel aan die gemaskerde duivel voor een ramadan etentje! Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke — en sociale onrust. Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn.

Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom.

De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van Nederlanders, niet alleen van de Moslims. Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld.

Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien. Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen: Stop alle subsidies en zinloze investeringen om ze hier te laten groeien.

Investeer alleen in de terugkeer projecten. Let op, dit zijn geen tijdelijke kampen in een nabije land etc.. Vrije landgebieden voor de massa-immigranten moeten uitsluitend in het land van herkomst, niet in een andere land gecreëerd worden. Tijdelijke kampen zijn nooit een succes geweest en worden ze nooit een oplossing van de sterk groeiende massa-immigratie vanuit islamlanden. Neem even Marokko,bijna alle Marokkanen willen weg, net als een andere Islamitische land, er zijn tot nu toe ongeveer 9 miljoen Marokkanen naar EU landen doorgesluisd.

Uit Iran zijn er ongeveer 13 miljoen mensen weggegaan… Uit Turkije zijn er totaal 11 mensen weggegaan en er komt nooit een einde!!! Somalië, Pakistan, Soedan, Nigeria, Ghana en al die andere islamitische landen stoppen niet zomaar met hun uitstoot verplaatsing! VN moet zorgen dat bv, in Somalië een vrije landgebied gecreëerd kan worden. Turkije moet toestemming geven voor een vrije gebied voor de remigreerde Moslims, onder het gezag van VN moet er in Marokko zelf een vrije land gebied gecreëerd worden voor de miljoenen Moslims.

Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden. Het machtigste dat Europa ooit gezien heeft. Een indrukwekkende massa mannen, paarden, kamelen en wagens. Ze roven alles wat eetbaar is. Ze ontvoeren vrouwen om de seksuele driften te bevredigen van duizenden soldaten die twintig, dertig kilometer per dag moeten marcheren.

Het doel dat Mohammed IV zich stelde was het veroveren van Wenen, om daarna met zijn legers naar Rome te trekken en, eenmaal daar aangekomen, om de Sint-Pieter basiliek in een moskee te veranderen. De elfde september is Wenen verloren.

De kanonschoten van het leger van Karà Mustafà hebben kraters geslagen in de bastions van de verdediging. De waterwegen worden verontreinigd. Besmette ratten worden over de stadsmuren gegooid ….

Het Westen staat aan de afgrond van een definitieve vernietiging. Bij het aanbreken van de twaalfde september valt de verdediging aan.

En tegen iedere voorspelling in winnen ze. Tussen dat Europa en het Europa waarin wij nu leven bestaan angstaanjagende overeenkomsten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de Islam virus een zeer gevoelige antennes heeft.

Het «voelt» de zwakheid van Europa en beweegt zich westwaarts. Ottomaanse invasie Bendes moslims teisteren Nederlandse steden. De omvang van de generatie huwbare Moslims neemt flink toe, waardoor op korte termijn een aanhoudende stroom profiteurs, maar ook als Turkije lid wordt bij EU, een complete volksverhuizing uit deze landen valt te verwachten. Meer dan een derde van de Turken zal proberen weg te vinden in het Westen als Turkije toetreedt tot de Europese Unie en er geen beperkingen worden gesteld aan het vrij verkeer.

En dit is de belangrijkste eis van Turkije. Onderhandelingen over toetreding kosten ons alleen meer belasting geld, tot nu zijn er honderden miljoenen Euro gekost. AKP en de leger zeggen dat ze graag lid willen worden, bereid om alle hervormingen die nodig zijn door te voeren tot nu allemaal schijn!!! Turken zijn bereid om: Maar daar tegenover willen ze één ding zeker: En dit is alles wat de Turken steeds eisen.

Ze dreigen steeds harder!. Ze weten heel goed wat ze willen. Het vrije verkeer naar Noord Cyprus resulteerde extra duizend Turken op het Eiland en het was gelijk afgelopen met die vrije Cyprus.

Turken hebben een deel van deze Eiland compleet bezet en gaan ze nooit terug. Noord-Irak weer hetzelfde, Turken smokkelen steeds meer rasgenoten naar deze gebied en eisen gelijk olievelden van Kirkuk en Mousoel. De toevloed aan moslims zorgt er bv. Maar met deze wapen kunnen ze hele EU definitief vernietigen. Nu wordt het hoogtijd dat het vrije verkeer van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt.

Veel hier geboren moslimjongeren, willen graag deelnemen aan nieuwe strijdtonelen in West-Europa. Deze islamitische jongeren vormen een diffuus netwerk van internationaal georiënteerde vijandelijke organisaties en blijken vaak bereid enige vorm van ondersteuning te verlenen aan islamitische activiteiten. Westerse invloed is nog steeds schijn op deze nieuwe generaties en zijn ze langzamerhand in de handen van de gevaarlijke machthebbers gevallen.

De aantrekkelijkheid voor deze jongeren is dat ze gezamenlijk voor de zaak van hun ouders gaan vechten. Moslims verspreidden zich over diverse landen en vestigen zij zich zonder problemen in West-Europa. Deze nieuwe generatie islamitische nomaden worden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden.

Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het heimelijk uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting.

In de grootsteden zijn er veel gevaarlijke Moslims actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken.

In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Bijna elke wijk in de grote steden krijgt moskeen, islamscholen, internaten, TV schotels etc.. Instroom van nieuwe Moslims en vervolgens de geboortecijfers er bij pakt, dan krijg je een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd.

Nu zie jij daar alleen moslims. Ze spelen alsof ze antiracisten zijn.. Deze valse antiracisten zijn zelf grote racisten. Geen enkele Islamitische vrouw mag met een westerse man trouwen bloed en ras bescherming.

Turken en Arabieren zijn raciaal tegen de Koerden, Joden, Christenen en Berberen etc… Deze mensen vinden het immers nodig om bij iedere mogelijkheid die zich voordoet de racist-kaart te spelen. Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de criminele Turken, Marokkanen, Somaliër, en Antillianen de dienst uitmaken,en van onze steden een hel gemaakt hebben.

Veel corruptie, dat staat vast, een maffiabende binnen de politiek en justitie, ze stelen, roven en vullen hun zakken goed.

Niet voor niks komen ze allemaal weg met een mooi baantje na hun loopbaan. Ze zorgen in ieder geval goed voor elkaar en voor hun Moslims. Zonder massa criminele Moslims hebben ze helemaal geen werk! Nu een lid van het Hof Amsterdam van tevoren geprobeerd een getuige van Wilders, een belangrijke arabist, een hoogleraar dus, te beïnvloeden?!!

Maffia-achtige ontwikkelingen bij de Hof, dat is al jaren bekend zie ook IRT affaire, Commissie Van Traa en dood van, Van Traa zelf die veel wist, auto ongeluk was een toneelstuk!

Natuurlijk is Nederland geen snars beter dan Italië, waar de Maffia vandaan komt. Natuurlijk viert Islamitische invasie macht, corruptie, misdaad en criminaliteit hier door de gehele bv Nederland hoogtij, bijna altijd ongestoord. Wilders moet nu helemaal vrijgesproken worden!

Op het moment dat er veranderingen op komst zijn en mogelijk de rechtstaat op de schop gaat eindelijk. Gaan ze hun ware gezicht laten zien. Oplichters, dieven, draaideurcriminelen hebben hier een paradijs.

Aangestuurd vanuit de politiek dat is nu wel duidelijk. Het is een Politiek proces om een parlementaire monddood te maken. Er wordt álles aan gedaan om iemand met een afwijkende mening weg te pesten! Het is een corrupte rechtsgeleerden cabaret. Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa. Dit is wat Libische Dictatuur Kadaffi met zijn kleine miljoen dollar wilde bereiken… Omkoop in EU landen van Libische piraat is jaarlijks minimaal miljoen dollar.

Wanneer worden er eens kamervragen gesteld over de onafhankelijkheid van een OM én rechters?! Je hebt hier nergens recht op tegenwoordig! De rechterlijke macht moet van onbesproken gedrag zijn en elke schijn die partijdigheid zelfs maar suggereert moet voorkomen worden.

Hier is meer aan de hand dan de case Wilders alleen! Veel ambtenaren staan openlijk aan de kant van de Islamitische invasie. Islamitische invasie moet juist nu veroordeeld worden. Diegenen die hier nog gekampeerd en een hand boven het hoofd gehouden worden, zijn de échte criminele moslim strijders. We zijn echt zelf ziek bezig om ons Europa ondersteboven te zetten. We blijven maar in die droom dat alles goed blijft gaan. Ook al was Geert Wilders er niet, de terrorisatie gaat gewoon lekker verder en zal zich in de toekomst alleen maar uitbreiden.

De gewone burger niet die wordt gefrustreerd achter gelaten. De rechterlijke macht in dit land is dringend aan verversing toe! Er wordt reeds decennia lachwekkend recht gesproken. Het is meer old-boys-network binnen de rechtspraak in Nederland.

Geen wonder dat steeds meer burgers in verzet komen tegen de willekeur en wildgroei in ons land! De schijn ophouden door met meters dossiers naar buiten te treden… Het zit diep geworteld, taak van overheid om alles onder het tapijt vandaan te halen en de schuldigen keihard aan te pakken.

Dubbele Nationaliteit Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen mensen met een dubbel paspoort samen met zweden of Engeland of de mensen met een dubbel paspoort samen met Marokko en Turkije. Die van Zweden is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. Die van Turkije en Marokko zijn dat duidelijk niet, het zijn moslims, hun cultuur is duidelijk niet de onze en normen en waarden stroken al helemaal niet met die van de westerse.

Dat is belangrijk, discussie overbodig. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. De meesten zijn ook gelijkdenkend. Wanneer ze willen inburgeren zelf betalen en kunnen ze na een paar jaar het Nederlandse paspoort krijgen. De islamitische druiven zijn zuur. Dus Mark Rutte is gewoon eerlijk met zijn uitspraak.

Waarom zou dit discriminatie zijn? Zweden heeft net als Nederland een paspoort van de Europese Unie. Dat is een heel verschil. Daarnaast zijn juist Turkije maar vooral Marokko degenen die discrimineren.

Je komt namelijk nooit af van de Marokkaanse nationaliteit, ook al ben je in Nederland geboren… Dat moet dus allemaal maar kunnen. Als Nederland hier dan kritiek op heeft dan is het ineens discriminatie.

De Turkse regering gedraagt zich discriminerend naar de Koerdische, Armeense en Griekse minderheid. Deze minderheden zijn overgebleven na een periode van ethnic cleansing begin vorige eeuw. Recentelijk is er nog gedreigd Armeniers het land uit te gooien.

Wie discrimineert er nu? Als Turken Turken willen blijven, moeten ze lekker in Turkije blijven. Dit is Nederland en als je daar wilt wonen, zul je je moeten aanpassen. Dat zou andersom ook wenselijk zijn! En inderdaad, mocht het toch zo gebeuren, dan geldt uiteraard: Het kan toch nooit zo zijn dat het en en is?

Men zal moeten kiezen: Turken in Overheidfuncties kunnen gemanipuleerd worden, zeg maar onder druk gezet worden door de Turkse spionagediensten.

De enige remedie tegen deze oproep is alle Turken met een dubbel paspoort moeten het Nederlandse paspoort inleveren. Het kan toch niet zijn dat een Nederlandse Turk in Turkse militaire dienst moet. De belastingbetaler mag de afkoopsom voldoen.

Als ze invalide terug komen ze in onze uitkeringen. Turkse gevoelens zijn dubbel. Europa is niet alleen voorbeeld, maar ook vijand…Erdogan heeft meerdere malen uitgesproken dat hem een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren.

De enige juiste oplossing is de grens voor Turken dicht… Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in mijn optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden.

De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Laten die landen eerst maar eens normaal doen en ex-inwoners met rust laten. Daar naast nog wel 4 weken in de kazerne bivakkeren anders moet je als nog 2 jaar drillen. Leuke he, heb je niet met Zweden of welk Europees land dan ook. Daarbij leveren ze ook geen enkele crimineel uit met een of anders lulsmoes ; Kortom, primitieve landen moet je primitief behandelen. Moslimlanden willen invloed uit te oefenen op de Turken, Arabieren hier.

Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Turkije wilt in Nederland een volgende Noord- Cyprus creëren.

Ze blijven niet bij de dijk, Noord Cyprus was ook niet zomaar in een keer bezet! Net als bij de eerst en tweede golf van de Islamitische invasies, zien we nu weer zelfde zwakheid: Het is nog altijd een lachertje dat er moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije willen bouwen, hakken ze je kop eraf!

Reden temeer dus om Turkije nooit toe te laten tot de EU. Niet aanpassen, tjonge, dat moet jij eens doen in Turkije en gewoon een moskee binnenlopen met schoenen aan omdat je je weigert aan te passen.

Wij in Nederland lopen nou eenmaal gewoon op schoenen in kerken en omdat wij een verdrag hebben hoef ik mij niet aan te passen, toch? Kerkelijke leiding met zero moreel helpt alleen nog meer islamisatie in Europa.

Christelijke kerken zijn gewikkeld in grote morele probleem, hierdoor ontstaat een grote vacuüm voor de honderden miljoenen Europanen. Hele middenoosten, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika is op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd: Bezetting van Europa 2 keer mislukt: De slag bij Poitiers en In de lente van dat jaar bij de Wenen.

Beide verdedigingen zijn niet van die Christelijk aard. Verdediging van een Frankische koning was totaal spontaan, het was los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde.: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.

Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien. Nu derde keer, het wordt de laatste en beslissende aanval van de islamieten.

Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen. De gestaag groeiende Moslims populatie vormt een grote probleem. Daar zit het probleem.

Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines zie: HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld voor de andere scholen.!? Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos — de kenmerken zijn de basis elementen om Nederlandse maatschappij ten val te brengen…De vlag van de politieke islam waait steeds harder en de strijd tegen de Nederlanders wordt op alle fronten uitgevoerd, zie: Waarom zou je in een land willen wonen en je vervolgens opsluiten in je eigen cultuur.

Lijkt wel of die Turken daarmee iets masochistisch hebben en een heel klein wereldbeeld, de huiskamer met een satellietverbinding naar een Turkse zender. Het probleem is simpel op te lossen. Alle economische banden met het thuis zwaar belasten. Het kenmerk van de Islamitische organisering heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda.

Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Ze zijn bijna 50 jaar binnen en geen enkele heeft een Nederlandse naam, ze doen mee aan de moskeebouw die volgens hen bezetting van het land betekent: Alle historische voorbeelden wijzen er op dat er met het Islamitische ideologie kunnen ze nooit geïntegreerd worden met een andere cultuur, waar ze binnengedrongen zijn.

Segregatie en val is dus enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Zich verplaatsen naar de nieuwe gebieden en daar groeien tot de meerderheid. Naast elkaar leven met de oorspronkelijke volkeren, mag alleen om tactische redenen en mag niet langer…Meerderheid vorming en de bezetting van het land, De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden.

Nu in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er hier groeiende Moslim kolonies zijn, dus geen sprake van een integratie proces. De Europese Unie is het afvalputje van dit soort massaal geproduceerde laagst opgeleiden die gestimuleerd worden om naar Europese landen te verhuizen. Dergelijke grote massa Moslims schieten als paddestoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen moskeen en scholen in Nederland.

Het aantal Moslim jongeren groeit razendsnel in hun nieuwe broedplaatsen. Het aantal opgeleiden nemen ook toe en werken ze aan de nieuwe voorzieningen voor de rekrutering.

Marokkaanse en Turkse Wethouders, burgemeesters openen grote moskeen in Nederland: In een stad met een Marokkaans moslimburgemeester, Turkse wethouders die eens zeggen dat ze de scheiding van kerk en staat niet al te ver door moeten voeren…. Het is de PvdA wethouder Hamit Karakus die ervoor gezorgd heeft dat dit symbool van verovering gebouwd kon worden.

Hierbij negeerde hij alle gemeentelijke regelingen om zijn zin door te voeren. Ernstiger is dat de grond voor eeuwig is verkocht aan de moslims, in islamitische ogen wordt Nederland niet méér gewaardeerd voor de gegeven vrijheid, maar juist verder vernederd voor zwakte, namelijk dat zelfs de Nederlandse grondwet zou kúnnen wijken voor veronderstelde islamitische geloofs- en gezagssuperioriteit. Immers, de grond onder de moskee, evenals die onder elke moskee in Nederland trouwens, wordt in islamitische ogen geacht eeuwig onttrokken te zijn aan de Nederlandse soevereiniteit.

Deze Turken en Arabieren treden op voor hun parallelle islamitische autoriteit die de toepassing van Nederlandse wetten op enig deel van Nederlands grondgebied kan uitschakelen. Dit getuigt het van een onvoorstelbare brutaliteit en toont hoezeer de Nederlanders over zich heen laten lopen…Hiermee wordt het bewezen dat het verlenging van de islamitische landen voor hun eigen machthebbers werken.

Met het controle over de grootsteden hebben ze zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Met tegenstanders van het islam wordt op deze manier afgerekend. Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben.

De wijken en steden: In de oude wijken in de grote steden vind je amper autochtonen meer. Dat is een gemiddelde afspiegeling van de stad. Hun wijken dus, niet van Nederlanders. Veel wijken in de grotsteden vertonen alle kenmerken om tot islamenclaves te verworden en grote politieke partijen die volledige geïslamiseerde wijken zien ontstaan doen overal mee. Nederlanders kunnen niet tegen 1 hoofddoek vrouw, ze verhuizen massaal en vervolgens ontstaat heel snel een andere soort wijk.

Doorsluizing naar volgende wijk van deze hoofddoekvrouwen is een constante demografische proces waarbij Islam gebruikt wordt als een politiek-religieuze verovering systeem met religie als dekmantel.

Turkse Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. EU lidmaatschap van Turkije is belangrijk om dit soort strategische doelen te bereiken: Zoals bekend groeien Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland FION , Milli Gorus, Fetullahcilar, Soeleymancilar, Diyanet met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen.

Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. De omstreden criminele organisaties duiken op als onderhuurders van de moskeen in Nederland. Vijandgezinde Moslimlanden realiseren zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen.

Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Turkije, een agressieve staat met 80 miljoen intolerante moslims, waar de moslimscholen explosief groeien en de andere geloven zwaar geterroriseerd worden. Turkije, dat Cyprus voor de helft weder-rechtelijk bezet heeft, en het EU lid Cyprus niet wil erkennen.

Turkije dat de genocide van ruim een miljoen Armeniërs niet wil erkennen. Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap. Een EU-blunder van de eerste orde. Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak.

Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in. Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt.

Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; De enige reden, waarom de turken doen als of ze bij de EU willen horen is het geld dat Turkije krijgt als kandidaat-lidstaat van de EU, ons belastinggeld en bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding.

Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika. Turkije nooit en nimmer bij de EU! Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers. Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeen bouwen.

Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas. Het proces tegen Geert Wilders, is oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederland en is een schande, het is niet legitiem!

Zie de eerdere opmerkingen van moslim dictators, als: Het proces tegen Geert Wilders, dat dankzij de medewerking van deze dictators tot stand kwam, is dodelijk. Door de islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei, die nog steeds exponentieel is, betekent dit, dat in alle moslim-landen de gevreesde overbevolking zeer snel plaats vindt.

Neem nu Egypte, de overbevolking daar, is een groot probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland, maar er wonen wel negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en haar voorsteden maar het herbergt meer mensen dan in heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, zijn er binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen moslims bij gekomen. Turkije stijgt naar 80 miljoen. Iran telt meer dan 85 miljoen moslims.

Pakistan meer dan miljoen: Snel groeiende bevolkingen en dictators die nog meer moslims willen. Moeder aarde is in groot gevaar! Moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland gaan domineren door te terroriseren. Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden. In Marokko, wordt alles streng gecontroleerd en zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast.

Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen Geert Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters en gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl er nu in veel landen opstanden begonnen zijn tegen hun bazen.

Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. De 5de colonne, hoofdproduct van deze dictators, heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders voor het stichten van een islamitische enclave. Moslim bewegingen die hun steun vinden in hun thuis-basis. Dat is het wanbeleid van de EU landen, zij hanteren anti-westerse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je alles goed volgt, dan zie je hoe deze moslims met niet te noemen methodes worden gedwongen te vermenigvuldigen.

Nergens kan een immigrant zo het zo snel het voor het zeggen krijgen als in Nederland. Als we naar de islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere Middeleeuwen gaan.

En nu moeten we al die islamitische ellende na jaar vrijheid, hier weer gaan stimuleren, terwijl veel landen in opstand komen tegen die brutale moslim-dictators. Als de huidige, door de elite gedoogde, trend van ongecontroleerde voortplanting,doorzet, zullen wij binnen de kortste keren een islamitische staat zijn, met alle gevolgen van dien. Wij worden dan weer onderworpen aan de moslim dictators met hun zeer verouderde cultuur van achterlijkheid! De oude garde met hun dictatoriaal nationaal socialistische islamitische regimes, proberen door dit proces de verdediging van Neder land definitief af te breken.

Dit proces is als een hetze aangewakkerd door o. Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, Geert Wilders aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden. Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen. De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.

Het geeft alleen meer geweld en meer onderdrukking. Kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken. Kijk naar hun herkomst landen waar de islamitische dictatuur heerst. Je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen hun burgers is hier het zoveelste bewijs van.

De islam van deze dictaturen is in opmars en zorgt overal ter wereld voor ellende, genocide, terreur en vervolging. In waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.

In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar Zoals bekend groeien moslims razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders. Verscheidene haat predikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid bereikt is en jonge moslims polariseren nu al via hun omgangsvormen en de gelaatsbedekking.

Turken en Marokkanen controleren grote massa moslims binnen west Europese landen: Deze organisaties hebben tienduizenden leden en zijn ze bezig met het onderricht in moskee en school om de leden van de moslimgemeenschap Oemma- en jihadbewust te maken.

Dit moet de basis worden van hun toekomstige Islamitische dictatuur. Kijk maar hoeveel moskeeën en moslimscholen er in europa worden gebouwd. Dat is om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.

Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang 24 dictaturen in het Midden Oosten en Noord-afrika financieel en militair hebben gesteund. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen. Ze zeggen elke keer dat ze verdragen hebben aangenomen en onderschreven hebben van moslimlanden met hun dictators. Deze moslim-dictators hebben allerlei contacten die kunnen zorgen voor een langer verblijf in Nederland. De miljoenen burgers echter komen nu in opstand tegen deze dictators en eisen hun rechten op.

PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben het elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes: Haram — Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, Hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, Overal moskeen neerzetten, Islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, Aparte zwemplaatsen en Regels voor vrouwen met een andere achtergrond, Subsidies aan hoofddoek organisaties, Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt!

Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur. Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland.

Ze bouwen islam structuren en de orders van dictators worden nog steeds doorgevoerd, zo zorgen ze ervoor dat de structuren van verovering doorgaan. Je ziet overal werkloze moslims rondlopen die hier al 35 jaar van ons uitkeringssysteem leven, aan hun geloof doen ze weinig maar er moet wel een moskee voor ze gebouwd worden. De financiering daarvoor wordt bewerkstelligt via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden.

Dus met het bloed van die mensen daar, kunnen hier in Nederland moskeeën neergezet worden i. Het gevolg van dit systeem is een complete verval van de samenleving. Hardwerkende mensen die het land ontvluchten. Politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. De onzekerheid over de vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen.

De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Ze geven je hun moordcultuur als stank voor dank. De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mensheid, maar ook tegen de dieren. Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige ziekte. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden.

Het moet nu maar eens afgelopen zijn, de opstanden zijn begonnen. De hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun thuis landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden de Romeinen dat ook: Hannibal zat in Europa en kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in v. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden.

Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde v. Wij moeten ook de huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie de hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen. Dat dit type tot Criminele activiteiten overgaat als niet al plegende is Mij echter ook bekend en Dát zeer veelvuldig.

Dus die link zal niet zo maar een spamsiteje zijn? Joden plegen massaal Cyber Misdrijven en Terreur en helemaal sinds russische ashkenasijood avigdor lieberman in zeer grote aantallen van de joodse gemeenschap het Internet op stuurde om Terreur en sabotage te plegen. Zelfs de justities en wetgevingen van Vele Landen Misbruiken ze om Oppositie tot zwijgen te brengen.

Toén in hét jaar ér vóór zorgden ze mét massa moorden en gevangennamen er voor dat er niét één Stem zou Kunnen Protesteren. Deed ronny naftaniel en zijn vereniging nog fanatiek aan mee aan de vervolgingen onder mom ván rechtsradicalen jagen Mensen massaal opruimen. Die massa moordende rascistenhond. Dat zal ze leren die tirannen.

Ze werken daar aan Wereld wijd van uit Misbruik van Overheden diensten en bedrijven en dan eigen netwerken als jdl Dat zelfs in israel geband is na een massamoord aanslag op de Bevolking Daar en Ook de aanslag op 40 israelis in Die Bus op hun naam Òók nét als WTC óm o.

Rassenhaat te starten en een vorig jaar nieuw verschenen Terreurorg van ze op Internet het adl -american defence league — Dat inbreekt op Verbindingen en Websites en saboteert etc.

Vast ook van uit Overheden en diensten omdat ze zo veel zo lang kúnnen en niét aan gepakt worden. Hoé Zó Criminéél Rascist by religion and culture? Ónze pooier Onze cipier Ónze plúndéráár. Het blijkt zelfs mogelijk te zijn, dat de Israëlische Mossad vrij is om handelend op te treden in Amsterdam, met medewerking van de Zionistische rabbi Evers. De laatste, wiens agressieve kop regelmatig opduikt als er een aangifte wegens antisemitisme is gedaan.

En ook het Cidi behoort tot dezelfde club van Israël supporters, die eigenlijk al lang een enkele reis Israël gegeven had moeten worden. Want een goede jood kan geen Zionist zijn. Lees het allemaal op mijn website. In de loop der tijd is dat gaan passen in de beleidslijnen van de eeuwige trektocht der leiders van dat zwerfvolk als nieuwe motor.

Maar Goéd Zélf Zijn We Ook Bekaaid áf ná één rondjé lagere school met enkel leugens en falsificaties door de indoctrinatie en Hersen spoel jooden. Zéér Bé lógen Èn Be kááid Zélfs. Bestaan Ván leugen Óp leúgen want die leiders wéten natuurlijk wél van de hoed en rand.

Ook Óns ópdringen israel zij een religious gebeuren Áls excuus vóór overwegend Raciaal en Economisch Terrorisme en Genocide en een plek te hebben waar ze Onze Kinderen en Goud naar toé slepen. Méér Dán één nieuw soort vorm Ván piratennest is het Niét. De hedendaags jood genoemden zijn de joden van die bijbel Niét. De verkeerden zitten er nu. Dezen behoren voornamelijk in asie en achter het rifgebergte thuis. Beeldend en Dúidelijk Tóch?

Wáár Ván de islamiet en de jood nog wél eens Restanten in hun geile bewondering in hun bordelen en Kinder bordelen van mee maken in Dè gedrogeerde Doodsnood.

Want het is een mengeling van asiatisch afrikaans javaans en de islamiet door Volksverkrachtingen door de eeuwen heen ook wat Europeaan er door heen. Ga de moeders van cryptos als ballin en donner Óf de vrouw Ván opstelten Zién Óf úw moeder? Gebruikelijk uiterst Kwaadaardige en superegiostische absolúút bazige gewélddadige moeders.

Zó kluiven ze Héél de Aarde al Millenia lang áf Ván hot náár hér Áls een roofschimmel ván het éne beloofde náár hét andér Óns Dood achter latende. Én máken ván hún kindtjés dé volgende roofmoordenáárs.

Ja hans én hoé is de situatie en toekomst voorspelling NÙ? Zelfs m´n huisbaas blijft traantjes weg pinken. Dié Grote trouwe zééhonden Ogen. Effe wakker worden Hiér. Het filmpje begint ergens aan een afgeknipt begin. Àls Je de tijd Die nodig is tussen schoten Die Je hoort én de inslagen is de korste afstand zeker nog steeds meer dan méter. Dè haat én oorlog zaairát! Wát denk je dat de moslims boos zijn om zulke slachtfilmpjes?

Worden zó dubbel gewillig met de Schanddaden van de haatzaairabbis en israelieten mee te doen. Alles te zaam dom impulsvee en zó te manipuleren door die stookspecialisten. Ook Dé Rasnaam hebben ze jaar geleden geroofd en zelf zijn het asiatisch ashkenasische zwervers uit het rifgebergte Òf zó ergens achter turkeheroinayekinderen van dáán. Jammer Dat Kobold kerkrat unbound Niet Unleashed! Heel nodig want laatst liep haatzaai Kiddy rape rabbi evertzwijn nog zwijn haat door Amsterdam te brullen Zie Vid Aart.

En vulgair en haat én namen die wat zeggen? En ook al verpak je jé haat en kwaadaardigheid in nóg zulke keurige woorden Wé Zién zé Tóch! Dát is altijd feest voor het Beest! Anders was het voor Allen af gelopen. Dé Verkrachtte wordt ahw geinfecteerd met de ziel en inhouden Ván dé Vérkrachter en zelfs de kennis en ervaringen daar van al zij het normaal gesproken "onbewust" maar wél gedragsbeinvloedend. Een oorzaakje van de erfzonde. Dwangmatige Gedragsherhaling door de Generaties de eeuwen en zelfs millenia heen.

Zo hebben onder joodse invloed - spaans joodse koningshuizen - de spanjaarden mét spik en span ook eeuwenlang het kwaad gezaait door de Zielen te breken door de zelfde misdaden onder bedreiging met het floret op de borst de Mensen doen verworden en bevroren in haat tegen GOD Zelf om het Bestaan Om het Leven Om de Schepping Om Hun af genomen Geluk.

Of tot in de Dood geserieverkracht aan de hoven en rechtbanken door elk die wilde waar bij tevens de Slachtoffertjes op dé kwakjes als dank moesten zien zo lang mogelijk te overleven met uiteindelijk tóch de Dood op afschuwwekkende wijze. Verkraching als straf en Brandijzers in de Openingen bij Geziene Vriendelijkheid of nabijheid Van en Met een Ander Mens Dan de koningen en joden die eerste en aller eerste recht op de Gaten van de Kinderen af dwongen van de Bevolkingen.

Heden Nóg op slinkse wijze is deze vervolging aan de gang onder de noemer pedofielen en homofielen jagen en bang houden daar mee Men Elkander Niet Lief Heeft. Vanwege jalousie leiders die de kut als eerste wilden en alles voor zich zelf en de minder goed terecht gekomen leden de kliekjes en als beloningen "voor wat hoort wat " de hedendaagse moderne maatschappij. Zo Zit een Beetje elk Volk in elkaar met de Blanken van het Noorden als laatste omdat die als laatste gevonden werden.

Ongeluk was de asiaat bruikbaarder en zo als u weet worden uit rampgebieden en na oorlogen Mensen Die Ongeluk hebben Mee Gemaakt gerecruteerd om ten kwade Misbruikt te worden met bij voorbeeld Terrorisme en Zelfmoord aanslagen. Of zo als bij de joden om de Mensheid uit te roeien en te Misbruiken.

Sektetechnieken als opvoeding en de Bron van de zo bekende joodse haat zelfhaat problematiek Moord Zelf Moord. Maar een zelf vervullende rol en viciouse cirkels opleverd als of het allemaal echt is.

Ladingen artificieel aangelegd met "Kinder Verkrachtingen en zelfs gemene martelingen zo als Beentjes Vingertjes Armpjes en Ribbetjes breken en er maar steeds in lopen poeren en zulks in Het Wiegje en Bij de Pas Geborenen al. Daar kwam bevroren haat en kwaad van en antileven en anti liefde. Brengers en creators van het ego superego über en unter ich és etc etc brengers van de kunstmatige identiteit een identiteit volkomen onderdanig en slaafs aan de Kinder Misbruikende en Mensen Misbruikende joden aka dé staat aka dé wet aka dé goeden ÉN Wij dé "sléchten" dé "rotten" dé "barbaren" dé "schuldigen"  dé "kerstening " behoevenden en zelfs Onze Ouders en Volk rot en bron van kwaad zo als u op de scholen Ons al lerende voorstaat met uw bijbel en uw haat waar mee u op Ons in praat en ons met uw pikken slaat uit straf vóór uw haat.

Én Wij keurig slikken en in de leugen om Onze kwade aard stikken. Haat tegen GOD aan leggen en een zo groot mogelijke breuk met GOD en Geloof in GOD was altijd een eerste prioriteit van de asiatische Mensen eter heden jood geheten om dat dat hun koninkrijk was en is van de slavenhaler de pooier Verkrachter en Misbruiker van Mede Mensen en Mede schepselen. De heren en dames van de staat de wet en de regels van boven af maar niet van GOD. Ze brachten de beschaving die u zo gekend is Parasiteren op de Mensheid op Volken en zelfs op Kinderen en zelfs op eigen Kinderen Ook.

Groepsverbanden van de oude mensheid is gebaseerd op verkrachting en afdreigingen dat is andere koek. Die eersten kwamen met terugtrekking der ijstijd Neemt de Joden en de christenen niet als medestanders. Zij zijn onderling medestanders. Door hun vrouwen onder de Slachtoffervolken te sturen en met een Man Daar Van te huwen voort te planten.

Dáár deze vrouwen full blown pure dragers zijn van geheel de joodse geest scheppen zij nageslacht in het Volk der Slachtoffers die op Dé Slachtoffervolken Als de ene druppel op de andere lijken Máár dé geest van een hele vijandige en puur Kwaadaardige jood hebben. Prachtige geheimagenten infiltranten en saboteurs voor de joden. Deze dna vermengingen zijn tevens onderdeel van eugenetische genociden. Autochtoon DNA steeds meer en meer uitwasen. Deze joden zorgen er ook voor Dát élk Volk denkt de jood is hun vriend en Zien Niet dat Ze dagelijks Misbruikt en opgestookt worden tegen elkaar.

En de jood stond er bij en keek er naar en nam de winst en de macht. Zo Ook heeft de jood geheel de Westerse Wereld in een jaren lange inspanning helemaal rijp gemaakt om de moslimwereld te gaan aanvallen en haten, Ten ene door de enorme en Zeer Schadelijke decennia lange massa immigraties en door false flag terreur aanslagen en eindeloos dagelijks gezeik in hun joden vodjes TÒT voorspellen DÀT Dé olie OP raakte!

Zo als Hoek van Holland maar even door hooligans gedaan zou zijn in plaats van door cohen aboutaleb en pechthold de haatzaaiers of dé Duitse israelische duikboten door jood guttenberg aan hen "geschonken" Torpedos in een Zuid Koreaans Fregat etc etc Nou de macht dan nog die de Kinder molestaties opleveren zo dat de Kinderen zelfs een geheime joodse identiteit hebben en devoot aan de jood is ook een Zelf vernietigingsramp dat haat en leed onder Eigen Volk en Zelfs tot  IN Het Gezin en ZELFS tegen het eigen Ná Geslacht leidt.

Het is Eerste Prioriteit dé jood achter elke oproer oorlog hetse haatzaaipartij onrust geweld  reccesie gebreken ongelukken spanningen bedreigingen etc etc etc te Zoeken omdat het Altijd Raak is. Zelfs Áchter hét "antisemitisme " en de cijfers er om.

Ze zijn het nota bene zelf die dé haken kruizen over al aanbrengen tot het zelf aanrichten van de kristallnacht aan toe. Ze Zoeken Analyseren Belichten en Beschrijven Dé jood en hun bordelen. Kort om een Crime bezetters kolonie Áls schurft Óp de Mensheid.

De Eerste en enige slavenhouders en bordeelhouders. Brengers Ván de schuld. Het jodendom Misbruikt Ook de door hen nota bene zelf via kerken en wetgevingen onderdrukte Homofiele en Pedofiele en Je Raadt het Niet Ook de Heterofiele Kanten Van de Mensen — Gevolgen van de joodse kersteningen die ze brachtten — en manipuleren er mee. U verdedigd de Criminele activiteiten van de joodse shadowsociety simpelweg telkens weer.

Zij plegen Raciale Terreurmisdrijven als buziness as usual áls parasietencultuur en u bent er voor dat de Slachtoffers dé Slachtoffervolken te verward worden om Dát Dóór té Hébben. Zo heeft de joodse mafiacultuur ook een afdeling mediabedrog en pleegt met regelmaat op tv met laatst nog bij voorbeeld de heer twan huys en koppes als misleidend déskundige insinuerende dát Kindjes Die van ritueel Misbruik en dergelijks Spreken een rijke fantasie zoúden hebben.

Óf een bullens — bullens en koppe beiden in jodenstaatsdienst — Die ivm met Manuel Schadwald een Niet Werkelijk Bestaand supposed schrijven van Manuel Schadwald áán de man brengt ivm Vervalste Sporen aanleggen -wég ván ma die Hem in de Kinder prostitutie had voor de joden in Duitsland.

Daar aan werkte heer ernst ballin ook mee zo als gewoonlijk als het zijn joodse mafiabende aan gaat die irt heroinedealer en Kinder pornoproducent. Ook werkte deze mee aan de Valse veroordeling van Lucia de B inzake Babies Dood neuken door Ze met de jodenpikken te verstikken en de Schuld er van aan Haar te doen toe komen met medewerking van de daders in de wetgevingen en overheden.

Door joden joodse bestuurders en rabbis. Dat Zelfs de joden ook al Niet zo als u denken Kunt u Zien aan Dat Meeste Kinderen Ook Heden de daar bij Misbruikte heroine ghb lsd Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers scopolaminen zware metalen strychnine farmaceuticas chemicalien en de ouderen Wellicht nog Sporen radioactief barium.

Dus Die hebben helaas voor u een heel ander Wereld Beeld dan u zou willen. U rekent Hém dé wereld áán te hebben doen ontstáán die Hij Beschrijft. Vegen bij voorbeeld op het moment alles af aan Geert Wilders -Én de Bevolking — Dat ze zélf de afgelopen decennia aan gericht hebben. Ehhh Ik Zeg Het Verkeerd — ze spreken hun gelovigen en schaapjes toe mét zalven en zémelen én bijbels vertier én leren Ze vijandbeelden aan Héél slinks.

En NÙ Zéker nog maar áf vragen wie Dan Dát éven áls die islam Én judaische Vérrotte Kinder Verkrachters godsdiensten bracht zó áls hét kérsténende christenstom Dát Vol van demonische leugens en aantijgingen staat tegen Kinderen en Volken? Heeft u Zulke dingen gedáán? Ú Bént Tóch Vaak in Amstérdámned? Èn Ú spreekt ván Werelden en Goed en Kwaad?

Tissues klaar leggen tegen kwijlen. En Dán Die Rassen rellen nog steeds kweken via hun rabbis en dé áls Ónze burgemeesters verkochte joden zó als cohen aartsen en aboutaleb dé Volksmenners en drogerende Kinder bordeelhouders. Compilatie van fantastische kontjes en bukkakes Bel live sex.

Pornosterren gebruiken hier Meer Sperma tabletten voor. Meer sperma Hogere kwaliteit sperma Spuit verder Hardere erectie Beter en lekkerder klaarkomen. Ik heb het 1 keer geslikt en daarna nooit meer.

De sperma die hij in haar mond spuit spuwt ze in de mond Dit kun je alleen zelf voelen aankomen, dus van een meisje moet je niets verwachten. Login Register Mobile Version. Liters sperma worden er verschoten in deze compilatie! Reageer Stuur dit door Kwaliteit: Slet is bereid tot alles en wordt geneukt Ladingen sperma spuiten over knappe gezichtjes. Zijn grote lul blijft namelijk maar spuiten. Zoek meer berichten van justhanna. Mijn vrouw kickt erop als ik mijn sperma weer van haar gezicht of andere lichaamsdelen aflik, ik vindt mijn sperma niet geweldig smaken, maar voor wat hoort wat.

Klik dan hier voor de mobiele site. Lekkere sex verhalen Deze amateur redhead slet smeekt hem om zijn sperma over haar gezicht te spuiten. Zoek meer berichten van Xanatos.

Vibrator in kut oude snollen