Sensuele massage arnhem gratis pjes

sensuele massage arnhem gratis pjes

Om te voorkomen dat u of uw kinderen sex of erotische sites bezoeken kunt u een van de volgende websites bekijken.

Wij gebruiken cookies Akkoord. Massage voor man door man Arnhem Aangeboden 1 jaar, 1 maand geleden door Peter x bekeken. Omschrijving Voor een lekkere, ontspannende en erotische mannen massage ben je bij mij aan het goede adres.

Ik ontvang je vriendelijk en op discrete wijze in een verwarmde massageruimte aan de rand van het centrum van Arnhem. Gratis parkeren voor de deur of 3 minuten lopen vanaf station Arnhem Velperpoort. Massage voor man door man Arnhem. Annuleren      Verzend bericht. I 16 minuten geleden — Leiden Zuid-Holland. Lijkt 17 minuten geleden — Leiden Zuid-Holland. Dien een klacht in. Alles over veilig handelen.

De advertentie is in de verkeerde rubriek geplaatst. Trek je mooiste kleren aan en steel de show in je eigen huiskamer. Niet in audio CD-speler Helaas is de serie Karaoke Klassics niet afspeelbaar op je audio CD-speler, Je zult dus, wanneer je naar een feestje gaat, eerst thuis moeten oefenen zodat je de tekst uit je hoofd kent Het wachten is nu nog op -voorlopig- het laatste deel van Ka- raoke Klassics.

Deze CD-i is speciaal bedoeld voor feestelijke gele- genheden. Verjaardagen, bruiloften en house-warming-parties zijn nog nooit zo leuk geweest. Antistatic In ons decembernumnner hadden we het in het kort al over de CD-i 'Antistatic'. Een combinatie van beeld en geluid, in de meest abstracte vorm. Computerbeelden brengen je in een soort van transcenden- te sfeer die goed bij de muziek past.

Net als met de muziek gaat het niet zozeer CD-i in the house leek de Acid House op sterven na dood. Smiley, het lachebekje, waarvan ik destijds dacht dat het om een fel gekieurd ronde soort drop ging, was het symbool voor een nieuwe generatie dansmu- ziek. Een generatie die inmiddeis niet meer weg te denken valt. De liouse heeft het overieefd. Sterker nog, het heeft kinderen gebaard zoals Techno-House, Speed-House, Hardeore-House en meer varianten, De muziek con- centreert zich niet zozeer op zang of melodie, maar juist meer op Beat en Atmosphere.

Daarom leent deze inmiddeis tien jaar oude Dance-Trend zich uitste- kend voor CD-i. Escape Op dit gebied zijn er twee CD-i's op de markt gebracht. De eerste heet Escape, een CD-i met acht verschillende tracks.

Escape bevat de meer 'traditionele' House. Nog niet al te snel, maar erg sfeer- gevoelig. De beelden die erbij horen zijn kaleidoscopisch opgebouwd. Dat is onge- veer te verge! Oppassen dat je niet duizelig wordt, of is dat misschien een beetje de bedoeling?

Natuurlijk is House eigenlijk een muziek- soort die je alleen in een discotheek zou moeten horen door twee keer tweedui- zend Watt versterkers, of op de geluids- installatie van je knetterende scootertje. Toch bereik je een dergelijk effect ook Philipscdi.

Een hoofdtelefoon is hierbij niet echt een overbed ige luxe. Headcrash De tweede en allernieuwste CD-i heeft de titel 'Headcrash' meegekregen, Het zai niet veel hoofdbrekens kosten wat dat inhoudt.

Voor de echte Housefans die lekker willen verzuipen in een mengelmoes van beeld en geluid. Maar dat is nog niet alles. CD-i zou niet zo heten als er geen zekere mate van inter- activiteit in verwerkt is. Hierin kun je de beelden die de muziek begeleiden zelf samenstellen. Decomputersferen zijn te varieren in kleur, snelheid van ver- andering, achtergrond, enzovoort. Je kunt helemaal je eigen sfeer bepalen door op het Mix-menu te klikken. Collector's item Headcrash is een CD-i voor de liefhebber.

Als je een House-fanaat bent, en je mist de sfeer van de discotheek of party, is dit een onmisbare titel voor in je verzame- ling. Niet alleen voor CD-i-gebruikers, maar ook voor mensen die alleen maar een gewone CD-speler bezitten, want daarop is Headcrash ook af te spelen. Het impressionisme is zelfs toebedeeld met twee discen, De schijf die liier bekeken wordt, gaat over de Franse impressio- nisten en is voorzien van Nederlandse teksten, De andere disc The world of impressionism bespreekt niet alleen de impressionisten uit Frankrijk, maar ook uit andere landen.

Hoewel minder uitgebreid dan zijn Engelstaiige tegenhanger is deze Nederlandstalige zeker niet minder mooi en onderhoudend te noemen. Lennie Pardoei Het is eind negentiende eeuw en een belangrijke stroming in de kunst zowel op beel- dend als muzikaal gebied openbaart zich.

Door mid- del van voorgelezen brieven, recensies, foto's en schilderijen wordt de kijker op de hoogte gebracht van leven en werk van een aantal impressionistische schil- ders en kan er geluisterd worden naar bijpassende composities.

Toonaangevend I n 1 werden 3 1 5 werken door de ga le- riehouder Paul Durand-Ruel tentoonge- steld. Dit was een zeer belangrijke ten- toonstelling, omdat alle impressionisten nog eens tezamen bekeken konden wor- den. De makers van deze CD-i hebben uit deze tentoonstelling de tien naar hun idee meesttoonaangevende impressio- nisten geselecteerd en die weer onder- verdeeld in een groep die vooral begon te werken voor en een groep die zich ontwikkelde na Ook is er aan- dacht besteed aan vier componisten.

Galeriebezoek De CD-i is zo vormgegeven dat je het idee krijgt in een galerie te wandelen. Er zijn twee zaIen waarin uitsluitend schil- derijen hangen, ik zai deze zaIen voor het gemak een Vroege' en een 'late' zaal noemen.

In beide zaIen hangen vijf schil- derijen aan de muur. Zet je de cursor op een schilderij in actie dan start het - wel- iswaar gecomprimeerde - levensverhaal van de betreffende schilder. Wanneer dit levensverhaal afgelopen is, verschijnt er onderin het beeld een opengeslagen catalogus.

Met een klik is het mogelijk in de catalogus te duiken en schilderijen van dichtbij te zien. Wat inhoudt dat je ook details kunt opvragen. In de derde zaal naast de 'vroege' en de late' zaal staan vier muziekstandaards met daar- boven schilderijen.

In deze zaal kan er een keuze gemaakt worden uit composi- ties van Debussy, Ravel, Faure en Satie en uit schilderijen van Renoir, Monet, Degas en Cezanne, zodat die tegelijkertijd te beluisteren en te bekijken zijn. De 'vroege' zaal De mooiste impressionistische schilderijen zijn misschien wel door Claude Monet gemaakt.

Maar dat is persoonlijk natuur- lijk. Aan hem danken we trouwens de naam van de impressionisten. In Engeland schilderde hij namelijk een zonsopgang op de Thames, dat schilderij noemde hij Impression, soleil levant Hoewel dit vooral door de naam een be- langrijk schilderij is, kan dit niet zijn mooi- ste werk genoemd worden.

Meertyperend voor zijn oeuvre zijn de 'tuinschilderijen'. Deze recensent waar- deerdevooral de heldere lichtval opdejur- ken van de Dames in een tuin En inderdaad wanneer je dit doek ziet, lijkt het moment van schilderen zo sprankelend getroffen. Op latere leeftijd kocht Monet een huis in Giverny met een groot stuk land erbij.

Hij legde er prachtige tuinen aan, die overi- gens nog steeds te bewonderen zijn. Het schilderij Brug over een vijver met waterle- lies 1 zoals afgebeeld, getuigt hiervan.

De 'late' zaal De gele piji rechts in beeld zorgt er - mits aangeraakt - voor dat de late' zaal betre- den kan worden. De balletdanseressen van Edgar Degas zullen waarschijniijk nooit gaan vervelen. Hij had een voorlief- de voor de minder elegante kanten van Sferen schilderen zich op het netvlies hun beroep. George Moore de recensent merkte op dat Degas 'geen vlakken maar karakters' tekent.

Dit is inderdaad nu juist zo aantrekkelijk van zijn werk. Het is net alsof je achter de gezichten van de ver- moeide dansende meisjes kan kijken. Zijn Danseressen, roze en groen circa laatditduidelijkzien. Degas was niet onbemiddeld geboren en behoorde tot de Hautes-bourgeoisie.

Hierdoor had hij in tegenstetling tot bij- voorbeeld Toulouse-Lautrec veel meer de mogelijkheid te schilderen wat en wan- neer hij maar wilde. Misschien is hier het enorme verschil in werk wel door te ver- klaren.

Het valt overigens op dat de schil- ders in de late' zaal veel meer van elkaar verschillen dan die in de Vroege' zaal. De muziekzaai Volgens de introductietekst in de optie 'overzichf zouden drie componisten zor- gen voor de achtergrondmuziek.

Helaas is hier vergeten de componist Gabriel Faure te noemen. TerwijI er in de muziek- zaai toch echt een muziekstandaard met zijn naam staat. Faure heeft prachtige muziek geschreven, vooral voor de dwarsfluit begeleid door de piano.

Klik je nu achtereenvolgens op de stan- daard en op het erboven hangende schil- derij dan hoor en zie je vanzelf je favorietecombinatie. Hoewel de teksten op een onderhouden- de manier ingesproken zijn en de schilde- rijen prachtig op het televisiebeeld ver- schijnen, ontstond sterk de behoefte aan wat meer diepgang. Zou het niet moge- lijk geweest zijn een totale lijst van wer- ken bij te voegen? De opmerking dat de samenstellers van deze CD-i de zaien van de galerie 'zorgvuldig gereconstrueerd' zouden hebben, is uiteraard een enigs- zins misplaatste opmerking, a!

Tenslotte moet natuurlijk in ogenschouw genomen worden dat kunst-CD-i's nog maar in een beginfase zijn en dat de talloze mogelijk- heden nog moeten worden uitgewerkt.

Want CD-i is dan wel een fantastische uit- vinding, het ontwerpen en uitvoeren ervan is allesbehalve simpel. De Franse impressionisten Kunst en cuituur. Toeli is er niemand bij wie de naam Gabriel geen bel doet riiticelen.

Peter Gabriel is een kunstenaar pur sang, Zijn videoclips laten alle andere muziekfilmpjes ver achter zich. Voor diegenen die zich ook maar enigszins interesseren voor de achtergronden van dit kunstfenomeen en wie doet dat niet? Wij hebben alvast een kijkje mogen nemen. Rom Hefweg Peter Gabriel stond van meet af aan bekend om zijn grote interesse in ver- nieuwende technologie in de muziek.

Hij was de eerste producent die de beschikking had over een Tairlighf- synthesizer Toen -tien jaar geleden- was dat a! Hij kon hiermee alle muziek die hij had via 36 sporen opnemen op de computer, zodat hij met ieder geluid, akoestisch of digi- taal, kon doen wat hij wilde. Geluiden konden bijvoorbeeld digitaal worden 'omgekeerd' om een gewenst speciaal effect te verkrijgen.

Deze digitale kennis heeft geresulteerd in een absoluut nieuw, maar toch herkenbaar geluid. Peter Gabriel is uit duizenden te herkennen. Mocht je als leek nu denken dat Gabriel zich alleen maar met computermuziek bezighield, dan heb je het mis.

Als niemand anders is Peter Gabriel op de hoogte van akoestische instru- menten en geluiden. Zoals een goed doolhof betaamt, moet je daarin af en toe eens flink de weg kwijt raken. Het voordeel daarvan is, dat je dan op je dwaalspoor weer allerlei aspecten van de CD-i tegenkomt waarvoor je anders misschien niet gekozen zou hebben. De schijf staat zo boorde- vol met informatie dat je in principe niet eens zou weten waar je zou moeten beginnen.

Ik ging maar op mijn gevoel af en begon op wat iconen te klikken. Daar kwam een klein plaatje met Mister Gabriel Himself, die me vriendelijk vroeg een puzzeltje op te lossen. Zijn gezicht was uit elkaar getrok- ken en dat moest dus weer in elkaar.

Na het gezicht in elkaar te hebben gezet, ble- ken de aparte onderdelen ieder een afzonder- lijkefunctietevervullen. Menu's in het gezicht Klik op het Oogmenu, en je krijgt een overzicht van vier verschillende clips met hun achter- grond. Ga je naar de neus, krijg je inzicht in de achtergrond van de muziek van Peter Gabriel, en mag je een kijkje nemen op het 'Gabriel Residence'.

Ga je kijken in het 'Mondmenu' kom je terecht in het 'Geheime leven van Peter Gabriel'. Via de oren kom je terecht in het Muziekmenu, en dat lijkt me logisch. De Gabriel Residence is een lustoord voor iede- re muzikant. Een prachtig Engels landhuis mid- den in het Britse groene hart. Je mag hier eens rondkijken en zien waar je terecht komt. Zo kom je bijvoorbeeld in de repetitiestudio terecht waar Gabriel met zijn band aan het oefenen is voor de volgende opnames.

Ga je verder zwerven over het landgoed, kom je terecht bij andere gebouwen, maar daar schij- nen we nog niet in te mogen. Een man vraagt ons vriendelijk om een koffer. I die komen we nog we! Het begint meer en meer op een 'Quest'-spel te lijken! Verschil van uitdrukking Het geheime leven van Peter Gabriel wordt voor je ontrafeld in het 'Mondmenu'. Je ziet foto's van de ster in wording, Vervolgens begint het gezicht te veranderen tot dat van de heden- daagse ster en weer te veranderen tot het uit- eindelijke lot van zijn hoofd, het doodshoofd.

Wat kunnen mensen ook tijdens hun leven een verschil van uitdrukking hebben in hun gezicht. Alle gezichten gaan in elkaar over op een vioeiende manier die typerend is voor de stiji van zijn clips.

Naast dat paspoort zie je een pasje liggen en kijk eens aan. Er verschijnt een koffer in beeld, waar je door een simpele klik het pasje in kunt stoppen. Nu weer snel terug naar het landgoed van Peter Gabriel, maar waar zat dat ook al weer? Je komt per abuis terecht in het menu van de dips. Niet getreurd, want hier zitten de Gabriel- fans op te wachten. Vier clips worden getoond, en dat zijn op zich al kunstwerken met enorme K's. De clips slingeren je heen en weer door de mogelijkheden van moderne Videotechno- logie.

Niet zuinig is er gebruik gemaakt van computers, om Gabriel bijvoorbeeld als body- builder te laten zien, een non te laten verande- ren in een dame van lichte zeden of een prachtige jongedame in doodsangst te laten luisteren naar een zingende kikker. Bij iedere clip is een kort stukje gemonteerd als een zoge- naamd 'Making of Interviews met regisseurs, special effects artiesten, kortom alles wat je altijd al had willen weten.

De oren brengen je in een muziekmenu, in de meest brede zin van het woord. Van ieder album dat Gabriel ooit heeft uitgegeven staat hier de discograf ie, hoor je een klein stukje van 1 Philipscdi. Een die mogelijkheden om uw kijkplezier te vergroten ts het interactief bekijken van uw eigen foto's op tfw TV scherm.

Dat kan heel eenvoudig i. Bijgaande bestelsticker plakt uwfotohandelaar op de opdracht- envelop. Meer informatie en tips Kodak Fotoservice schrijft uw mooiste beelden op Photo CD vanaf kleinbeeld kleurennegatieven of -dia's 35 mm. Op een Photo CD is ruimte voor ± beelden. Ook als u Photo CD at gebmikt heeft geldt deze voordelige aanbieding. Daarna kunt u uw favoriete foto's haarscherp en met briljante kleuren thuis op de televisie 'afspelen' met behulp van uw nieuwe CD-i-speler.

Bovendien kunt u deze beelden met de afstands- bediening oproepen, in- en uitzoomen, draaien en uitsnedes maken. Zelfs interactieve maniputatie is mogelijk met behulp van de CDn-software 'Caricature'. Zo bestelt u uw eerste Photo CD U brengt minimaa! U kunt daarom beter opdracht geven voor minstens 20 overschrijvingen per keer. Zorg ervoor dat uw negatieven of dia's zo schoon moge- lijk en onbeschadigd zijn, want op Photo CD wordt alles overgenomen.

Dat is mooi zoiang het om de prachtige kleurweergave van deafbeeldingen gaat maarstof, kras- sen, vuil, vingerafdrukken of zelfs kreukels kunnen het geheel nadelig beinvloeden. Bewaar uw negatieven en dia's dus altijd zeer zorgvuldig. De keuze is vrij. Bel dan voor het dichtstbijzijnde ad res: Maar dat is nog niet alles, er zijn songteksten integraal opgenomen met een gedeeite van de muziek die daar bij hoort.

Wereldinstrumenten Peter Gabriel zou zijn naam niet aan een pro- dukt geven als er geen educatief gedeeite in zou staan. Zoals Ik al zei, heeft Gabriel verschrikke- lijk veel verstand van akoestische instrumenten uit alle werelddelen, en is hij in staat daar ook iets goeds over te vertellen. Bovendien, en dat is bijna uniek, kun je ook zelf laten horen hoe het desbetreffende instrument klinkt. Wanneer je op het instrument klikt, hoor je de klank van het instrument als je op die plaats slaat, tokkelt of strijkt.

Al was het alleen maar om je even kennis te laten maken met etnische muziek. Misschien is deze muziek ook wel een drijfveer geweest voor Peter Gabriel om zich voortdurend in te zetten voor Amnesty International, waaraan hij al meerdere stukken heeft gewijd.

Het is wel moeilijk om te bepa- len of ik nu alles heb besproken, wat ik me eigenlijk niet voor kan stellen. Er lijkt achter ieder item nog een aantal ongeopende deuren te zitten.

Beeld en geheugen Alle hoeken en gaten van het geheugen zijn benut om de grote hoeveelheid informatie op te slaan. Dat grandioze geheugenverbruik lijkt jammer genoeg wel ten koste te zijn gegaan van de beeldkwaliteit Vooral wan- neer er teksten staan afgebeeld, vallen som- mige letters helemaal dicht en dat lijkt me eerlijk gezegd niet de bedoeling te zijn geweest.

Ook in de 'Making of Handleiding Ik heb hier alleen nog maar de voorlopige demonstratieversie gezien, een voorrecht waar ik me toch wel vereerd door moet voe- len. Hier zat geen handleiding bij. Misschien zit die wel bij de defini- tieve versie. Tot die tijd zai ik het gewoon moeten doen met hier en daar een klikje wagen.

Er zit niets tussen wat slecht is, integendeel. Vervelen zul jeje niet. Peter Gabriel heeft mijns inziens met de CD-i XPIore laten zien, dat hij in staat is het onmogelijke te verwezenlij- ken. Misschien is Gabriel in mindere mate muzi- kant dan kunstenaar. Toch is het voor mij als muzikant niet te veel om te zeggen, dat dit een van de belangrijkste, en meest interessan- te schijven is, die ik tot nog toe heb gezien. De graphics waren niet om over naar huis te schrijven en de actie was verre van adrenaiine-verhogend.

Met de komst van de Digital Video Cartridge ontstonden echter nieuwe spelmogelijkheden, en Chaos Control bewijst dat een goed schietspel absoluut tot de mogelijkhe- den behoort op CD-i. Infogrames het bekende Franse softwarehuis dat diverse pc-hlls op z'n naam heeft staan , heeft met Chaos Control een fan- tastische prestatie geleverd.

Het spel begint met een eenvoudig hoofdmenu, met daarop de opties Introduction, Options, New Game, Continue en Quit De Continue-optie kan in het begin nog niet geselec- teerd worden, pas na het voltooien van een level kan vanaf het laatst voltooide level verder worden gespeeld.

Options bevat slechts een keuzemogelijkheid, namelijk het aanpassen van de snelheid waarmee het vizier over het scherm beweegt slow of fast. Vreemd genoeg heeft Chaos Control geen optie om het spel gemakkelijker of juist moeilijker te maken. Misschien wordt dat in de definitieve versie nog veranderd, de versie die wij mochten testen moest het ech- ter zonder doen.

Omdat we ook nog geen handleiding had- den, waren we blij met de Intro-optie. Een klik hierop en we vielen bijna achterover van verbazing. Ongelooflijk mooie computer rendered graphics, briljante Star Wars- muziek en een zeker voor een schietspel behoorlijk origi- neel en uitgebreid scenario zorgen ervoor dat je al tijdens de Intro in de juiste stemming komt.

Pioneer 10 Het verhaal gaat ongeveer als volgt. Op 3 maart wordt de ruimtesonde Pioneer 10 gelanceerd, met aan boord een cryptische boodschap waarin eventuele buitenaardse wezens worden uitgenodigd voor een bezoekje aan de Aarde. Om het potentiele ruimtetoeristen nog wat eenvoudiger te maken, bevat de boodschap ook de exacte ruimtecoordina- ten van onze planeet. Een beetje naief dus, maar in wist men blijkbaar nog niet beter. Jaren later, in om precies te zijn, is de sonde in een onbe- kend ruimtestelsel terecht gekomen.

Plotseling ont- vangt men op Aarde geen signaal meer van de sonde. Men denkt in eerste instantie aan een defec- te zender, tenslotte is de sonde al behoorlijk oud en versleten. Er blijkt echter iets heel anders aan de hand te zijn. De sonde is namelijk onderschept door een oorlogsschip van de Kesh Rahn, een bijzonder agressief ras dat vooral bekend staat om zijn bloedi- ge oorlogen en geavanceerde wapens.

Jessica Darkhill Het eerste dee! Zij en haar vader, de com- mandant van de ruimtebasis New Babylon, hebben al eerder kennis gemaakt met de Kesh Rahn. Kort na het onderscheppen van de Pioneer 10 vernietig- den de Kesh Rahn namelijk Mars, als een soort voor- proefje van wat de Aarde te wachten stond.

Bij de strijd om Mars moesten Jessica en haar vriend Majoor Morgan het onderspit delven, Morgan kwam daarbij zelfs om het leven. Deze basis wordt echter van oorsprong door burgers bevplkt en is nauwelijks in staat zich te verdedigen.

Jessica wordt dan ook door haar vader aangewezen om aan het hoofd van het Vijfde Squadron de evacuatie van de burgerbevol- king naar Manhattan te leiden, voordat de Kesh Rahn de basis aanvallen. Op zich zijn de animaties in dit deel van de intro ook vrij goed, maar ze halen het niet bij de veel fraaiere beelden van de ruimte- sonde en de Kesh Rahn-schepen.

Een storend aspect liSiQuSEyQ in deze testversie is het feit dat de lippen van de figuurtjes niet synchroon bewegen met de gespro- ken teksten. Sterker nog, het lijkt meer of ze ergens op staan te kauwen dan te praten. Hoe dan ook, na de minutenlange intro die met een druk op een actieknop eventueel kan worden overgeslagen is het de hoogste tijd voor wat actie. Interactieve film Chaos Control lijkt wat dat betreft trouwens meer op een interactieve film dan een echt schietspel.

De computer bestuurt namelijk Jessica's jet, het enige dat de speler hoeft te doen is een vizier over het scherm bewegen en op de juiste momenten op de vuurknop drukken. Toch blijkt dit goed te werken, vooral vanwege de fantastische driedimensionale graphics, de razendsnel van alle kanten op je af komende vijanden en de kakofonie van geluid die de actie begeleidt.

Het spel bestaat uit drie levels, die ieder weer bestaan uit een drietal scenes. Tussen de levels door wordt via een uitgebreid animatie- filmpje de sfeer voor het volgende level neergezet.

Vrijheidsbeeld In het eerste level heeft de speler vooral een yerde- digende taak bij de evacuatie van de burgers van New Babylon. De eerste scene van dit level speelt zich af rond het Vrijheidsbeeld, dat er zo realistisch uitziet dat je het bijna aan kunt raken.

Daarmee hebben we meteen trouwens een van de punten van het spel genoemd die nog verbeterd moeten worden, want het klelne vizier raakt af en toe voile- dig zoek in de drukte. Ook de vergeleken met de rest van de graphics lelijke ontploffingen zitten af en toe behoorlijk in de weg.

Het vizier kan drie kleuren aannemen: Pas echter op als het vizier geel wordt, want in dat geval ben je op een eigen schip aan het vuren. Midden in een hectisch gevecht valt het echter niet mee om daar op te letten, dus het is maar goed dat PhilipsGdi. De vijanden waarmee je in het eerste level te maken krijgt zijn onder andere insectachti- ge ruimteschepen, vliegende robots en grondinstal- laties.

Boven in het beeld staat de score, onderin een energiebalk die kleiner wordt naarmate je meer vijanden laat ontsnappen. Het is trouwens niet noodzakelijk om alle vijanden neer te schieten, daarvoor zijn er gewoon te veel. Wei moet je probe- ren zoveel mogelijk tegenstanders te elimineren, waarbij het ook nog van belang is je te concentre- ren op de gevaarlijkste soorten.

De bediening is heel simpel: Het is natuurlijk heel verleidelijk om gewoon je vinger constant op de vuurknop te houden en het vizier als een dolle over het scherm te bewegen, maar dat werkt niet. Je wapen raakt dan namelijk oververhit, zodat je tijdelijk niet meer kunt schieten. Een metertje onder in het beeld geeft aan hoe lang je nog kunt schieten voordat het wapen het begeeft.

In de straten van Manhattan De tweede scene van het eerste level speelt zich af rond de beroemde Hudson-brug, waar de Kesh Rahn-troepen het evacuatiekonvooi opwachten. In de derde scene vlieg je door de straten van Manhattan, tussen de wolkenkrabbers door! DIt level ziet er heel indrukwekkend uit, a! De straten wemelen namelijk van de vijanden, maar er rijden ook eigen tanks rond die je juist niet moet neerschieten. Aan het eind van deze scene wacht een soort eindbaas, in de vorm van een vliegende robot met een laserzwaard en een schlld.

Al te moeilijk te verslaan is deze echter niet, het hele eer- ste level is sowieso niet echt moeilijk. Computervirus Na het verslaan van deze eindbaas is het weer tijd voor een uitgebreide animatie. We zien daarin onder ande- re hoe Jessica wordt gepromoveerd tot Majoor en de leiding krijgt bij een grootscheepse tegenaanval.

Jessica heeft inmiddels bovendien een belangrijke ontdekking gedaan. Na een uitgebreid onderzoek blijken de Kesh Rahn een virus in de computer te hebben ingebracht, dat met normale viruskillers niet te verwijderen is. Om de tegenaanval een kans van slagen te geven, moet het virus eerst vernietigd worden.

Kapitein Nakamura is de grote expert op dit gebied en uit een gesprek met haar blijkt dat er slechts een manier is om het virus te bestrij- den. Het gevolg is onvoorspel- baar: Jessica kan als ze getroffen wordt een lichte schok krijgen, maar ze kan ook sterven. Toch zit er niets anders op, Jessica moet het risico nemen en de strijd met het virus aangaan.

Conclusie We zijn nog lang niet uitverteld over Chaos Control, een supersnel schietspel dat volop gebruik maakt van CD-i's Digital Video-mogelijkheden. De graphics zijn bij vlagen niet van echt te onderscheiden en de Star Wars-achtige muziek sluit fantastisch aan op de sfeer van het spel. Een paar opmerkingen hebben we echter wel. Om te begin- nen kun je weinig meer doen dan schieten, het sturen wordt volledig aan de CD-i overgelaten. Bovendien is het vizier zoals gezegd af en toe slecht zichtbaar en met al die supersnel op je af komende vijanden kan dat een probleem zijn.

Alles bij elkaar is dit na Burn: Cycle echter opnieuw een topper die zich zonder problemen kan meten met de beste pc- en console-spellen. Ze hebben wel iets weg van een zelf moordsekte, maar dan in het dterenrijk. Waarom de beestjes zich iedere keer weer massaal in zee stor- ten vanaf een rots is onduidelijk, maar waarschijniijk is het een soort natuurlijke opiossing voor een jaar- lijks terugkerend overbevolkings- probleem.

Lemmings was onmiddellijk een gigantisch succes, dat sindsdien vrijwel niet meer geevenaard is. Dat wil niet zeg- gen dat het niet geprobeerd is, er ontstond zelfs een geheel eigen spelcategorie van Lemmings- klonen. De lemmingen van Psygnosis zijn overi- gens wel een heel vrije interpretatie van de werkelijke beestjes. In het computerspel hebben ze namelijk opeens groen haar, lopen ze op hun achterpoten en halen ze allerlei kunstjes uit.

De bedoeling van het spel sluit wel goed aan op de leefwereld van echte lemmingen. De speler moet namelijk proberen de lemmingen af te houden van zelfmoord, maar dat blijkt nog een heel pro- bleem te zijn.

Een aruweliike dood In totaal bestaat het spel uit levels, verdeeld over vier groepen van dertig. De vier groepen zijn Fun, Tricky, Taxing en Mayhem en lopen uiteraard op in moeilijkheid.

De eerste levels worden gebruikt om de speler een beetje kennis te laten maken met het spelidee en de diverse mogeli i- i.

Het principe van ieder van opzij bekeken level is steeds hetzelfde. Er wordt een aantal lemmingen losgelaten uit een of meer luikjes, in een tempo dat je eventueel zelf nog iets kunt aanpas- sen. Vervolgens beginnen ze in ware lemming-stijl met oogkleppen op dus een bepaalde richting op te lopen. Als je niets doet blijven ze ook gewoon doorlopen, net zolang totdat ze bijvoorbeeld in een afgrond stor- ten of op een andere manier een gru- welijke dood sterven.

Zodra ze ergens tegenaan lopen, draaien ze zich om en vervolgen hun weg in de tegen- overgestelde richting. Kortom, ze hebben wat hulp nodig om te overle- ven en die hulp komt uiteraard in de persoon van de speler. Hoofdmenu Lemmings begint met een hoofd- menu met vijf opties.

De eerste mogelijkheid spreekt voor zich: Je kunt echter ook New Level kiezen, waarna je een password kunt invoeren. Via zo'n password kun je eventueel op een ander level starten, zodat je niet steeds helemaal op- nieuw hoeft te beginnen.

Met een klik op het muzieknoten-pictogram kun je schakelen tussen achtergrond- muziek of geluidseffecten tijdens het spelen.

Via de level-optie kan het speelniveau worden gekozea terwiji met Quit het spel geheel verlaten wordt. Wie Lemmings nog nooit heeft gespeeld, kan het beste beginnen met het spelen van de Fun-levels. De eer- ste levels van deze groep dienen namelijk als een soort kennismaking met de spelprincipes, en introduceert stuk voor stuk de diverse comman- do's die je aan de lemmingen kunt geven.

Heb je het spel al vaker ge- speeld, dan kun je deze levels beter overslaan en direct op een van de hogere levels beginnen. Eerst ver- schijnt echter nog een info-scherm, met daarop de naam en het nummer van het level, plus een miniatuur- kaartje waarop je kunt zien hoe het level er ongeveer uit ziet. Ook kun je hier zien welk percentage lemmin- gen er gered moet worden om het password voor dit level te verdienen.

Het is dus niet nodig alle in een level gedropte lemmingen te redden. Er zijn zelfs levels waarin het onvermij- delijk of zelfs absoluut noodzakelijk is om een of meer beestjes op te offe- ren voor de goede zaak, maar daar- over later meer.

Ook zie je op het info-scherm de valsnelheid waarmee de lemmingen op het scherm worden gedropt hoeveel er in totaal door het luik komen en de tijd die je hebt om het benodigde percentage te red- den van een zekere dood. Een val- snelheid van 1 wil bijvoorbeeld zeggen dat er iedere paar seconden een lemming wordt gedropt, 99 betekent een complete stortvloed van lemmingen.

Pictogrammen Het grootste deel van het speel- scherm bestaat uit het zijaanzicht van het level, waarover de lemmingen vrolijk rondparaderen. Op ieder level vind je een ingang en een uitgang.

De ingang is het luik soms zijn er zelfs meerdere waardoor de lemmin- gen vallen. De uitgang is het uitein- delijke doel waar zoveel mogelijk lemmingen naartoe moeten worden geleid. De weg tussen ingang en uit- gang is meestal echter niet eenvou- dig en bevat allerlei obstakels waar de lemmingen doorheen, overheen of onderlangs moeten worden geleid. Een level isvrijwel altijd meer- dere schermen groot, zodat je af en toe het scherm naar links of rechts moet laten scrollen door de cursor naar de rand van het scherm te bewegen.

Als je daarbij actietoets 2 ingedrukt houdt, gaat het scrollen sneller. Als je snel van de ene kant van een level naar de andere kant wilt gaan, is er nog een andere mogelijkheid. Onderin het scherm zie je namelijk een miniatuurkaartje van het level. Door hier op te klikken ga je direct naar die lokatie.

Op de mini- kaart kun je de lemmingen herken- nen als gele stipjes. Een kader geeft aan welk deel van het level thans zichtbaar is op het speelscherm. Op het speelscherm bevindt zich verder nog een aantal pictogrammen, waar- op je kunt klikken met een door de joypad bestuurde cursor.

De picto- grammen geven de diverse beschik- bare commando's aan die je kunt uitdelen aan de lemmingen. Uiteraard volgt de lemming dat blindelings op, want zo stompzinnig zijn de groen- harigewezentjeswel.

Obstakels en valstrikken De meeste hindernissen hebben de vorm van verschillende grondsoorten, zoals stenen, tegels, zand of rotsen. Er zijn echter ook obstakels met bij- zondere eigenschappen, zoals muren waar de lemmingen maar in een rich- ting door heen kunnen lopen. Dit wordt dan aangegeven via pijien die de richting aanwijzen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de talloze val- strikken waarvoor de lemmingen worden geplaatst en waar ze zonder jouw tussenkomst blindelings intrap- pen. Maar zoals gezegd heb je diver- se commando's tot je beschikking om de lemmingen te helpen. Via een klik op een pictogram kun je individuele lemmingen als het ware omtoveren in super-lemmingen met speciale vaardigheden.

Door op een slimme manier om te gaan met de comman- do's kun je voorkomen dat de lem- mingen in een afgrond storten en kun je ze veilig naar de uitgang lood- sen. Beperkt aantal Twee van de pictogrammen zijn be- doeld om de valsnelheid te verhogen of te verlagen. Het eerste komt bij- voorbeeld van pas als er een veilige weg naar de uitgang is gebaand maar de tijd begint te dringen. De overige picto- grammen zijn allemaal bedoeld om bepaalde vaardigheden aan de lem- mingen te geven en ze dus te veran- deren in super-lemmingen.

Nu is de true dat je op de meeste levels maar een beperkt aantal vaardigheden hebt om uit te delen. Een getal in het pictogram geeft aan hoe vaak je dit commando nog kunt geven.

Het klimcommando gebruik je bijvoor beeld om een lemming opdracht te geven een wand te beklimmen. Wil je dat de lemming weer een andere functie krijgt dan moet een nieuw commando gegeven worden. Blokkers, bommen en bruggenbouwers Blokkers worden gebruikt om andere lemmingen tegen te houden.

Met name bij afgronden moeten blokkers worden ingezet, omdat anders de hele groep blindelings van een rots af duikt. Een van de vreemdste pictogrammen is het bommetje, dat het zelf- vernietigingssysteem van een geselec- teerde lemming inschakelt. Boven het hoofd van deze lemming verschijnt dan een timer, die aftelt van tien naar nul.

Zodra de timer de nul bereikt ontploft de lemming in een wolk van confetti. Dit lijkt een heel wrede methode, maar soms is het absoluut noodzakelljk. Wanneer een lemming tijdelijk is gebruikt als blokker, moet hij op een gegeven moment bijvoorbeeld weer worden verwijderd omdat de andere lemmingen anders niet verder kunnen lopen naar de uitgang. Het leven van de ene lemming weegt in dat geval dus minder zwaar dan dat van de rest van de groep.

Bruggenbouwers komen goed van pas wanneer een afgrond moet worden overgestoken. De te bou- wen brug loopt altijd in dezelfde hoek omhoog, in de richting waarin de lem- ming aan kwam lopen toen hij het brug-commando kreeg.

Een bouwende lemming heeft slechts twaalf tegels en moet dus eventueel steeds opnieuw aan het werk worden gezet net zolang totdat de brug de andere kant van de afgrond heeft bereikt Zodra de tegels op zijn, begint de lemming weer verder te lopen, desnoods rechtstreeks de afgrond in. Ook wordt gestopt met bouwen zodra de brug tegen een obstakel botst of als de bouwer zijn hoofd stoot. Niet ieder obstakel is hiervoor geschikt, meppers kunnen bijvoor- beeld niet door staal been graven. Mijnwerkers graven ook, maar dan diagonaal, terwiji normale gravers verticaal dus recht omiaag graven.

Het paws-pictogram zet het spel in de pauze-stand, zodat je even rustig de tijd hebt om na te denken of het level te bekijken. Het laatste picto- gram is armageddon, dat gebruikt wordt om alle lemmingen te laten ontploffen. Dit pictogram wordt al- leen gebruikt als je lets fout hebt gedaan en nooit meer het gewenste aantal lemmingen kunt redden, of als je in een bijzonder gemene bui bent natuurlijk.

Conclusie Lemmings is een briljant puzzelspel, zelfs nu het al een paar jaar oud is. Omdat er maar liefst levels zijn, raak je ook niet snel uitgespeeld. Zodra je alle levels toch hebt bedwongen, is de grootste pret er wel van af. Maar voordat het zover is zijn we waarschijn- lijk wel een paar maanden verder. Met behulp van zijn krach- tige Infanto Ray probeert deze alien alle Aardbewoners te ver- bepalen of dat slim is, want als Space Ace heb je het moeilijker dan als Dexter en volg je een andere route in het spel.

Het levert echter we! Superheld Space Ace doet samen met zijn vriend- in Kimberly een heldhaftige poging Borf tegen te houden. Als ze bij Borfs ruimtestation aankomen, wordt Ace echter geraakt door de Infanto Ray en verandert hij in zijn zwakke alter ego Dexter.

Kimberly wordt bovendien ont- voerd door Borf. De besturing Het spel is opgebouwd uit enkele tien- tallen scenes, waarin je op het juiste moment de juiste beweging met de joypad of afstandsbediening moet maken. In sommige scenes kan Dexter veranderen in Space Ace. Je moet zelf de level een extra leven, in plaats van pas na ieder derde level. Verder is het nog van belang te bedenken dat scenes soms in spiegelbeeld worden gespeeld, zodat je de bewegingen opeens tegenovergesteld moet uit- voeren links wordt rechts en omge- keerd.

Omhoog en omiaag blijven echter hetzelfde. We geven in de onderstaande beschrijvingen van een aantal scenes zowel de routes voor Acealsvoor Dexter.

Dexter route Kimberly wordt bij de start net naar Borfs ruimteschip getransporteerd. Borf verschijnt en schiet op je. Achter een rots zie je een geel licht, dit geeft aan waar Dexter naar toe moet bewe- gen. Beweeg de joypad nu dus naar rechts om daar naar toe te springen. Dexter springt vervolgens automatisch naar links.

Uit Borfs ruimte- schip komen drie kleine schepen. Spring naar links als je het licht weer ziet opiichten in het midden van het scherm. De ruimteschepen lichten op, dus spring weer naar links. Als je het woord Energize ziet kun je eventueel op een actieknop drukken om als Space Ace verder te spelen zie voor zijn route hieronder.

Ga naar rechts zodra je de robots ziet. Beweeg de joypad drie maal naar links, zodat Dexter wegrent van de robots. Je ruimteschip licht op. Spring nog een keer naar links en je vertrekt in jeschip. Space Ace route Nadat je op de actieknop hebt gedrukt bij het woord Energize verander je in Ace. Druk nogmaals op een actieknop om de robot neer te schieten. De rots rechts licht op, dus spring naar rechts.

De rots links licht op, dus spring naar links. Spring naar rechts als de steen rechts opiicht. Druk op een actieknop als je pistool blauw opiicht om de twee schepen te vernietigen. Ga naar links en nogmaals naar links zodra je ruimte- schip blauw opiicht. Dexter route Je bent in de gewone versie van dit level als Dexter's schip op de rechterkant van het scherm landt, naar rechts springt en dan naar links draait. Zo niet, dan moet je bij de onderstaande beschrijving links en rechts steeds verwisselen.

Beweeg de joypad naar links. Je komt bij een hoek, waar je rechts afslaat Je ziet een knipperend geel licht voor je, dus beweeg de joypad omhoog. Het woord Energize verschijnt, dus hier kun je eventueel weer verder als Space Ace.

Ga naar rechts bij de volgende hoek je ziet er een geel licht. Vervolgens zie je weer een geel licht voor je, dus beweeg de joypad omhoog. Je komt weer bij een hoek, waar je links afslaat naar het gele licht. Ga bij de volgende hoek rechts en je komt in een kamer met een groot scherm, met daarop Kimberly. Je ziet twee poorten, waarvan je er een kiest. Space Ace route Ga naar links en er verschijnt een grote lelijkerd.

Druk op een actieknop om hem neer te schieten. Gonri Ace stopt en kijkt omhoog. Voor je zie je een blauw licht, dus beweeg omhoog. Er verschijnt weer een vijand, die je neerschiet met een druk op een actieknop. Je verandert nu weer in Dexter. Links blinkt een geel licht, dus beweeg naar links.

Je komt dan in de kamer met het videoscherm. Dexter route Groene monsters zitten achter je aan. Beweeg de joypad omhoog om weg te rennen en te voorkomen dat je geplet wordt tussen twee grote monsters. Ga dan onmiddellijk naar links. Ga op de volgende hoek naar rechts volg het gele licht en je komt bij een nieuwe kruising. Energize verschijnt, dus zie hieronder voor de route van Space Ace.

Als Dexter beweeg je omhoog om naar de volgende splitsing te rennen. Ga rechts en dan links, in de richting van de lichtjes. Beweeg vervolgens je joy- pad tweemaal omhoog om op een lad- der te springen en in een ruimteschip te klimmen. Space Ace route Druk op een actieknop om de twee groene monsters te pletten. Twee robots proberen je neer te schieten. Ga naar rechts en ze schieten elkaar neer. Sla linksaf bij de volgende kruising. Er verschijnen opnieuw twee reusachtige monsters.

Schiet een keer door op een actieknop te drukken, ga dan naar links. Voor je zie je een grote robot die op je gaat schieten. Druk op een actie- knop om hem te vernietigen. Beweeg de joypad twee maal naar links om te voorkomen dat je verbrandt Je veran- dert nu weer in Dexter.

Ga naar rechts I muur. Sla hier rechtsaf en vervolgens nog een keer rechtsaf. Raap het goud op en loop over het gat actieknop 2. Raap opnieuw wat goud op en eet eventueel de appels op om je energie aan te vullen. Keer weer terug naar de kruising. Sla rechtsaf, zorg dat je voor de deur staat en druk op actieknop 1. Als deze scene in spiegelbeeld moet worden gespeeld, verwissel je overal links en rechts.

Snelheid Alle acties die hierboven beschreven staan, moeten snel worden uitgevoerd. Voor je het weet ben je te laat en heb je a! Toch hoop ik dat je met de tips verder in het spel komt ook al weet ik dat ze verre van volledig zijn. Litil Divil lijkt door z'n grap- pige graphics in eerste instantie misschien een niet al te moeilijk spel, maar schijn bedriegt.

Er staan onze kleine duivel Mutt namelijk heel wat problemen te wachten in de Hel. De onderstaande tips helpen je hopelijk een stapje op weg. Brug Na de intro zien we Mutt voor een brug staan, die hij pas kan oversteken na een gevecht met een bewaker. Druk op een actieknop en beweeg de joy- stick omiaag om uit te halen naar de bewaker. Je moet hem vijf keer raken, waarna je het labyrint kunt betreden.

Winkel Loop voorbij de kruising, maar pas op dat je niet geelectrocuteerd wordt. Op een gegeven moment kom je bij een Dit is de winkel, waar je een emmer 10 munten , een naald 1. Koop de spinnenspray en de emmer en ver- laat de kamer weer. Spinnenkamer Passeer de kruising en open de deur van de kamer tegenover de winkel. Dit is de Spinnenkamer, dus het is maar goed dat je net inkopen hebt gedaan. Een grote spin spuugt in deze kamer kleine spinnetjes naar je toe, die je moet proberen in te sluiten met hun web.

Gebruik de spray om de grote spin te doden. Ga daarvoor dicht bij de spin staan en druk op actieknop 2. Als je het goed doet, begint de spin te knipperen.

Gebruik actieknop 1 om de kleine spinnetjes te pletten. Druk ver- volgens weer snel op actieknop 2 en blijf dit herhalen. Raap de toorts op en veriaat de kamer, die vervolgens verdwijnt terwiji je energie helemaal hersteld is. Dit is trouwens iets dat iedere keer gebeurt als je een kamer hebt voltooid, behalve natuurlijk bij de winkel en de save- kamer.

Moeraskamer Loop weer omhoog en neem de eerste tunnel links. Onderzoek de tunnel rechts, passeer de hoof den door dicht bij de muur te blijven. Pak de sleuteL draai je om en loop naar de Moeras- kamer. Hier sta je op een steen, terwiji je kijkt naar een aantal andere stenen die op en neer bewegen in het moeras. Spring van steen tot steen totdat je het vuurmonster bereikt.

Beweeg de joy- pad omlaag en druk op een knop om omiaag te springen. Beweeg de joypad vervolgens naar rechts en druk op een knop om weer omhoog te springen.

Spring nogmaals omlaag plus actie- knop en dan nog twee keer rechts plus knop. Spring pas op de laatste steen zodra het vuur vrijwel gedoofd is. Vul zodra je op de rechter steen bent geland je emmer en giet het water in de bek van het monster. Deze veran- dert nu in modder, waarna je de kamer kunt verlaten je energie wordt dan weer hersteld. Gevangenen Loop verder en onderzoek de rest van de tunnels.

Pas op voor de spiezen in de vioer bij de skeletten. Raap het voed- set het goud en het hart extra leven op. Ga naar het midden van de tunnel als je ramen in de muren ziet, om te voorkomen dat je gedood wordt door de gevangenen.

Als je goed zoekt, moet je in staat zijn hier meer dan Ga als je genoeg goud gevonden hebt terug naar de win- kel en koop de naald en de zeis. Save-kamer Voordat je de Save-kamer kunt betre- den, moet je eerst een gesloten deur openen met de sleutel uit stage 5. Ga de Save-kamer binnen en loop naar het bed om het spel op te slaan. Als je naar de trap loopt, veriaat je de kamer zon- der het spel op te slaan. Onthoud goed waar deze kamer zich bevindt, zodat je er later weer naar terug kunt keren.

Platform-katner Loop weer verder en ga naar de Platform-kamer, waar je het kristal moet zoeken. Spring over de platforms door de joypad in de goede richting te houden en op een actieknop te druk- ken. Ontwijk de botten, want als je zes keer geraakt wordt, ga je terug naar het labyrint. Als je op ronde platforms springt, verschijnt een deur waarmee je naar een andere plaats in de kamer wordt getransporteerd. Zodra je het kristal gevonden hebt, moet je nog een keer door de deur gaan waar je het laatst uit kwam.

Philipscdi-com Arena Onderzoek het gebied ten zuiden van de nu verdwenen Platform-kamer net zolang totdat je een sleutel vindt. Ga nu terug naar het gebied ten noorden van de Platform-kamer.

Links op de kaart zie je een tunnel met twee tekens, dit is de trap waar je eerder voorbij bent gekomen. Ga naar links en je kruist de tunnel met de trap. Open de deur met de zojuist gevonden sleu- tel. Neem de eerste tunnel links en ga de Arena binnen, waar je wordt aange- vallen door een sumo-worstelaar.

Deze moet je zes keer raken om hem te ver- slaan. Na de zesde rake klap of trap moet je de worstelaar prikken met de naald. Tot zover Nog lang niet alle tips en trues zijn behandeld, ook niet alle kamers waar je bepaalde opdrachten moet uitvoeren.

Wie weet komen we daar nog op terug. In ieder geval wens ik je veel speelple- zier met Litil Divil en Space Ace. K Owing je een kind, vergeet het dan maar. Een Icind I Blaat zich niets opieggen. Maak dus geen verkeerde opnnerking in de trant van 'je nnoet' of 'nu ga je', want het kost dagen voor je hem of haar weer op het goede spoor hebt. Wat opvalt wanneer kinderen in de weer zijn nnet CD-i's is dat ze binnen de kortste keren allerlei facetten ontdekt.

Ook vertellen ze elkaar duidelijker hoe ermee om te gaan dan een volwasse- ne dat zou kunnen. Al gaat dat over het algemeen niet erg geduldig; 'Neeee joh, je moet naar boven' of 'pas op Maar welk kind er ook de macht in handen heeft nnet de afstandsbediening, de ander doet niet minder mee.

Het lijkt nu alsof kinderen altijd samen spelen maar dat is natuurlijk niet zo. Met een CD-i kan uitstekend alleen gespeeld worden. Er is namelijk geen element op deze schijven dat opgelegd wordt. Ook Bij de Berenstain beren thuis kan er op elk moment gekozen wor- den. Wanneer je niets kiest gaat het verhaal overigens gewoon verder. Maar de ervaring leert dat een kind de rust niet neemt af te wachten.

Steeds wordt er gezocht naar uit- wegen, naar opdrachten en vooral rare situaties. Met de cursor in de vorm van een kwastje gedoopt in een kleurenpalet is bijna alles te schilderen. Er is namelijk nau- welijks een beperking in de te verven voorstelling. Een kin- derkamer of een ziekenzaal, het maakt allemaal niet uit Het resultaat zorgt menigmaal voor gelach en gegil. Immers gele hoofden, blauwe benen, groene luchten zijn behoorlijk komisch.

Bevalt het niet, dan gewoon een andere kleur gekozen. Opa heeft een ietwat belerende stem, maar dat zijn kinderen wel gewend. Al pie- pend en krakend met zijn schommelstoel vertelt hij de kin- deren hoe Berenland eruitziet. Voordat ze echter de grens van dlt land mogen passeren, moet er een paspoort ge- maakt worden. Met behulp van het alfabet en een cijfer- reeks is het mogelijk naam en telefoonnummer in te klikken en ook de Belgische of Nederlandse nationaliteit.

Zijn die gegevens eenmaal ingetoetst dan blijven ze in het geheu- gen van de CD-i-speler. Dit persoonlijke element maakt hel berenverhaalspel extra leuk. Vergeet overigens niet dat de CD-i op een ander apparaat een nieuw paspoort verlangt Immers iedere CD-i-speler heeft een eigen geheugen.

Op het lijstje staan woorden waarbij uit een plaatjesschema de bijbeliorende produkten geklikt kunnen worden. De grenzen openen zich en opa geeft de kinderen de keuze door het raann te stappen of de kaart van Berenland ter hand te nemen. Hiervoor nnoet de cursor in de vornn van een beren- klauwtje gestuurd worden totdat het geel wordt. En dan 'pets', Berenland gaat leven. Door het raam been is er plot- seling een bus met schoolkinderen. Lekker onderuit kronkelt je kind mee door de straten.

Dit deel van de CD-i kan zonder rollen of klikken als tekenfilm bekeken worden. Ontstaat er behoefte aan initiatief - en dat duurt meestal niet lang - dan voldoet een enkele 'pets' om weer bij opa te komen en de kaart van Berenland te kiezen. Je hocft me niet te helpen Het onderliggende verhaal van deze CD-i is dat broer en zus beer zo graag naar de kermis willen, maar dat er niemand tijd heeft om met hen mee te gaan. Zowel ouders ais groot- ouders hebben het te druk met hun werk.

Omdat dit wel erg sneu is voor de kinderen wordt er een plan bedacht waarmee ze kunnen tonen dat ze zelfstandig genoeg zijn om alleen naar de kermis te gaan. Door middel van allerlei opdrachten kunnen broer en zus bewijzen dat ze in staat zijn zich op verantwoorde manier alleen door de stad te bewegen.

Hieronder valt; zelf opstaan, bed opmaken, zon- der hulp naar de schoolbus gaan, goed presteren op school geen ruzie maken met vriendjes en boodschappen doen. In de badkamer van het boomhuis zwemmen eendjes in het bad. Wanneef tot tienmaal toe het juiste aantal geraden wordt, komt er weer een ster bij. In de poppenkast van Lizzy's huis zijn er geluiden te raden van beesten, van gereedschappen zoals een zaag, maar ook van een trommel en een fluit.

Op school kunnen de kleine letters bij de hoofdietters gezocht wor- den. Er zijn ook ingesproken teksten bij voorwerpen. Dit gebeurt soms wat overdreven. Hou de punten naar beneden en nooit rennen met een schaar in je hand. Want eerder komt geen kind erop. Voor de berenouders is lets anders doorslaggevend, maar daarover in het voigende nummer meer.

Vrouw zoekt sex limburg shemale contact

Ik geef de klassieke massage …. U hoeft niet meer voor Massage naar Turkije , ik kom gezellig bij j…. Gediplomeerde ruim ervaren sportmasseur 56 jaar, in de omgeving van Nederweert-Someren-Asten verzorgt naar aanleiding van klachten of voor pur…. We leven in een gejaagde wereld met grote kans op chronische stress en energie blokkades.

Wilt u zich ontspannen of een preventieve behandelin…. Masseur 56 geeft heerlijk ontspannende massages met op de achtergrond een rustig muziekje. Ontspanninsmassage, hotsone massage Na de mass…. Net verzorgde man 60 jaar geeft ontspannings massage bij u thuis Bent u gestrest of gespannen of heeft u last van rug of nek klachten stijve s…. Voel je helemaal vrij en laat je eens heerlijk verwennen met een ontspanningsmassage.

Welke alleenstaande vrouw zou het leuk vinden gemasseerd te worden met een gezellige babbel. Dit doe ik om ervaring op te doen in deze branche…. Verras uw geliefde of iemand die u dierbaar is met valentijnsdag 14 februari met een ontspannende massage Cadeaubon.

Te bestellen, leuk o…. Zambala Temple Massage Amsterdam Wij bieden transformerend lichaamswerk volgens de tantrische bhoeddistische traditie. Onze tempel bevindt zic…. We are beginners in massage we follow a training and look for people we can massage, for a small fee, can be full body, neck and schoulder, …. Dit kan weer vanaf Maandag 4 Juni!

Ik heb een opleiding klassieke ontspanningsmassage gevolgd en werk met kwaliteitsmaterialen, dus een echte…. Een massage bij u thuis is ook mogelijk, hier zijn extra ko…. Even heerlijk ontspannen in je eigen omgeving, ik geef ontspanningsmassages op locatie of bij mij thuis Leeuwarden Een ontspanningsmassage d…. Heeft u lichamelijke klachten waar u al enige tijd mee rond loopt, maar er nog niet naar hebt laten kijken?

Of heeft u kl…. Wil je eens echt genieten van een h eerlijke professionele Kaya Tan tra massage gegeven door een man en alleen voor mannen. Zoek je een heerlijke Blootgewone ontspanningsmassage voor mannen en vrouwen voor maar 25,00 per 1,5 uur Maak dan snel een afspraak in het moo…. Lela wadee voor echte authentieke thaise aroma massage Lela Wadee geeft massages van een hoge kwaliteit en berekent daarvoor zeer gunstige tar…. Zrelaksuj się cudownie zrelaksowany Rozpoznajesz to, ty jako kobieta jesteś zawsze gotowa dla wszystkich, rano dla swoich dzieci, przygotuj śn….

Hoi ik ben Mario en wordt graag jouw vaste masseur. Even heerlijk ontspannen in je eigen omgeving, ik geef ontspanningsmassages bij je aan hui…. Ik hou van masseren en doe dit ook urenlang met plezier…het komt volledig uit mezelf. Ze zeggen dat mijn handen begiftigd zijn met een natuurl…. Een zachte streling voor je lichaam, Kalmte voor je geest, Een stilte voor je ziel. Het genot om aangeraakt te worden en te genieten van 4 han….

Massages Limburg is een massagepraktijk waar je langs kunt komen voor een heerlijke massage. In een nette en goed bereikbare wijk van Heerlen-…. Maar dat is nog niet alles. CD-i zou niet zo heten als er geen zekere mate van inter- activiteit in verwerkt is. Hierin kun je de beelden die de muziek begeleiden zelf samenstellen.

Decomputersferen zijn te varieren in kleur, snelheid van ver- andering, achtergrond, enzovoort. Je kunt helemaal je eigen sfeer bepalen door op het Mix-menu te klikken. Collector's item Headcrash is een CD-i voor de liefhebber. Als je een House-fanaat bent, en je mist de sfeer van de discotheek of party, is dit een onmisbare titel voor in je verzame- ling.

Niet alleen voor CD-i-gebruikers, maar ook voor mensen die alleen maar een gewone CD-speler bezitten, want daarop is Headcrash ook af te spelen. Het impressionisme is zelfs toebedeeld met twee discen, De schijf die liier bekeken wordt, gaat over de Franse impressio- nisten en is voorzien van Nederlandse teksten, De andere disc The world of impressionism bespreekt niet alleen de impressionisten uit Frankrijk, maar ook uit andere landen.

Hoewel minder uitgebreid dan zijn Engelstaiige tegenhanger is deze Nederlandstalige zeker niet minder mooi en onderhoudend te noemen. Lennie Pardoei Het is eind negentiende eeuw en een belangrijke stroming in de kunst zowel op beel- dend als muzikaal gebied openbaart zich. Door mid- del van voorgelezen brieven, recensies, foto's en schilderijen wordt de kijker op de hoogte gebracht van leven en werk van een aantal impressionistische schil- ders en kan er geluisterd worden naar bijpassende composities.

Toonaangevend I n 1 werden 3 1 5 werken door de ga le- riehouder Paul Durand-Ruel tentoonge- steld. Dit was een zeer belangrijke ten- toonstelling, omdat alle impressionisten nog eens tezamen bekeken konden wor- den. De makers van deze CD-i hebben uit deze tentoonstelling de tien naar hun idee meesttoonaangevende impressio- nisten geselecteerd en die weer onder- verdeeld in een groep die vooral begon te werken voor en een groep die zich ontwikkelde na Ook is er aan- dacht besteed aan vier componisten.

Galeriebezoek De CD-i is zo vormgegeven dat je het idee krijgt in een galerie te wandelen. Er zijn twee zaIen waarin uitsluitend schil- derijen hangen, ik zai deze zaIen voor het gemak een Vroege' en een 'late' zaal noemen.

In beide zaIen hangen vijf schil- derijen aan de muur. Zet je de cursor op een schilderij in actie dan start het - wel- iswaar gecomprimeerde - levensverhaal van de betreffende schilder. Wanneer dit levensverhaal afgelopen is, verschijnt er onderin het beeld een opengeslagen catalogus. Met een klik is het mogelijk in de catalogus te duiken en schilderijen van dichtbij te zien.

Wat inhoudt dat je ook details kunt opvragen. In de derde zaal naast de 'vroege' en de late' zaal staan vier muziekstandaards met daar- boven schilderijen. In deze zaal kan er een keuze gemaakt worden uit composi- ties van Debussy, Ravel, Faure en Satie en uit schilderijen van Renoir, Monet, Degas en Cezanne, zodat die tegelijkertijd te beluisteren en te bekijken zijn. De 'vroege' zaal De mooiste impressionistische schilderijen zijn misschien wel door Claude Monet gemaakt.

Maar dat is persoonlijk natuur- lijk. Aan hem danken we trouwens de naam van de impressionisten. In Engeland schilderde hij namelijk een zonsopgang op de Thames, dat schilderij noemde hij Impression, soleil levant Hoewel dit vooral door de naam een be- langrijk schilderij is, kan dit niet zijn mooi- ste werk genoemd worden. Meertyperend voor zijn oeuvre zijn de 'tuinschilderijen'.

Deze recensent waar- deerdevooral de heldere lichtval opdejur- ken van de Dames in een tuin En inderdaad wanneer je dit doek ziet, lijkt het moment van schilderen zo sprankelend getroffen. Op latere leeftijd kocht Monet een huis in Giverny met een groot stuk land erbij. Hij legde er prachtige tuinen aan, die overi- gens nog steeds te bewonderen zijn.

Het schilderij Brug over een vijver met waterle- lies 1 zoals afgebeeld, getuigt hiervan. De 'late' zaal De gele piji rechts in beeld zorgt er - mits aangeraakt - voor dat de late' zaal betre- den kan worden. De balletdanseressen van Edgar Degas zullen waarschijniijk nooit gaan vervelen.

Hij had een voorlief- de voor de minder elegante kanten van Sferen schilderen zich op het netvlies hun beroep. George Moore de recensent merkte op dat Degas 'geen vlakken maar karakters' tekent.

Dit is inderdaad nu juist zo aantrekkelijk van zijn werk. Het is net alsof je achter de gezichten van de ver- moeide dansende meisjes kan kijken. Zijn Danseressen, roze en groen circa laatditduidelijkzien. Degas was niet onbemiddeld geboren en behoorde tot de Hautes-bourgeoisie. Hierdoor had hij in tegenstetling tot bij- voorbeeld Toulouse-Lautrec veel meer de mogelijkheid te schilderen wat en wan- neer hij maar wilde.

Misschien is hier het enorme verschil in werk wel door te ver- klaren. Het valt overigens op dat de schil- ders in de late' zaal veel meer van elkaar verschillen dan die in de Vroege' zaal. De muziekzaai Volgens de introductietekst in de optie 'overzichf zouden drie componisten zor- gen voor de achtergrondmuziek.

Helaas is hier vergeten de componist Gabriel Faure te noemen. TerwijI er in de muziek- zaai toch echt een muziekstandaard met zijn naam staat. Faure heeft prachtige muziek geschreven, vooral voor de dwarsfluit begeleid door de piano. Klik je nu achtereenvolgens op de stan- daard en op het erboven hangende schil- derij dan hoor en zie je vanzelf je favorietecombinatie.

Hoewel de teksten op een onderhouden- de manier ingesproken zijn en de schilde- rijen prachtig op het televisiebeeld ver- schijnen, ontstond sterk de behoefte aan wat meer diepgang. Zou het niet moge- lijk geweest zijn een totale lijst van wer- ken bij te voegen? De opmerking dat de samenstellers van deze CD-i de zaien van de galerie 'zorgvuldig gereconstrueerd' zouden hebben, is uiteraard een enigs- zins misplaatste opmerking, a!

Tenslotte moet natuurlijk in ogenschouw genomen worden dat kunst-CD-i's nog maar in een beginfase zijn en dat de talloze mogelijk- heden nog moeten worden uitgewerkt. Want CD-i is dan wel een fantastische uit- vinding, het ontwerpen en uitvoeren ervan is allesbehalve simpel. De Franse impressionisten Kunst en cuituur. Toeli is er niemand bij wie de naam Gabriel geen bel doet riiticelen.

Peter Gabriel is een kunstenaar pur sang, Zijn videoclips laten alle andere muziekfilmpjes ver achter zich. Voor diegenen die zich ook maar enigszins interesseren voor de achtergronden van dit kunstfenomeen en wie doet dat niet? Wij hebben alvast een kijkje mogen nemen.

Rom Hefweg Peter Gabriel stond van meet af aan bekend om zijn grote interesse in ver- nieuwende technologie in de muziek. Hij was de eerste producent die de beschikking had over een Tairlighf- synthesizer Toen -tien jaar geleden- was dat a! Hij kon hiermee alle muziek die hij had via 36 sporen opnemen op de computer, zodat hij met ieder geluid, akoestisch of digi- taal, kon doen wat hij wilde. Geluiden konden bijvoorbeeld digitaal worden 'omgekeerd' om een gewenst speciaal effect te verkrijgen.

Deze digitale kennis heeft geresulteerd in een absoluut nieuw, maar toch herkenbaar geluid. Peter Gabriel is uit duizenden te herkennen. Mocht je als leek nu denken dat Gabriel zich alleen maar met computermuziek bezighield, dan heb je het mis. Als niemand anders is Peter Gabriel op de hoogte van akoestische instru- menten en geluiden. Zoals een goed doolhof betaamt, moet je daarin af en toe eens flink de weg kwijt raken.

Het voordeel daarvan is, dat je dan op je dwaalspoor weer allerlei aspecten van de CD-i tegenkomt waarvoor je anders misschien niet gekozen zou hebben.

De schijf staat zo boorde- vol met informatie dat je in principe niet eens zou weten waar je zou moeten beginnen. Ik ging maar op mijn gevoel af en begon op wat iconen te klikken. Daar kwam een klein plaatje met Mister Gabriel Himself, die me vriendelijk vroeg een puzzeltje op te lossen. Zijn gezicht was uit elkaar getrok- ken en dat moest dus weer in elkaar. Na het gezicht in elkaar te hebben gezet, ble- ken de aparte onderdelen ieder een afzonder- lijkefunctietevervullen. Menu's in het gezicht Klik op het Oogmenu, en je krijgt een overzicht van vier verschillende clips met hun achter- grond.

Ga je naar de neus, krijg je inzicht in de achtergrond van de muziek van Peter Gabriel, en mag je een kijkje nemen op het 'Gabriel Residence'. Ga je kijken in het 'Mondmenu' kom je terecht in het 'Geheime leven van Peter Gabriel'. Via de oren kom je terecht in het Muziekmenu, en dat lijkt me logisch. De Gabriel Residence is een lustoord voor iede- re muzikant. Een prachtig Engels landhuis mid- den in het Britse groene hart.

Je mag hier eens rondkijken en zien waar je terecht komt. Zo kom je bijvoorbeeld in de repetitiestudio terecht waar Gabriel met zijn band aan het oefenen is voor de volgende opnames. Ga je verder zwerven over het landgoed, kom je terecht bij andere gebouwen, maar daar schij- nen we nog niet in te mogen. Een man vraagt ons vriendelijk om een koffer. I die komen we nog we!

Het begint meer en meer op een 'Quest'-spel te lijken! Verschil van uitdrukking Het geheime leven van Peter Gabriel wordt voor je ontrafeld in het 'Mondmenu'. Je ziet foto's van de ster in wording, Vervolgens begint het gezicht te veranderen tot dat van de heden- daagse ster en weer te veranderen tot het uit- eindelijke lot van zijn hoofd, het doodshoofd.

Wat kunnen mensen ook tijdens hun leven een verschil van uitdrukking hebben in hun gezicht. Alle gezichten gaan in elkaar over op een vioeiende manier die typerend is voor de stiji van zijn clips.

Naast dat paspoort zie je een pasje liggen en kijk eens aan. Er verschijnt een koffer in beeld, waar je door een simpele klik het pasje in kunt stoppen. Nu weer snel terug naar het landgoed van Peter Gabriel, maar waar zat dat ook al weer?

Je komt per abuis terecht in het menu van de dips. Niet getreurd, want hier zitten de Gabriel- fans op te wachten. Vier clips worden getoond, en dat zijn op zich al kunstwerken met enorme K's. De clips slingeren je heen en weer door de mogelijkheden van moderne Videotechno- logie. Niet zuinig is er gebruik gemaakt van computers, om Gabriel bijvoorbeeld als body- builder te laten zien, een non te laten verande- ren in een dame van lichte zeden of een prachtige jongedame in doodsangst te laten luisteren naar een zingende kikker.

Bij iedere clip is een kort stukje gemonteerd als een zoge- naamd 'Making of Interviews met regisseurs, special effects artiesten, kortom alles wat je altijd al had willen weten. De oren brengen je in een muziekmenu, in de meest brede zin van het woord. Van ieder album dat Gabriel ooit heeft uitgegeven staat hier de discograf ie, hoor je een klein stukje van 1 Philipscdi. Een die mogelijkheden om uw kijkplezier te vergroten ts het interactief bekijken van uw eigen foto's op tfw TV scherm.

Dat kan heel eenvoudig i. Bijgaande bestelsticker plakt uwfotohandelaar op de opdracht- envelop. Meer informatie en tips Kodak Fotoservice schrijft uw mooiste beelden op Photo CD vanaf kleinbeeld kleurennegatieven of -dia's 35 mm. Op een Photo CD is ruimte voor ± beelden. Ook als u Photo CD at gebmikt heeft geldt deze voordelige aanbieding. Daarna kunt u uw favoriete foto's haarscherp en met briljante kleuren thuis op de televisie 'afspelen' met behulp van uw nieuwe CD-i-speler.

Bovendien kunt u deze beelden met de afstands- bediening oproepen, in- en uitzoomen, draaien en uitsnedes maken. Zelfs interactieve maniputatie is mogelijk met behulp van de CDn-software 'Caricature'.

Zo bestelt u uw eerste Photo CD U brengt minimaa! U kunt daarom beter opdracht geven voor minstens 20 overschrijvingen per keer. Zorg ervoor dat uw negatieven of dia's zo schoon moge- lijk en onbeschadigd zijn, want op Photo CD wordt alles overgenomen. Dat is mooi zoiang het om de prachtige kleurweergave van deafbeeldingen gaat maarstof, kras- sen, vuil, vingerafdrukken of zelfs kreukels kunnen het geheel nadelig beinvloeden.

Bewaar uw negatieven en dia's dus altijd zeer zorgvuldig. De keuze is vrij. Bel dan voor het dichtstbijzijnde ad res: Maar dat is nog niet alles, er zijn songteksten integraal opgenomen met een gedeeite van de muziek die daar bij hoort.

Wereldinstrumenten Peter Gabriel zou zijn naam niet aan een pro- dukt geven als er geen educatief gedeeite in zou staan. Zoals Ik al zei, heeft Gabriel verschrikke- lijk veel verstand van akoestische instrumenten uit alle werelddelen, en is hij in staat daar ook iets goeds over te vertellen.

Bovendien, en dat is bijna uniek, kun je ook zelf laten horen hoe het desbetreffende instrument klinkt. Wanneer je op het instrument klikt, hoor je de klank van het instrument als je op die plaats slaat, tokkelt of strijkt. Al was het alleen maar om je even kennis te laten maken met etnische muziek. Misschien is deze muziek ook wel een drijfveer geweest voor Peter Gabriel om zich voortdurend in te zetten voor Amnesty International, waaraan hij al meerdere stukken heeft gewijd.

Het is wel moeilijk om te bepa- len of ik nu alles heb besproken, wat ik me eigenlijk niet voor kan stellen. Er lijkt achter ieder item nog een aantal ongeopende deuren te zitten. Beeld en geheugen Alle hoeken en gaten van het geheugen zijn benut om de grote hoeveelheid informatie op te slaan. Dat grandioze geheugenverbruik lijkt jammer genoeg wel ten koste te zijn gegaan van de beeldkwaliteit Vooral wan- neer er teksten staan afgebeeld, vallen som- mige letters helemaal dicht en dat lijkt me eerlijk gezegd niet de bedoeling te zijn geweest.

Ook in de 'Making of Handleiding Ik heb hier alleen nog maar de voorlopige demonstratieversie gezien, een voorrecht waar ik me toch wel vereerd door moet voe- len. Hier zat geen handleiding bij. Misschien zit die wel bij de defini- tieve versie. Tot die tijd zai ik het gewoon moeten doen met hier en daar een klikje wagen. Er zit niets tussen wat slecht is, integendeel.

Vervelen zul jeje niet. Peter Gabriel heeft mijns inziens met de CD-i XPIore laten zien, dat hij in staat is het onmogelijke te verwezenlij- ken. Misschien is Gabriel in mindere mate muzi- kant dan kunstenaar. Toch is het voor mij als muzikant niet te veel om te zeggen, dat dit een van de belangrijkste, en meest interessan- te schijven is, die ik tot nog toe heb gezien. De graphics waren niet om over naar huis te schrijven en de actie was verre van adrenaiine-verhogend.

Met de komst van de Digital Video Cartridge ontstonden echter nieuwe spelmogelijkheden, en Chaos Control bewijst dat een goed schietspel absoluut tot de mogelijkhe- den behoort op CD-i. Infogrames het bekende Franse softwarehuis dat diverse pc-hlls op z'n naam heeft staan , heeft met Chaos Control een fan- tastische prestatie geleverd.

Het spel begint met een eenvoudig hoofdmenu, met daarop de opties Introduction, Options, New Game, Continue en Quit De Continue-optie kan in het begin nog niet geselec- teerd worden, pas na het voltooien van een level kan vanaf het laatst voltooide level verder worden gespeeld.

Options bevat slechts een keuzemogelijkheid, namelijk het aanpassen van de snelheid waarmee het vizier over het scherm beweegt slow of fast. Vreemd genoeg heeft Chaos Control geen optie om het spel gemakkelijker of juist moeilijker te maken.

Misschien wordt dat in de definitieve versie nog veranderd, de versie die wij mochten testen moest het ech- ter zonder doen. Omdat we ook nog geen handleiding had- den, waren we blij met de Intro-optie. Een klik hierop en we vielen bijna achterover van verbazing. Ongelooflijk mooie computer rendered graphics, briljante Star Wars- muziek en een zeker voor een schietspel behoorlijk origi- neel en uitgebreid scenario zorgen ervoor dat je al tijdens de Intro in de juiste stemming komt.

Pioneer 10 Het verhaal gaat ongeveer als volgt. Op 3 maart wordt de ruimtesonde Pioneer 10 gelanceerd, met aan boord een cryptische boodschap waarin eventuele buitenaardse wezens worden uitgenodigd voor een bezoekje aan de Aarde. Om het potentiele ruimtetoeristen nog wat eenvoudiger te maken, bevat de boodschap ook de exacte ruimtecoordina- ten van onze planeet.

Een beetje naief dus, maar in wist men blijkbaar nog niet beter. Jaren later, in om precies te zijn, is de sonde in een onbe- kend ruimtestelsel terecht gekomen. Plotseling ont- vangt men op Aarde geen signaal meer van de sonde. Men denkt in eerste instantie aan een defec- te zender, tenslotte is de sonde al behoorlijk oud en versleten.

Er blijkt echter iets heel anders aan de hand te zijn. De sonde is namelijk onderschept door een oorlogsschip van de Kesh Rahn, een bijzonder agressief ras dat vooral bekend staat om zijn bloedi- ge oorlogen en geavanceerde wapens. Jessica Darkhill Het eerste dee! Zij en haar vader, de com- mandant van de ruimtebasis New Babylon, hebben al eerder kennis gemaakt met de Kesh Rahn.

Kort na het onderscheppen van de Pioneer 10 vernietig- den de Kesh Rahn namelijk Mars, als een soort voor- proefje van wat de Aarde te wachten stond. Bij de strijd om Mars moesten Jessica en haar vriend Majoor Morgan het onderspit delven, Morgan kwam daarbij zelfs om het leven.

Deze basis wordt echter van oorsprong door burgers bevplkt en is nauwelijks in staat zich te verdedigen. Jessica wordt dan ook door haar vader aangewezen om aan het hoofd van het Vijfde Squadron de evacuatie van de burgerbevol- king naar Manhattan te leiden, voordat de Kesh Rahn de basis aanvallen. Op zich zijn de animaties in dit deel van de intro ook vrij goed, maar ze halen het niet bij de veel fraaiere beelden van de ruimte- sonde en de Kesh Rahn-schepen. Een storend aspect liSiQuSEyQ in deze testversie is het feit dat de lippen van de figuurtjes niet synchroon bewegen met de gespro- ken teksten.

Sterker nog, het lijkt meer of ze ergens op staan te kauwen dan te praten. Hoe dan ook, na de minutenlange intro die met een druk op een actieknop eventueel kan worden overgeslagen is het de hoogste tijd voor wat actie. Interactieve film Chaos Control lijkt wat dat betreft trouwens meer op een interactieve film dan een echt schietspel.

De computer bestuurt namelijk Jessica's jet, het enige dat de speler hoeft te doen is een vizier over het scherm bewegen en op de juiste momenten op de vuurknop drukken.

Toch blijkt dit goed te werken, vooral vanwege de fantastische driedimensionale graphics, de razendsnel van alle kanten op je af komende vijanden en de kakofonie van geluid die de actie begeleidt.

Het spel bestaat uit drie levels, die ieder weer bestaan uit een drietal scenes. Tussen de levels door wordt via een uitgebreid animatie- filmpje de sfeer voor het volgende level neergezet. Vrijheidsbeeld In het eerste level heeft de speler vooral een yerde- digende taak bij de evacuatie van de burgers van New Babylon. De eerste scene van dit level speelt zich af rond het Vrijheidsbeeld, dat er zo realistisch uitziet dat je het bijna aan kunt raken.

Daarmee hebben we meteen trouwens een van de punten van het spel genoemd die nog verbeterd moeten worden, want het klelne vizier raakt af en toe voile- dig zoek in de drukte. Ook de vergeleken met de rest van de graphics lelijke ontploffingen zitten af en toe behoorlijk in de weg.

Het vizier kan drie kleuren aannemen: Pas echter op als het vizier geel wordt, want in dat geval ben je op een eigen schip aan het vuren. Midden in een hectisch gevecht valt het echter niet mee om daar op te letten, dus het is maar goed dat PhilipsGdi. De vijanden waarmee je in het eerste level te maken krijgt zijn onder andere insectachti- ge ruimteschepen, vliegende robots en grondinstal- laties. Boven in het beeld staat de score, onderin een energiebalk die kleiner wordt naarmate je meer vijanden laat ontsnappen.

Het is trouwens niet noodzakelijk om alle vijanden neer te schieten, daarvoor zijn er gewoon te veel. Wei moet je probe- ren zoveel mogelijk tegenstanders te elimineren, waarbij het ook nog van belang is je te concentre- ren op de gevaarlijkste soorten.

De bediening is heel simpel: Het is natuurlijk heel verleidelijk om gewoon je vinger constant op de vuurknop te houden en het vizier als een dolle over het scherm te bewegen, maar dat werkt niet. Je wapen raakt dan namelijk oververhit, zodat je tijdelijk niet meer kunt schieten. Een metertje onder in het beeld geeft aan hoe lang je nog kunt schieten voordat het wapen het begeeft.

In de straten van Manhattan De tweede scene van het eerste level speelt zich af rond de beroemde Hudson-brug, waar de Kesh Rahn-troepen het evacuatiekonvooi opwachten. In de derde scene vlieg je door de straten van Manhattan, tussen de wolkenkrabbers door! DIt level ziet er heel indrukwekkend uit, a! De straten wemelen namelijk van de vijanden, maar er rijden ook eigen tanks rond die je juist niet moet neerschieten.

Aan het eind van deze scene wacht een soort eindbaas, in de vorm van een vliegende robot met een laserzwaard en een schlld. Al te moeilijk te verslaan is deze echter niet, het hele eer- ste level is sowieso niet echt moeilijk. Computervirus Na het verslaan van deze eindbaas is het weer tijd voor een uitgebreide animatie. We zien daarin onder ande- re hoe Jessica wordt gepromoveerd tot Majoor en de leiding krijgt bij een grootscheepse tegenaanval.

Jessica heeft inmiddels bovendien een belangrijke ontdekking gedaan. Na een uitgebreid onderzoek blijken de Kesh Rahn een virus in de computer te hebben ingebracht, dat met normale viruskillers niet te verwijderen is.

Om de tegenaanval een kans van slagen te geven, moet het virus eerst vernietigd worden. Kapitein Nakamura is de grote expert op dit gebied en uit een gesprek met haar blijkt dat er slechts een manier is om het virus te bestrij- den. Het gevolg is onvoorspel- baar: Jessica kan als ze getroffen wordt een lichte schok krijgen, maar ze kan ook sterven.

Toch zit er niets anders op, Jessica moet het risico nemen en de strijd met het virus aangaan. Conclusie We zijn nog lang niet uitverteld over Chaos Control, een supersnel schietspel dat volop gebruik maakt van CD-i's Digital Video-mogelijkheden. De graphics zijn bij vlagen niet van echt te onderscheiden en de Star Wars-achtige muziek sluit fantastisch aan op de sfeer van het spel.

Een paar opmerkingen hebben we echter wel. Om te begin- nen kun je weinig meer doen dan schieten, het sturen wordt volledig aan de CD-i overgelaten.

Bovendien is het vizier zoals gezegd af en toe slecht zichtbaar en met al die supersnel op je af komende vijanden kan dat een probleem zijn. Alles bij elkaar is dit na Burn: Cycle echter opnieuw een topper die zich zonder problemen kan meten met de beste pc- en console-spellen. Ze hebben wel iets weg van een zelf moordsekte, maar dan in het dterenrijk. Waarom de beestjes zich iedere keer weer massaal in zee stor- ten vanaf een rots is onduidelijk, maar waarschijniijk is het een soort natuurlijke opiossing voor een jaar- lijks terugkerend overbevolkings- probleem.

Lemmings was onmiddellijk een gigantisch succes, dat sindsdien vrijwel niet meer geevenaard is. Dat wil niet zeg- gen dat het niet geprobeerd is, er ontstond zelfs een geheel eigen spelcategorie van Lemmings- klonen.

De lemmingen van Psygnosis zijn overi- gens wel een heel vrije interpretatie van de werkelijke beestjes. In het computerspel hebben ze namelijk opeens groen haar, lopen ze op hun achterpoten en halen ze allerlei kunstjes uit. De bedoeling van het spel sluit wel goed aan op de leefwereld van echte lemmingen. De speler moet namelijk proberen de lemmingen af te houden van zelfmoord, maar dat blijkt nog een heel pro- bleem te zijn. Een aruweliike dood In totaal bestaat het spel uit levels, verdeeld over vier groepen van dertig.

De vier groepen zijn Fun, Tricky, Taxing en Mayhem en lopen uiteraard op in moeilijkheid. De eerste levels worden gebruikt om de speler een beetje kennis te laten maken met het spelidee en de diverse mogeli i- i. Het principe van ieder van opzij bekeken level is steeds hetzelfde. Er wordt een aantal lemmingen losgelaten uit een of meer luikjes, in een tempo dat je eventueel zelf nog iets kunt aanpas- sen.

Vervolgens beginnen ze in ware lemming-stijl met oogkleppen op dus een bepaalde richting op te lopen. Als je niets doet blijven ze ook gewoon doorlopen, net zolang totdat ze bijvoorbeeld in een afgrond stor- ten of op een andere manier een gru- welijke dood sterven. Zodra ze ergens tegenaan lopen, draaien ze zich om en vervolgen hun weg in de tegen- overgestelde richting. Kortom, ze hebben wat hulp nodig om te overle- ven en die hulp komt uiteraard in de persoon van de speler.

Hoofdmenu Lemmings begint met een hoofd- menu met vijf opties. De eerste mogelijkheid spreekt voor zich: Je kunt echter ook New Level kiezen, waarna je een password kunt invoeren.

Via zo'n password kun je eventueel op een ander level starten, zodat je niet steeds helemaal op- nieuw hoeft te beginnen. Met een klik op het muzieknoten-pictogram kun je schakelen tussen achtergrond- muziek of geluidseffecten tijdens het spelen. Via de level-optie kan het speelniveau worden gekozea terwiji met Quit het spel geheel verlaten wordt.

Wie Lemmings nog nooit heeft gespeeld, kan het beste beginnen met het spelen van de Fun-levels. De eer- ste levels van deze groep dienen namelijk als een soort kennismaking met de spelprincipes, en introduceert stuk voor stuk de diverse comman- do's die je aan de lemmingen kunt geven. Heb je het spel al vaker ge- speeld, dan kun je deze levels beter overslaan en direct op een van de hogere levels beginnen.

Eerst ver- schijnt echter nog een info-scherm, met daarop de naam en het nummer van het level, plus een miniatuur- kaartje waarop je kunt zien hoe het level er ongeveer uit ziet. Ook kun je hier zien welk percentage lemmin- gen er gered moet worden om het password voor dit level te verdienen. Het is dus niet nodig alle in een level gedropte lemmingen te redden.

Er zijn zelfs levels waarin het onvermij- delijk of zelfs absoluut noodzakelijk is om een of meer beestjes op te offe- ren voor de goede zaak, maar daar- over later meer.

Ook zie je op het info-scherm de valsnelheid waarmee de lemmingen op het scherm worden gedropt hoeveel er in totaal door het luik komen en de tijd die je hebt om het benodigde percentage te red- den van een zekere dood. Een val- snelheid van 1 wil bijvoorbeeld zeggen dat er iedere paar seconden een lemming wordt gedropt, 99 betekent een complete stortvloed van lemmingen. Pictogrammen Het grootste deel van het speel- scherm bestaat uit het zijaanzicht van het level, waarover de lemmingen vrolijk rondparaderen.

Op ieder level vind je een ingang en een uitgang. De ingang is het luik soms zijn er zelfs meerdere waardoor de lemmin- gen vallen. De uitgang is het uitein- delijke doel waar zoveel mogelijk lemmingen naartoe moeten worden geleid. De weg tussen ingang en uit- gang is meestal echter niet eenvou- dig en bevat allerlei obstakels waar de lemmingen doorheen, overheen of onderlangs moeten worden geleid. Een level isvrijwel altijd meer- dere schermen groot, zodat je af en toe het scherm naar links of rechts moet laten scrollen door de cursor naar de rand van het scherm te bewegen.

Als je daarbij actietoets 2 ingedrukt houdt, gaat het scrollen sneller. Als je snel van de ene kant van een level naar de andere kant wilt gaan, is er nog een andere mogelijkheid. Onderin het scherm zie je namelijk een miniatuurkaartje van het level.

Door hier op te klikken ga je direct naar die lokatie. Op de mini- kaart kun je de lemmingen herken- nen als gele stipjes. Een kader geeft aan welk deel van het level thans zichtbaar is op het speelscherm. Op het speelscherm bevindt zich verder nog een aantal pictogrammen, waar- op je kunt klikken met een door de joypad bestuurde cursor.

De picto- grammen geven de diverse beschik- bare commando's aan die je kunt uitdelen aan de lemmingen. Uiteraard volgt de lemming dat blindelings op, want zo stompzinnig zijn de groen- harigewezentjeswel. Obstakels en valstrikken De meeste hindernissen hebben de vorm van verschillende grondsoorten, zoals stenen, tegels, zand of rotsen.

Er zijn echter ook obstakels met bij- zondere eigenschappen, zoals muren waar de lemmingen maar in een rich- ting door heen kunnen lopen. Dit wordt dan aangegeven via pijien die de richting aanwijzen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de talloze val- strikken waarvoor de lemmingen worden geplaatst en waar ze zonder jouw tussenkomst blindelings intrap- pen.

Maar zoals gezegd heb je diver- se commando's tot je beschikking om de lemmingen te helpen. Via een klik op een pictogram kun je individuele lemmingen als het ware omtoveren in super-lemmingen met speciale vaardigheden. Door op een slimme manier om te gaan met de comman- do's kun je voorkomen dat de lem- mingen in een afgrond storten en kun je ze veilig naar de uitgang lood- sen.

Beperkt aantal Twee van de pictogrammen zijn be- doeld om de valsnelheid te verhogen of te verlagen. Het eerste komt bij- voorbeeld van pas als er een veilige weg naar de uitgang is gebaand maar de tijd begint te dringen.

De overige picto- grammen zijn allemaal bedoeld om bepaalde vaardigheden aan de lem- mingen te geven en ze dus te veran- deren in super-lemmingen. Nu is de true dat je op de meeste levels maar een beperkt aantal vaardigheden hebt om uit te delen. Een getal in het pictogram geeft aan hoe vaak je dit commando nog kunt geven. Het klimcommando gebruik je bijvoor beeld om een lemming opdracht te geven een wand te beklimmen. Wil je dat de lemming weer een andere functie krijgt dan moet een nieuw commando gegeven worden.

Blokkers, bommen en bruggenbouwers Blokkers worden gebruikt om andere lemmingen tegen te houden. Met name bij afgronden moeten blokkers worden ingezet, omdat anders de hele groep blindelings van een rots af duikt.

Een van de vreemdste pictogrammen is het bommetje, dat het zelf- vernietigingssysteem van een geselec- teerde lemming inschakelt. Boven het hoofd van deze lemming verschijnt dan een timer, die aftelt van tien naar nul. Zodra de timer de nul bereikt ontploft de lemming in een wolk van confetti. Dit lijkt een heel wrede methode, maar soms is het absoluut noodzakelljk.

Wanneer een lemming tijdelijk is gebruikt als blokker, moet hij op een gegeven moment bijvoorbeeld weer worden verwijderd omdat de andere lemmingen anders niet verder kunnen lopen naar de uitgang. Het leven van de ene lemming weegt in dat geval dus minder zwaar dan dat van de rest van de groep. Bruggenbouwers komen goed van pas wanneer een afgrond moet worden overgestoken.

De te bou- wen brug loopt altijd in dezelfde hoek omhoog, in de richting waarin de lem- ming aan kwam lopen toen hij het brug-commando kreeg. Een bouwende lemming heeft slechts twaalf tegels en moet dus eventueel steeds opnieuw aan het werk worden gezet net zolang totdat de brug de andere kant van de afgrond heeft bereikt Zodra de tegels op zijn, begint de lemming weer verder te lopen, desnoods rechtstreeks de afgrond in.

Ook wordt gestopt met bouwen zodra de brug tegen een obstakel botst of als de bouwer zijn hoofd stoot. Niet ieder obstakel is hiervoor geschikt, meppers kunnen bijvoor- beeld niet door staal been graven.

Mijnwerkers graven ook, maar dan diagonaal, terwiji normale gravers verticaal dus recht omiaag graven. Het paws-pictogram zet het spel in de pauze-stand, zodat je even rustig de tijd hebt om na te denken of het level te bekijken. Het laatste picto- gram is armageddon, dat gebruikt wordt om alle lemmingen te laten ontploffen. Dit pictogram wordt al- leen gebruikt als je lets fout hebt gedaan en nooit meer het gewenste aantal lemmingen kunt redden, of als je in een bijzonder gemene bui bent natuurlijk.

Conclusie Lemmings is een briljant puzzelspel, zelfs nu het al een paar jaar oud is. Omdat er maar liefst levels zijn, raak je ook niet snel uitgespeeld. Zodra je alle levels toch hebt bedwongen, is de grootste pret er wel van af. Maar voordat het zover is zijn we waarschijn- lijk wel een paar maanden verder. Met behulp van zijn krach- tige Infanto Ray probeert deze alien alle Aardbewoners te ver- bepalen of dat slim is, want als Space Ace heb je het moeilijker dan als Dexter en volg je een andere route in het spel.

Het levert echter we! Superheld Space Ace doet samen met zijn vriend- in Kimberly een heldhaftige poging Borf tegen te houden. Als ze bij Borfs ruimtestation aankomen, wordt Ace echter geraakt door de Infanto Ray en verandert hij in zijn zwakke alter ego Dexter. Kimberly wordt bovendien ont- voerd door Borf. De besturing Het spel is opgebouwd uit enkele tien- tallen scenes, waarin je op het juiste moment de juiste beweging met de joypad of afstandsbediening moet maken. In sommige scenes kan Dexter veranderen in Space Ace.

Je moet zelf de level een extra leven, in plaats van pas na ieder derde level. Verder is het nog van belang te bedenken dat scenes soms in spiegelbeeld worden gespeeld, zodat je de bewegingen opeens tegenovergesteld moet uit- voeren links wordt rechts en omge- keerd.

Omhoog en omiaag blijven echter hetzelfde. We geven in de onderstaande beschrijvingen van een aantal scenes zowel de routes voor Acealsvoor Dexter.

Dexter route Kimberly wordt bij de start net naar Borfs ruimteschip getransporteerd. Borf verschijnt en schiet op je.

Achter een rots zie je een geel licht, dit geeft aan waar Dexter naar toe moet bewe- gen. Beweeg de joypad nu dus naar rechts om daar naar toe te springen. Dexter springt vervolgens automatisch naar links. Uit Borfs ruimte- schip komen drie kleine schepen. Spring naar links als je het licht weer ziet opiichten in het midden van het scherm.

De ruimteschepen lichten op, dus spring weer naar links. Als je het woord Energize ziet kun je eventueel op een actieknop drukken om als Space Ace verder te spelen zie voor zijn route hieronder.

Ga naar rechts zodra je de robots ziet. Beweeg de joypad drie maal naar links, zodat Dexter wegrent van de robots. Je ruimteschip licht op. Spring nog een keer naar links en je vertrekt in jeschip. Space Ace route Nadat je op de actieknop hebt gedrukt bij het woord Energize verander je in Ace. Druk nogmaals op een actieknop om de robot neer te schieten. De rots rechts licht op, dus spring naar rechts. De rots links licht op, dus spring naar links.

Spring naar rechts als de steen rechts opiicht. Druk op een actieknop als je pistool blauw opiicht om de twee schepen te vernietigen. Ga naar links en nogmaals naar links zodra je ruimte- schip blauw opiicht. Dexter route Je bent in de gewone versie van dit level als Dexter's schip op de rechterkant van het scherm landt, naar rechts springt en dan naar links draait.

Zo niet, dan moet je bij de onderstaande beschrijving links en rechts steeds verwisselen. Beweeg de joypad naar links. Je komt bij een hoek, waar je rechts afslaat Je ziet een knipperend geel licht voor je, dus beweeg de joypad omhoog. Het woord Energize verschijnt, dus hier kun je eventueel weer verder als Space Ace.

Ga naar rechts bij de volgende hoek je ziet er een geel licht. Vervolgens zie je weer een geel licht voor je, dus beweeg de joypad omhoog. Je komt weer bij een hoek, waar je links afslaat naar het gele licht. Ga bij de volgende hoek rechts en je komt in een kamer met een groot scherm, met daarop Kimberly. Je ziet twee poorten, waarvan je er een kiest. Space Ace route Ga naar links en er verschijnt een grote lelijkerd.

Druk op een actieknop om hem neer te schieten. Gonri Ace stopt en kijkt omhoog. Voor je zie je een blauw licht, dus beweeg omhoog. Er verschijnt weer een vijand, die je neerschiet met een druk op een actieknop. Je verandert nu weer in Dexter. Links blinkt een geel licht, dus beweeg naar links. Je komt dan in de kamer met het videoscherm. Dexter route Groene monsters zitten achter je aan.

Beweeg de joypad omhoog om weg te rennen en te voorkomen dat je geplet wordt tussen twee grote monsters. Ga dan onmiddellijk naar links. Ga op de volgende hoek naar rechts volg het gele licht en je komt bij een nieuwe kruising. Energize verschijnt, dus zie hieronder voor de route van Space Ace. Als Dexter beweeg je omhoog om naar de volgende splitsing te rennen. Ga rechts en dan links, in de richting van de lichtjes. Beweeg vervolgens je joy- pad tweemaal omhoog om op een lad- der te springen en in een ruimteschip te klimmen.

Space Ace route Druk op een actieknop om de twee groene monsters te pletten. Twee robots proberen je neer te schieten. Ga naar rechts en ze schieten elkaar neer. Sla linksaf bij de volgende kruising. Er verschijnen opnieuw twee reusachtige monsters. Schiet een keer door op een actieknop te drukken, ga dan naar links. Voor je zie je een grote robot die op je gaat schieten. Druk op een actie- knop om hem te vernietigen. Beweeg de joypad twee maal naar links om te voorkomen dat je verbrandt Je veran- dert nu weer in Dexter.

Ga naar rechts I muur. Sla hier rechtsaf en vervolgens nog een keer rechtsaf. Raap het goud op en loop over het gat actieknop 2. Raap opnieuw wat goud op en eet eventueel de appels op om je energie aan te vullen.

Keer weer terug naar de kruising. Sla rechtsaf, zorg dat je voor de deur staat en druk op actieknop 1. Als deze scene in spiegelbeeld moet worden gespeeld, verwissel je overal links en rechts. Snelheid Alle acties die hierboven beschreven staan, moeten snel worden uitgevoerd.

Voor je het weet ben je te laat en heb je a! Toch hoop ik dat je met de tips verder in het spel komt ook al weet ik dat ze verre van volledig zijn. Litil Divil lijkt door z'n grap- pige graphics in eerste instantie misschien een niet al te moeilijk spel, maar schijn bedriegt. Er staan onze kleine duivel Mutt namelijk heel wat problemen te wachten in de Hel. De onderstaande tips helpen je hopelijk een stapje op weg. Brug Na de intro zien we Mutt voor een brug staan, die hij pas kan oversteken na een gevecht met een bewaker.

Druk op een actieknop en beweeg de joy- stick omiaag om uit te halen naar de bewaker. Je moet hem vijf keer raken, waarna je het labyrint kunt betreden. Winkel Loop voorbij de kruising, maar pas op dat je niet geelectrocuteerd wordt. Op een gegeven moment kom je bij een Dit is de winkel, waar je een emmer 10 munten , een naald 1. Koop de spinnenspray en de emmer en ver- laat de kamer weer.

Spinnenkamer Passeer de kruising en open de deur van de kamer tegenover de winkel. Dit is de Spinnenkamer, dus het is maar goed dat je net inkopen hebt gedaan.

Een grote spin spuugt in deze kamer kleine spinnetjes naar je toe, die je moet proberen in te sluiten met hun web. Gebruik de spray om de grote spin te doden. Ga daarvoor dicht bij de spin staan en druk op actieknop 2. Als je het goed doet, begint de spin te knipperen. Gebruik actieknop 1 om de kleine spinnetjes te pletten. Druk ver- volgens weer snel op actieknop 2 en blijf dit herhalen. Raap de toorts op en veriaat de kamer, die vervolgens verdwijnt terwiji je energie helemaal hersteld is.

Dit is trouwens iets dat iedere keer gebeurt als je een kamer hebt voltooid, behalve natuurlijk bij de winkel en de save- kamer. Moeraskamer Loop weer omhoog en neem de eerste tunnel links. Onderzoek de tunnel rechts, passeer de hoof den door dicht bij de muur te blijven.

Pak de sleuteL draai je om en loop naar de Moeras- kamer. Hier sta je op een steen, terwiji je kijkt naar een aantal andere stenen die op en neer bewegen in het moeras. Spring van steen tot steen totdat je het vuurmonster bereikt. Beweeg de joy- pad omlaag en druk op een knop om omiaag te springen. Beweeg de joypad vervolgens naar rechts en druk op een knop om weer omhoog te springen.

Spring nogmaals omlaag plus actie- knop en dan nog twee keer rechts plus knop. Spring pas op de laatste steen zodra het vuur vrijwel gedoofd is. Vul zodra je op de rechter steen bent geland je emmer en giet het water in de bek van het monster. Deze veran- dert nu in modder, waarna je de kamer kunt verlaten je energie wordt dan weer hersteld.

Gevangenen Loop verder en onderzoek de rest van de tunnels. Pas op voor de spiezen in de vioer bij de skeletten. Raap het voed- set het goud en het hart extra leven op. Ga naar het midden van de tunnel als je ramen in de muren ziet, om te voorkomen dat je gedood wordt door de gevangenen.

Als je goed zoekt, moet je in staat zijn hier meer dan Ga als je genoeg goud gevonden hebt terug naar de win- kel en koop de naald en de zeis. Save-kamer Voordat je de Save-kamer kunt betre- den, moet je eerst een gesloten deur openen met de sleutel uit stage 5.

Ga de Save-kamer binnen en loop naar het bed om het spel op te slaan. Als je naar de trap loopt, veriaat je de kamer zon- der het spel op te slaan. Onthoud goed waar deze kamer zich bevindt, zodat je er later weer naar terug kunt keren. Platform-katner Loop weer verder en ga naar de Platform-kamer, waar je het kristal moet zoeken.

Spring over de platforms door de joypad in de goede richting te houden en op een actieknop te druk- ken. Ontwijk de botten, want als je zes keer geraakt wordt, ga je terug naar het labyrint. Als je op ronde platforms springt, verschijnt een deur waarmee je naar een andere plaats in de kamer wordt getransporteerd. Zodra je het kristal gevonden hebt, moet je nog een keer door de deur gaan waar je het laatst uit kwam. Philipscdi-com Arena Onderzoek het gebied ten zuiden van de nu verdwenen Platform-kamer net zolang totdat je een sleutel vindt.

Ga nu terug naar het gebied ten noorden van de Platform-kamer. Links op de kaart zie je een tunnel met twee tekens, dit is de trap waar je eerder voorbij bent gekomen. Ga naar links en je kruist de tunnel met de trap. Open de deur met de zojuist gevonden sleu- tel. Neem de eerste tunnel links en ga de Arena binnen, waar je wordt aange- vallen door een sumo-worstelaar. Deze moet je zes keer raken om hem te ver- slaan.

Na de zesde rake klap of trap moet je de worstelaar prikken met de naald. Tot zover Nog lang niet alle tips en trues zijn behandeld, ook niet alle kamers waar je bepaalde opdrachten moet uitvoeren. Wie weet komen we daar nog op terug. In ieder geval wens ik je veel speelple- zier met Litil Divil en Space Ace.

K Owing je een kind, vergeet het dan maar. Een Icind I Blaat zich niets opieggen. Maak dus geen verkeerde opnnerking in de trant van 'je nnoet' of 'nu ga je', want het kost dagen voor je hem of haar weer op het goede spoor hebt. Wat opvalt wanneer kinderen in de weer zijn nnet CD-i's is dat ze binnen de kortste keren allerlei facetten ontdekt.

Ook vertellen ze elkaar duidelijker hoe ermee om te gaan dan een volwasse- ne dat zou kunnen. Al gaat dat over het algemeen niet erg geduldig; 'Neeee joh, je moet naar boven' of 'pas op Maar welk kind er ook de macht in handen heeft nnet de afstandsbediening, de ander doet niet minder mee.

Het lijkt nu alsof kinderen altijd samen spelen maar dat is natuurlijk niet zo. Met een CD-i kan uitstekend alleen gespeeld worden. Er is namelijk geen element op deze schijven dat opgelegd wordt. Ook Bij de Berenstain beren thuis kan er op elk moment gekozen wor- den. Wanneer je niets kiest gaat het verhaal overigens gewoon verder.

Maar de ervaring leert dat een kind de rust niet neemt af te wachten. Steeds wordt er gezocht naar uit- wegen, naar opdrachten en vooral rare situaties. Met de cursor in de vorm van een kwastje gedoopt in een kleurenpalet is bijna alles te schilderen. Er is namelijk nau- welijks een beperking in de te verven voorstelling. Een kin- derkamer of een ziekenzaal, het maakt allemaal niet uit Het resultaat zorgt menigmaal voor gelach en gegil.

Immers gele hoofden, blauwe benen, groene luchten zijn behoorlijk komisch. Bevalt het niet, dan gewoon een andere kleur gekozen. Opa heeft een ietwat belerende stem, maar dat zijn kinderen wel gewend. Al pie- pend en krakend met zijn schommelstoel vertelt hij de kin- deren hoe Berenland eruitziet. Voordat ze echter de grens van dlt land mogen passeren, moet er een paspoort ge- maakt worden.

Met behulp van het alfabet en een cijfer- reeks is het mogelijk naam en telefoonnummer in te klikken en ook de Belgische of Nederlandse nationaliteit. Zijn die gegevens eenmaal ingetoetst dan blijven ze in het geheu- gen van de CD-i-speler. Dit persoonlijke element maakt hel berenverhaalspel extra leuk. Vergeet overigens niet dat de CD-i op een ander apparaat een nieuw paspoort verlangt Immers iedere CD-i-speler heeft een eigen geheugen.

Op het lijstje staan woorden waarbij uit een plaatjesschema de bijbeliorende produkten geklikt kunnen worden. De grenzen openen zich en opa geeft de kinderen de keuze door het raann te stappen of de kaart van Berenland ter hand te nemen.

Hiervoor nnoet de cursor in de vornn van een beren- klauwtje gestuurd worden totdat het geel wordt. En dan 'pets', Berenland gaat leven. Door het raam been is er plot- seling een bus met schoolkinderen.

Lekker onderuit kronkelt je kind mee door de straten. Dit deel van de CD-i kan zonder rollen of klikken als tekenfilm bekeken worden. Ontstaat er behoefte aan initiatief - en dat duurt meestal niet lang - dan voldoet een enkele 'pets' om weer bij opa te komen en de kaart van Berenland te kiezen. Je hocft me niet te helpen Het onderliggende verhaal van deze CD-i is dat broer en zus beer zo graag naar de kermis willen, maar dat er niemand tijd heeft om met hen mee te gaan.

Zowel ouders ais groot- ouders hebben het te druk met hun werk. Omdat dit wel erg sneu is voor de kinderen wordt er een plan bedacht waarmee ze kunnen tonen dat ze zelfstandig genoeg zijn om alleen naar de kermis te gaan. Door middel van allerlei opdrachten kunnen broer en zus bewijzen dat ze in staat zijn zich op verantwoorde manier alleen door de stad te bewegen.

Hieronder valt; zelf opstaan, bed opmaken, zon- der hulp naar de schoolbus gaan, goed presteren op school geen ruzie maken met vriendjes en boodschappen doen. In de badkamer van het boomhuis zwemmen eendjes in het bad. Wanneef tot tienmaal toe het juiste aantal geraden wordt, komt er weer een ster bij. In de poppenkast van Lizzy's huis zijn er geluiden te raden van beesten, van gereedschappen zoals een zaag, maar ook van een trommel en een fluit.

Op school kunnen de kleine letters bij de hoofdietters gezocht wor- den. Er zijn ook ingesproken teksten bij voorwerpen. Dit gebeurt soms wat overdreven. Hou de punten naar beneden en nooit rennen met een schaar in je hand. Want eerder komt geen kind erop. Voor de berenouders is lets anders doorslaggevend, maar daarover in het voigende nummer meer.

Het begon allemaal met Joseph Gilian Jtje , Hij nam zowel het tekenen, schrijven, als vormgeven voor zijn rekening. De strip Robbedoes wordt uitgegeven bij Dupuis, een uit- geverij die ai vanaf bestaat. Het was een ongekunstelde jongen met een altijd zonnig homeur waardoor hij al snel ieders lieveling werd. Hij beleefde veel avonturen. Pas later kwamen er twee nieuwe heiden bij, namelijk de eekhoorn, Spip en de journalist, Kwabbernoot Samen zijn zij sindsdien onafscheidelijk. Het uiterlijk van de strips is in a!

Tekenaars en schrijvers hefaben elkaar afgewisseld en het bleef niet alleen bij het maken van bladen. Dit maakt deze disc's natuurlijk nog eens extra aantrekkelijk voor de verzamefaars. Als de situatie dat van hem eist, spri hij uit een vliegtuig, met een parachute weliswaar. Tijdens zeld door Spip, een Spip is tot heidendaden I erg bedeesd is. Vender hoi opstaan en zie je hem nogal een? Ze weten te ontsnappen uit de ge en heel toevallig met een vliegtuig precies btj h" huis van de graaf neer te storten.

Hierdoor kunnen zij zonder al te veel moeite de machine steten. Ze vluchten ermee in een ander vliegtuig naar de tem- pel van Isis. Nog toeva Niger stort ook dit vliegtuig precies op de goede piek neer.

Robbedoes en Kwabbernoot achtervolgen de boeven in hun bestel autootje. Ze worden wakker er arriveert een ruimteschip met f Rommelgom. Daar blijkt die neef eigen- [ijk het kleine neefje van de graaf te zijn, die door wild gedrag een klok op zijn hoofd krijgt. Dus wat er nti allemaal precies gebeurd is? Tot slot de Video CD met het verhaa!

Net a Is bij de andere verba len zie je Robbedoes door de strip- plaatjes heen rennen, zo het nieuwe verhaal in. Het is donker en er sluipt een geheel groene man rond bij de haven. Hij blijkt een eng soort virus opgelopen te hebben en zoekt hulp. Het is echter we! De graaf van Rommelgom wordt ingeschakeld en het avontuur begint.
sensuele massage arnhem gratis pjes

Om te voorkomen dat u of uw kinderen sex of erotische sites bezoeken kunt u een van de volgende websites bekijken. Wij gebruiken cookies Akkoord. Massage voor man door man Arnhem Aangeboden 1 jaar, 1 maand geleden door Peter x bekeken. Omschrijving Voor een lekkere, ontspannende en erotische mannen massage ben je bij mij aan het goede adres.

Ik ontvang je vriendelijk en op discrete wijze in een verwarmde massageruimte aan de rand van het centrum van Arnhem. Gratis parkeren voor de deur of 3 minuten lopen vanaf station Arnhem Velperpoort. Massage voor man door man Arnhem.

Annuleren      Verzend bericht. I 16 minuten geleden — Leiden Zuid-Holland. Lijkt 17 minuten geleden — Leiden Zuid-Holland. Dien een klacht in. Alles over veilig handelen. De advertentie is in de verkeerde rubriek geplaatst. Trek je mooiste kleren aan en steel de show in je eigen huiskamer. Niet in audio CD-speler Helaas is de serie Karaoke Klassics niet afspeelbaar op je audio CD-speler, Je zult dus, wanneer je naar een feestje gaat, eerst thuis moeten oefenen zodat je de tekst uit je hoofd kent Het wachten is nu nog op -voorlopig- het laatste deel van Ka- raoke Klassics.

Deze CD-i is speciaal bedoeld voor feestelijke gele- genheden. Verjaardagen, bruiloften en house-warming-parties zijn nog nooit zo leuk geweest. Antistatic In ons decembernumnner hadden we het in het kort al over de CD-i 'Antistatic'. Een combinatie van beeld en geluid, in de meest abstracte vorm. Computerbeelden brengen je in een soort van transcenden- te sfeer die goed bij de muziek past. Net als met de muziek gaat het niet zozeer CD-i in the house leek de Acid House op sterven na dood.

Smiley, het lachebekje, waarvan ik destijds dacht dat het om een fel gekieurd ronde soort drop ging, was het symbool voor een nieuwe generatie dansmu- ziek. Een generatie die inmiddeis niet meer weg te denken valt. De liouse heeft het overieefd. Sterker nog, het heeft kinderen gebaard zoals Techno-House, Speed-House, Hardeore-House en meer varianten, De muziek con- centreert zich niet zozeer op zang of melodie, maar juist meer op Beat en Atmosphere.

Daarom leent deze inmiddeis tien jaar oude Dance-Trend zich uitste- kend voor CD-i. Escape Op dit gebied zijn er twee CD-i's op de markt gebracht.

De eerste heet Escape, een CD-i met acht verschillende tracks. Escape bevat de meer 'traditionele' House. Nog niet al te snel, maar erg sfeer- gevoelig. De beelden die erbij horen zijn kaleidoscopisch opgebouwd. Dat is onge- veer te verge! Oppassen dat je niet duizelig wordt, of is dat misschien een beetje de bedoeling?

Natuurlijk is House eigenlijk een muziek- soort die je alleen in een discotheek zou moeten horen door twee keer tweedui- zend Watt versterkers, of op de geluids- installatie van je knetterende scootertje.

Toch bereik je een dergelijk effect ook Philipscdi. Een hoofdtelefoon is hierbij niet echt een overbed ige luxe. Headcrash De tweede en allernieuwste CD-i heeft de titel 'Headcrash' meegekregen, Het zai niet veel hoofdbrekens kosten wat dat inhoudt.

Voor de echte Housefans die lekker willen verzuipen in een mengelmoes van beeld en geluid. Maar dat is nog niet alles. CD-i zou niet zo heten als er geen zekere mate van inter- activiteit in verwerkt is. Hierin kun je de beelden die de muziek begeleiden zelf samenstellen.

Decomputersferen zijn te varieren in kleur, snelheid van ver- andering, achtergrond, enzovoort. Je kunt helemaal je eigen sfeer bepalen door op het Mix-menu te klikken. Collector's item Headcrash is een CD-i voor de liefhebber. Als je een House-fanaat bent, en je mist de sfeer van de discotheek of party, is dit een onmisbare titel voor in je verzame- ling.

Niet alleen voor CD-i-gebruikers, maar ook voor mensen die alleen maar een gewone CD-speler bezitten, want daarop is Headcrash ook af te spelen.

Het impressionisme is zelfs toebedeeld met twee discen, De schijf die liier bekeken wordt, gaat over de Franse impressio- nisten en is voorzien van Nederlandse teksten, De andere disc The world of impressionism bespreekt niet alleen de impressionisten uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Hoewel minder uitgebreid dan zijn Engelstaiige tegenhanger is deze Nederlandstalige zeker niet minder mooi en onderhoudend te noemen. Lennie Pardoei Het is eind negentiende eeuw en een belangrijke stroming in de kunst zowel op beel- dend als muzikaal gebied openbaart zich.

Door mid- del van voorgelezen brieven, recensies, foto's en schilderijen wordt de kijker op de hoogte gebracht van leven en werk van een aantal impressionistische schil- ders en kan er geluisterd worden naar bijpassende composities. Toonaangevend I n 1 werden 3 1 5 werken door de ga le- riehouder Paul Durand-Ruel tentoonge- steld. Dit was een zeer belangrijke ten- toonstelling, omdat alle impressionisten nog eens tezamen bekeken konden wor- den.

De makers van deze CD-i hebben uit deze tentoonstelling de tien naar hun idee meesttoonaangevende impressio- nisten geselecteerd en die weer onder- verdeeld in een groep die vooral begon te werken voor en een groep die zich ontwikkelde na Ook is er aan- dacht besteed aan vier componisten. Galeriebezoek De CD-i is zo vormgegeven dat je het idee krijgt in een galerie te wandelen.

Er zijn twee zaIen waarin uitsluitend schil- derijen hangen, ik zai deze zaIen voor het gemak een Vroege' en een 'late' zaal noemen. In beide zaIen hangen vijf schil- derijen aan de muur. Zet je de cursor op een schilderij in actie dan start het - wel- iswaar gecomprimeerde - levensverhaal van de betreffende schilder.

Wanneer dit levensverhaal afgelopen is, verschijnt er onderin het beeld een opengeslagen catalogus. Met een klik is het mogelijk in de catalogus te duiken en schilderijen van dichtbij te zien. Wat inhoudt dat je ook details kunt opvragen. In de derde zaal naast de 'vroege' en de late' zaal staan vier muziekstandaards met daar- boven schilderijen.

In deze zaal kan er een keuze gemaakt worden uit composi- ties van Debussy, Ravel, Faure en Satie en uit schilderijen van Renoir, Monet, Degas en Cezanne, zodat die tegelijkertijd te beluisteren en te bekijken zijn. De 'vroege' zaal De mooiste impressionistische schilderijen zijn misschien wel door Claude Monet gemaakt. Maar dat is persoonlijk natuur- lijk. Aan hem danken we trouwens de naam van de impressionisten.

In Engeland schilderde hij namelijk een zonsopgang op de Thames, dat schilderij noemde hij Impression, soleil levant Hoewel dit vooral door de naam een be- langrijk schilderij is, kan dit niet zijn mooi- ste werk genoemd worden.

Meertyperend voor zijn oeuvre zijn de 'tuinschilderijen'. Deze recensent waar- deerdevooral de heldere lichtval opdejur- ken van de Dames in een tuin En inderdaad wanneer je dit doek ziet, lijkt het moment van schilderen zo sprankelend getroffen.

Op latere leeftijd kocht Monet een huis in Giverny met een groot stuk land erbij. Hij legde er prachtige tuinen aan, die overi- gens nog steeds te bewonderen zijn.

Het schilderij Brug over een vijver met waterle- lies 1 zoals afgebeeld, getuigt hiervan. De 'late' zaal De gele piji rechts in beeld zorgt er - mits aangeraakt - voor dat de late' zaal betre- den kan worden.

De balletdanseressen van Edgar Degas zullen waarschijniijk nooit gaan vervelen. Hij had een voorlief- de voor de minder elegante kanten van Sferen schilderen zich op het netvlies hun beroep. George Moore de recensent merkte op dat Degas 'geen vlakken maar karakters' tekent. Dit is inderdaad nu juist zo aantrekkelijk van zijn werk. Het is net alsof je achter de gezichten van de ver- moeide dansende meisjes kan kijken. Zijn Danseressen, roze en groen circa laatditduidelijkzien. Degas was niet onbemiddeld geboren en behoorde tot de Hautes-bourgeoisie.

Hierdoor had hij in tegenstetling tot bij- voorbeeld Toulouse-Lautrec veel meer de mogelijkheid te schilderen wat en wan- neer hij maar wilde.

Misschien is hier het enorme verschil in werk wel door te ver- klaren. Het valt overigens op dat de schil- ders in de late' zaal veel meer van elkaar verschillen dan die in de Vroege' zaal.

De muziekzaai Volgens de introductietekst in de optie 'overzichf zouden drie componisten zor- gen voor de achtergrondmuziek. Helaas is hier vergeten de componist Gabriel Faure te noemen. TerwijI er in de muziek- zaai toch echt een muziekstandaard met zijn naam staat.

Faure heeft prachtige muziek geschreven, vooral voor de dwarsfluit begeleid door de piano. Klik je nu achtereenvolgens op de stan- daard en op het erboven hangende schil- derij dan hoor en zie je vanzelf je favorietecombinatie.

Hoewel de teksten op een onderhouden- de manier ingesproken zijn en de schilde- rijen prachtig op het televisiebeeld ver- schijnen, ontstond sterk de behoefte aan wat meer diepgang. Zou het niet moge- lijk geweest zijn een totale lijst van wer- ken bij te voegen? De opmerking dat de samenstellers van deze CD-i de zaien van de galerie 'zorgvuldig gereconstrueerd' zouden hebben, is uiteraard een enigs- zins misplaatste opmerking, a!

Tenslotte moet natuurlijk in ogenschouw genomen worden dat kunst-CD-i's nog maar in een beginfase zijn en dat de talloze mogelijk- heden nog moeten worden uitgewerkt. Want CD-i is dan wel een fantastische uit- vinding, het ontwerpen en uitvoeren ervan is allesbehalve simpel. De Franse impressionisten Kunst en cuituur.

Toeli is er niemand bij wie de naam Gabriel geen bel doet riiticelen. Peter Gabriel is een kunstenaar pur sang, Zijn videoclips laten alle andere muziekfilmpjes ver achter zich. Voor diegenen die zich ook maar enigszins interesseren voor de achtergronden van dit kunstfenomeen en wie doet dat niet?

Wij hebben alvast een kijkje mogen nemen. Rom Hefweg Peter Gabriel stond van meet af aan bekend om zijn grote interesse in ver- nieuwende technologie in de muziek. Hij was de eerste producent die de beschikking had over een Tairlighf- synthesizer Toen -tien jaar geleden- was dat a! Hij kon hiermee alle muziek die hij had via 36 sporen opnemen op de computer, zodat hij met ieder geluid, akoestisch of digi- taal, kon doen wat hij wilde.

Geluiden konden bijvoorbeeld digitaal worden 'omgekeerd' om een gewenst speciaal effect te verkrijgen. Deze digitale kennis heeft geresulteerd in een absoluut nieuw, maar toch herkenbaar geluid. Peter Gabriel is uit duizenden te herkennen. Mocht je als leek nu denken dat Gabriel zich alleen maar met computermuziek bezighield, dan heb je het mis.

Als niemand anders is Peter Gabriel op de hoogte van akoestische instru- menten en geluiden. Zoals een goed doolhof betaamt, moet je daarin af en toe eens flink de weg kwijt raken. Het voordeel daarvan is, dat je dan op je dwaalspoor weer allerlei aspecten van de CD-i tegenkomt waarvoor je anders misschien niet gekozen zou hebben. De schijf staat zo boorde- vol met informatie dat je in principe niet eens zou weten waar je zou moeten beginnen.

Ik ging maar op mijn gevoel af en begon op wat iconen te klikken. Daar kwam een klein plaatje met Mister Gabriel Himself, die me vriendelijk vroeg een puzzeltje op te lossen. Zijn gezicht was uit elkaar getrok- ken en dat moest dus weer in elkaar. Na het gezicht in elkaar te hebben gezet, ble- ken de aparte onderdelen ieder een afzonder- lijkefunctietevervullen.

Menu's in het gezicht Klik op het Oogmenu, en je krijgt een overzicht van vier verschillende clips met hun achter- grond. Ga je naar de neus, krijg je inzicht in de achtergrond van de muziek van Peter Gabriel, en mag je een kijkje nemen op het 'Gabriel Residence'. Ga je kijken in het 'Mondmenu' kom je terecht in het 'Geheime leven van Peter Gabriel'. Via de oren kom je terecht in het Muziekmenu, en dat lijkt me logisch. De Gabriel Residence is een lustoord voor iede- re muzikant.

Een prachtig Engels landhuis mid- den in het Britse groene hart. Je mag hier eens rondkijken en zien waar je terecht komt. Zo kom je bijvoorbeeld in de repetitiestudio terecht waar Gabriel met zijn band aan het oefenen is voor de volgende opnames. Ga je verder zwerven over het landgoed, kom je terecht bij andere gebouwen, maar daar schij- nen we nog niet in te mogen. Een man vraagt ons vriendelijk om een koffer.

I die komen we nog we! Het begint meer en meer op een 'Quest'-spel te lijken! Verschil van uitdrukking Het geheime leven van Peter Gabriel wordt voor je ontrafeld in het 'Mondmenu'.

Je ziet foto's van de ster in wording, Vervolgens begint het gezicht te veranderen tot dat van de heden- daagse ster en weer te veranderen tot het uit- eindelijke lot van zijn hoofd, het doodshoofd. Wat kunnen mensen ook tijdens hun leven een verschil van uitdrukking hebben in hun gezicht. Alle gezichten gaan in elkaar over op een vioeiende manier die typerend is voor de stiji van zijn clips.

Naast dat paspoort zie je een pasje liggen en kijk eens aan. Er verschijnt een koffer in beeld, waar je door een simpele klik het pasje in kunt stoppen. Nu weer snel terug naar het landgoed van Peter Gabriel, maar waar zat dat ook al weer? Je komt per abuis terecht in het menu van de dips. Niet getreurd, want hier zitten de Gabriel- fans op te wachten. Vier clips worden getoond, en dat zijn op zich al kunstwerken met enorme K's. De clips slingeren je heen en weer door de mogelijkheden van moderne Videotechno- logie.

Niet zuinig is er gebruik gemaakt van computers, om Gabriel bijvoorbeeld als body- builder te laten zien, een non te laten verande- ren in een dame van lichte zeden of een prachtige jongedame in doodsangst te laten luisteren naar een zingende kikker.

Bij iedere clip is een kort stukje gemonteerd als een zoge- naamd 'Making of Interviews met regisseurs, special effects artiesten, kortom alles wat je altijd al had willen weten. De oren brengen je in een muziekmenu, in de meest brede zin van het woord. Van ieder album dat Gabriel ooit heeft uitgegeven staat hier de discograf ie, hoor je een klein stukje van 1 Philipscdi. Een die mogelijkheden om uw kijkplezier te vergroten ts het interactief bekijken van uw eigen foto's op tfw TV scherm.

Dat kan heel eenvoudig i. Bijgaande bestelsticker plakt uwfotohandelaar op de opdracht- envelop. Meer informatie en tips Kodak Fotoservice schrijft uw mooiste beelden op Photo CD vanaf kleinbeeld kleurennegatieven of -dia's 35 mm. Op een Photo CD is ruimte voor ± beelden. Ook als u Photo CD at gebmikt heeft geldt deze voordelige aanbieding.

Daarna kunt u uw favoriete foto's haarscherp en met briljante kleuren thuis op de televisie 'afspelen' met behulp van uw nieuwe CD-i-speler. Bovendien kunt u deze beelden met de afstands- bediening oproepen, in- en uitzoomen, draaien en uitsnedes maken.

Zelfs interactieve maniputatie is mogelijk met behulp van de CDn-software 'Caricature'. Zo bestelt u uw eerste Photo CD U brengt minimaa! U kunt daarom beter opdracht geven voor minstens 20 overschrijvingen per keer. Zorg ervoor dat uw negatieven of dia's zo schoon moge- lijk en onbeschadigd zijn, want op Photo CD wordt alles overgenomen.

Dat is mooi zoiang het om de prachtige kleurweergave van deafbeeldingen gaat maarstof, kras- sen, vuil, vingerafdrukken of zelfs kreukels kunnen het geheel nadelig beinvloeden. Bewaar uw negatieven en dia's dus altijd zeer zorgvuldig. De keuze is vrij. Bel dan voor het dichtstbijzijnde ad res: Maar dat is nog niet alles, er zijn songteksten integraal opgenomen met een gedeeite van de muziek die daar bij hoort.

Wereldinstrumenten Peter Gabriel zou zijn naam niet aan een pro- dukt geven als er geen educatief gedeeite in zou staan. Zoals Ik al zei, heeft Gabriel verschrikke- lijk veel verstand van akoestische instrumenten uit alle werelddelen, en is hij in staat daar ook iets goeds over te vertellen.

Bovendien, en dat is bijna uniek, kun je ook zelf laten horen hoe het desbetreffende instrument klinkt. Wanneer je op het instrument klikt, hoor je de klank van het instrument als je op die plaats slaat, tokkelt of strijkt. Al was het alleen maar om je even kennis te laten maken met etnische muziek. Misschien is deze muziek ook wel een drijfveer geweest voor Peter Gabriel om zich voortdurend in te zetten voor Amnesty International, waaraan hij al meerdere stukken heeft gewijd.

Het is wel moeilijk om te bepa- len of ik nu alles heb besproken, wat ik me eigenlijk niet voor kan stellen. Er lijkt achter ieder item nog een aantal ongeopende deuren te zitten. Beeld en geheugen Alle hoeken en gaten van het geheugen zijn benut om de grote hoeveelheid informatie op te slaan. Dat grandioze geheugenverbruik lijkt jammer genoeg wel ten koste te zijn gegaan van de beeldkwaliteit Vooral wan- neer er teksten staan afgebeeld, vallen som- mige letters helemaal dicht en dat lijkt me eerlijk gezegd niet de bedoeling te zijn geweest.

Ook in de 'Making of Handleiding Ik heb hier alleen nog maar de voorlopige demonstratieversie gezien, een voorrecht waar ik me toch wel vereerd door moet voe- len. Hier zat geen handleiding bij. Misschien zit die wel bij de defini- tieve versie. Tot die tijd zai ik het gewoon moeten doen met hier en daar een klikje wagen. Er zit niets tussen wat slecht is, integendeel. Vervelen zul jeje niet. Peter Gabriel heeft mijns inziens met de CD-i XPIore laten zien, dat hij in staat is het onmogelijke te verwezenlij- ken.

Misschien is Gabriel in mindere mate muzi- kant dan kunstenaar. Toch is het voor mij als muzikant niet te veel om te zeggen, dat dit een van de belangrijkste, en meest interessan- te schijven is, die ik tot nog toe heb gezien. De graphics waren niet om over naar huis te schrijven en de actie was verre van adrenaiine-verhogend. Met de komst van de Digital Video Cartridge ontstonden echter nieuwe spelmogelijkheden, en Chaos Control bewijst dat een goed schietspel absoluut tot de mogelijkhe- den behoort op CD-i.

Infogrames het bekende Franse softwarehuis dat diverse pc-hlls op z'n naam heeft staan , heeft met Chaos Control een fan- tastische prestatie geleverd. Het spel begint met een eenvoudig hoofdmenu, met daarop de opties Introduction, Options, New Game, Continue en Quit De Continue-optie kan in het begin nog niet geselec- teerd worden, pas na het voltooien van een level kan vanaf het laatst voltooide level verder worden gespeeld.

Options bevat slechts een keuzemogelijkheid, namelijk het aanpassen van de snelheid waarmee het vizier over het scherm beweegt slow of fast. Vreemd genoeg heeft Chaos Control geen optie om het spel gemakkelijker of juist moeilijker te maken.

Misschien wordt dat in de definitieve versie nog veranderd, de versie die wij mochten testen moest het ech- ter zonder doen. Omdat we ook nog geen handleiding had- den, waren we blij met de Intro-optie. Een klik hierop en we vielen bijna achterover van verbazing. Ongelooflijk mooie computer rendered graphics, briljante Star Wars- muziek en een zeker voor een schietspel behoorlijk origi- neel en uitgebreid scenario zorgen ervoor dat je al tijdens de Intro in de juiste stemming komt.

Pioneer 10 Het verhaal gaat ongeveer als volgt. Op 3 maart wordt de ruimtesonde Pioneer 10 gelanceerd, met aan boord een cryptische boodschap waarin eventuele buitenaardse wezens worden uitgenodigd voor een bezoekje aan de Aarde. Om het potentiele ruimtetoeristen nog wat eenvoudiger te maken, bevat de boodschap ook de exacte ruimtecoordina- ten van onze planeet.

Een beetje naief dus, maar in wist men blijkbaar nog niet beter. Jaren later, in om precies te zijn, is de sonde in een onbe- kend ruimtestelsel terecht gekomen. Plotseling ont- vangt men op Aarde geen signaal meer van de sonde. Men denkt in eerste instantie aan een defec- te zender, tenslotte is de sonde al behoorlijk oud en versleten. Er blijkt echter iets heel anders aan de hand te zijn.

De sonde is namelijk onderschept door een oorlogsschip van de Kesh Rahn, een bijzonder agressief ras dat vooral bekend staat om zijn bloedi- ge oorlogen en geavanceerde wapens. Jessica Darkhill Het eerste dee!

Zij en haar vader, de com- mandant van de ruimtebasis New Babylon, hebben al eerder kennis gemaakt met de Kesh Rahn. Kort na het onderscheppen van de Pioneer 10 vernietig- den de Kesh Rahn namelijk Mars, als een soort voor- proefje van wat de Aarde te wachten stond.

Bij de strijd om Mars moesten Jessica en haar vriend Majoor Morgan het onderspit delven, Morgan kwam daarbij zelfs om het leven. Deze basis wordt echter van oorsprong door burgers bevplkt en is nauwelijks in staat zich te verdedigen. Jessica wordt dan ook door haar vader aangewezen om aan het hoofd van het Vijfde Squadron de evacuatie van de burgerbevol- king naar Manhattan te leiden, voordat de Kesh Rahn de basis aanvallen.

Op zich zijn de animaties in dit deel van de intro ook vrij goed, maar ze halen het niet bij de veel fraaiere beelden van de ruimte- sonde en de Kesh Rahn-schepen. Een storend aspect liSiQuSEyQ in deze testversie is het feit dat de lippen van de figuurtjes niet synchroon bewegen met de gespro- ken teksten. Sterker nog, het lijkt meer of ze ergens op staan te kauwen dan te praten.

Hoe dan ook, na de minutenlange intro die met een druk op een actieknop eventueel kan worden overgeslagen is het de hoogste tijd voor wat actie. Interactieve film Chaos Control lijkt wat dat betreft trouwens meer op een interactieve film dan een echt schietspel. De computer bestuurt namelijk Jessica's jet, het enige dat de speler hoeft te doen is een vizier over het scherm bewegen en op de juiste momenten op de vuurknop drukken.

Toch blijkt dit goed te werken, vooral vanwege de fantastische driedimensionale graphics, de razendsnel van alle kanten op je af komende vijanden en de kakofonie van geluid die de actie begeleidt. Het spel bestaat uit drie levels, die ieder weer bestaan uit een drietal scenes. Tussen de levels door wordt via een uitgebreid animatie- filmpje de sfeer voor het volgende level neergezet. Vrijheidsbeeld In het eerste level heeft de speler vooral een yerde- digende taak bij de evacuatie van de burgers van New Babylon.

De eerste scene van dit level speelt zich af rond het Vrijheidsbeeld, dat er zo realistisch uitziet dat je het bijna aan kunt raken. Daarmee hebben we meteen trouwens een van de punten van het spel genoemd die nog verbeterd moeten worden, want het klelne vizier raakt af en toe voile- dig zoek in de drukte. Ook de vergeleken met de rest van de graphics lelijke ontploffingen zitten af en toe behoorlijk in de weg. Het vizier kan drie kleuren aannemen: Pas echter op als het vizier geel wordt, want in dat geval ben je op een eigen schip aan het vuren.

Midden in een hectisch gevecht valt het echter niet mee om daar op te letten, dus het is maar goed dat PhilipsGdi. De vijanden waarmee je in het eerste level te maken krijgt zijn onder andere insectachti- ge ruimteschepen, vliegende robots en grondinstal- laties. Boven in het beeld staat de score, onderin een energiebalk die kleiner wordt naarmate je meer vijanden laat ontsnappen.

Het is trouwens niet noodzakelijk om alle vijanden neer te schieten, daarvoor zijn er gewoon te veel. Wei moet je probe- ren zoveel mogelijk tegenstanders te elimineren, waarbij het ook nog van belang is je te concentre- ren op de gevaarlijkste soorten. De bediening is heel simpel: Het is natuurlijk heel verleidelijk om gewoon je vinger constant op de vuurknop te houden en het vizier als een dolle over het scherm te bewegen, maar dat werkt niet. Je wapen raakt dan namelijk oververhit, zodat je tijdelijk niet meer kunt schieten.

Een metertje onder in het beeld geeft aan hoe lang je nog kunt schieten voordat het wapen het begeeft. In de straten van Manhattan De tweede scene van het eerste level speelt zich af rond de beroemde Hudson-brug, waar de Kesh Rahn-troepen het evacuatiekonvooi opwachten. In de derde scene vlieg je door de straten van Manhattan, tussen de wolkenkrabbers door! DIt level ziet er heel indrukwekkend uit, a! De straten wemelen namelijk van de vijanden, maar er rijden ook eigen tanks rond die je juist niet moet neerschieten.

Aan het eind van deze scene wacht een soort eindbaas, in de vorm van een vliegende robot met een laserzwaard en een schlld.

Al te moeilijk te verslaan is deze echter niet, het hele eer- ste level is sowieso niet echt moeilijk. Computervirus Na het verslaan van deze eindbaas is het weer tijd voor een uitgebreide animatie.

We zien daarin onder ande- re hoe Jessica wordt gepromoveerd tot Majoor en de leiding krijgt bij een grootscheepse tegenaanval. Jessica heeft inmiddels bovendien een belangrijke ontdekking gedaan. Na een uitgebreid onderzoek blijken de Kesh Rahn een virus in de computer te hebben ingebracht, dat met normale viruskillers niet te verwijderen is.

Om de tegenaanval een kans van slagen te geven, moet het virus eerst vernietigd worden. Kapitein Nakamura is de grote expert op dit gebied en uit een gesprek met haar blijkt dat er slechts een manier is om het virus te bestrij- den. Het gevolg is onvoorspel- baar: Jessica kan als ze getroffen wordt een lichte schok krijgen, maar ze kan ook sterven. Toch zit er niets anders op, Jessica moet het risico nemen en de strijd met het virus aangaan.

Conclusie We zijn nog lang niet uitverteld over Chaos Control, een supersnel schietspel dat volop gebruik maakt van CD-i's Digital Video-mogelijkheden. De graphics zijn bij vlagen niet van echt te onderscheiden en de Star Wars-achtige muziek sluit fantastisch aan op de sfeer van het spel. Een paar opmerkingen hebben we echter wel. Om te begin- nen kun je weinig meer doen dan schieten, het sturen wordt volledig aan de CD-i overgelaten. Bovendien is het vizier zoals gezegd af en toe slecht zichtbaar en met al die supersnel op je af komende vijanden kan dat een probleem zijn.

Alles bij elkaar is dit na Burn: Cycle echter opnieuw een topper die zich zonder problemen kan meten met de beste pc- en console-spellen. Ze hebben wel iets weg van een zelf moordsekte, maar dan in het dterenrijk. Waarom de beestjes zich iedere keer weer massaal in zee stor- ten vanaf een rots is onduidelijk, maar waarschijniijk is het een soort natuurlijke opiossing voor een jaar- lijks terugkerend overbevolkings- probleem.

Lemmings was onmiddellijk een gigantisch succes, dat sindsdien vrijwel niet meer geevenaard is. Dat wil niet zeg- gen dat het niet geprobeerd is, er ontstond zelfs een geheel eigen spelcategorie van Lemmings- klonen. De lemmingen van Psygnosis zijn overi- gens wel een heel vrije interpretatie van de werkelijke beestjes. In het computerspel hebben ze namelijk opeens groen haar, lopen ze op hun achterpoten en halen ze allerlei kunstjes uit. De bedoeling van het spel sluit wel goed aan op de leefwereld van echte lemmingen.

De speler moet namelijk proberen de lemmingen af te houden van zelfmoord, maar dat blijkt nog een heel pro- bleem te zijn. Een aruweliike dood In totaal bestaat het spel uit levels, verdeeld over vier groepen van dertig. De vier groepen zijn Fun, Tricky, Taxing en Mayhem en lopen uiteraard op in moeilijkheid. De eerste levels worden gebruikt om de speler een beetje kennis te laten maken met het spelidee en de diverse mogeli i- i. Het principe van ieder van opzij bekeken level is steeds hetzelfde.

Er wordt een aantal lemmingen losgelaten uit een of meer luikjes, in een tempo dat je eventueel zelf nog iets kunt aanpas- sen. Vervolgens beginnen ze in ware lemming-stijl met oogkleppen op dus een bepaalde richting op te lopen.

Als je niets doet blijven ze ook gewoon doorlopen, net zolang totdat ze bijvoorbeeld in een afgrond stor- ten of op een andere manier een gru- welijke dood sterven. Zodra ze ergens tegenaan lopen, draaien ze zich om en vervolgen hun weg in de tegen- overgestelde richting.

Kortom, ze hebben wat hulp nodig om te overle- ven en die hulp komt uiteraard in de persoon van de speler. Hoofdmenu Lemmings begint met een hoofd- menu met vijf opties. De eerste mogelijkheid spreekt voor zich: Je kunt echter ook New Level kiezen, waarna je een password kunt invoeren. Via zo'n password kun je eventueel op een ander level starten, zodat je niet steeds helemaal op- nieuw hoeft te beginnen.

Met een klik op het muzieknoten-pictogram kun je schakelen tussen achtergrond- muziek of geluidseffecten tijdens het spelen. Via de level-optie kan het speelniveau worden gekozea terwiji met Quit het spel geheel verlaten wordt. Wie Lemmings nog nooit heeft gespeeld, kan het beste beginnen met het spelen van de Fun-levels. De eer- ste levels van deze groep dienen namelijk als een soort kennismaking met de spelprincipes, en introduceert stuk voor stuk de diverse comman- do's die je aan de lemmingen kunt geven.

Heb je het spel al vaker ge- speeld, dan kun je deze levels beter overslaan en direct op een van de hogere levels beginnen. Eerst ver- schijnt echter nog een info-scherm, met daarop de naam en het nummer van het level, plus een miniatuur- kaartje waarop je kunt zien hoe het level er ongeveer uit ziet. Ook kun je hier zien welk percentage lemmin- gen er gered moet worden om het password voor dit level te verdienen.

Het is dus niet nodig alle in een level gedropte lemmingen te redden. Er zijn zelfs levels waarin het onvermij- delijk of zelfs absoluut noodzakelijk is om een of meer beestjes op te offe- ren voor de goede zaak, maar daar- over later meer.

Ook zie je op het info-scherm de valsnelheid waarmee de lemmingen op het scherm worden gedropt hoeveel er in totaal door het luik komen en de tijd die je hebt om het benodigde percentage te red- den van een zekere dood.

Een val- snelheid van 1 wil bijvoorbeeld zeggen dat er iedere paar seconden een lemming wordt gedropt, 99 betekent een complete stortvloed van lemmingen. Pictogrammen Het grootste deel van het speel- scherm bestaat uit het zijaanzicht van het level, waarover de lemmingen vrolijk rondparaderen. Op ieder level vind je een ingang en een uitgang.

De ingang is het luik soms zijn er zelfs meerdere waardoor de lemmin- gen vallen. De uitgang is het uitein- delijke doel waar zoveel mogelijk lemmingen naartoe moeten worden geleid.

De weg tussen ingang en uit- gang is meestal echter niet eenvou- dig en bevat allerlei obstakels waar de lemmingen doorheen, overheen of onderlangs moeten worden geleid. Een level isvrijwel altijd meer- dere schermen groot, zodat je af en toe het scherm naar links of rechts moet laten scrollen door de cursor naar de rand van het scherm te bewegen. Als je daarbij actietoets 2 ingedrukt houdt, gaat het scrollen sneller.

Als je snel van de ene kant van een level naar de andere kant wilt gaan, is er nog een andere mogelijkheid. Onderin het scherm zie je namelijk een miniatuurkaartje van het level. Door hier op te klikken ga je direct naar die lokatie. Op de mini- kaart kun je de lemmingen herken- nen als gele stipjes. Een kader geeft aan welk deel van het level thans zichtbaar is op het speelscherm.

Op het speelscherm bevindt zich verder nog een aantal pictogrammen, waar- op je kunt klikken met een door de joypad bestuurde cursor. De picto- grammen geven de diverse beschik- bare commando's aan die je kunt uitdelen aan de lemmingen. Uiteraard volgt de lemming dat blindelings op, want zo stompzinnig zijn de groen- harigewezentjeswel. Obstakels en valstrikken De meeste hindernissen hebben de vorm van verschillende grondsoorten, zoals stenen, tegels, zand of rotsen.

Er zijn echter ook obstakels met bij- zondere eigenschappen, zoals muren waar de lemmingen maar in een rich- ting door heen kunnen lopen. Dit wordt dan aangegeven via pijien die de richting aanwijzen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de talloze val- strikken waarvoor de lemmingen worden geplaatst en waar ze zonder jouw tussenkomst blindelings intrap- pen.

Maar zoals gezegd heb je diver- se commando's tot je beschikking om de lemmingen te helpen. Via een klik op een pictogram kun je individuele lemmingen als het ware omtoveren in super-lemmingen met speciale vaardigheden. Door op een slimme manier om te gaan met de comman- do's kun je voorkomen dat de lem- mingen in een afgrond storten en kun je ze veilig naar de uitgang lood- sen.

Beperkt aantal Twee van de pictogrammen zijn be- doeld om de valsnelheid te verhogen of te verlagen. Het eerste komt bij- voorbeeld van pas als er een veilige weg naar de uitgang is gebaand maar de tijd begint te dringen. De overige picto- grammen zijn allemaal bedoeld om bepaalde vaardigheden aan de lem- mingen te geven en ze dus te veran- deren in super-lemmingen.

Nu is de true dat je op de meeste levels maar een beperkt aantal vaardigheden hebt om uit te delen. Een getal in het pictogram geeft aan hoe vaak je dit commando nog kunt geven. Het klimcommando gebruik je bijvoor beeld om een lemming opdracht te geven een wand te beklimmen. Wil je dat de lemming weer een andere functie krijgt dan moet een nieuw commando gegeven worden. Blokkers, bommen en bruggenbouwers Blokkers worden gebruikt om andere lemmingen tegen te houden.

Met name bij afgronden moeten blokkers worden ingezet, omdat anders de hele groep blindelings van een rots af duikt. Een van de vreemdste pictogrammen is het bommetje, dat het zelf- vernietigingssysteem van een geselec- teerde lemming inschakelt. Boven het hoofd van deze lemming verschijnt dan een timer, die aftelt van tien naar nul. Zodra de timer de nul bereikt ontploft de lemming in een wolk van confetti.

Dit lijkt een heel wrede methode, maar soms is het absoluut noodzakelljk. Wanneer een lemming tijdelijk is gebruikt als blokker, moet hij op een gegeven moment bijvoorbeeld weer worden verwijderd omdat de andere lemmingen anders niet verder kunnen lopen naar de uitgang.

Het leven van de ene lemming weegt in dat geval dus minder zwaar dan dat van de rest van de groep. Bruggenbouwers komen goed van pas wanneer een afgrond moet worden overgestoken. De te bou- wen brug loopt altijd in dezelfde hoek omhoog, in de richting waarin de lem- ming aan kwam lopen toen hij het brug-commando kreeg.

Een bouwende lemming heeft slechts twaalf tegels en moet dus eventueel steeds opnieuw aan het werk worden gezet net zolang totdat de brug de andere kant van de afgrond heeft bereikt Zodra de tegels op zijn, begint de lemming weer verder te lopen, desnoods rechtstreeks de afgrond in. Ook wordt gestopt met bouwen zodra de brug tegen een obstakel botst of als de bouwer zijn hoofd stoot. Niet ieder obstakel is hiervoor geschikt, meppers kunnen bijvoor- beeld niet door staal been graven.

Mijnwerkers graven ook, maar dan diagonaal, terwiji normale gravers verticaal dus recht omiaag graven. Het paws-pictogram zet het spel in de pauze-stand, zodat je even rustig de tijd hebt om na te denken of het level te bekijken. Het laatste picto- gram is armageddon, dat gebruikt wordt om alle lemmingen te laten ontploffen.

Dit pictogram wordt al- leen gebruikt als je lets fout hebt gedaan en nooit meer het gewenste aantal lemmingen kunt redden, of als je in een bijzonder gemene bui bent natuurlijk.

Conclusie Lemmings is een briljant puzzelspel, zelfs nu het al een paar jaar oud is. Omdat er maar liefst levels zijn, raak je ook niet snel uitgespeeld.

Zodra je alle levels toch hebt bedwongen, is de grootste pret er wel van af. Maar voordat het zover is zijn we waarschijn- lijk wel een paar maanden verder. Met behulp van zijn krach- tige Infanto Ray probeert deze alien alle Aardbewoners te ver- bepalen of dat slim is, want als Space Ace heb je het moeilijker dan als Dexter en volg je een andere route in het spel. Het levert echter we! Superheld Space Ace doet samen met zijn vriend- in Kimberly een heldhaftige poging Borf tegen te houden.

Als ze bij Borfs ruimtestation aankomen, wordt Ace echter geraakt door de Infanto Ray en verandert hij in zijn zwakke alter ego Dexter. Kimberly wordt bovendien ont- voerd door Borf. De besturing Het spel is opgebouwd uit enkele tien- tallen scenes, waarin je op het juiste moment de juiste beweging met de joypad of afstandsbediening moet maken.

In sommige scenes kan Dexter veranderen in Space Ace. Je moet zelf de level een extra leven, in plaats van pas na ieder derde level. Verder is het nog van belang te bedenken dat scenes soms in spiegelbeeld worden gespeeld, zodat je de bewegingen opeens tegenovergesteld moet uit- voeren links wordt rechts en omge- keerd. Omhoog en omiaag blijven echter hetzelfde.

We geven in de onderstaande beschrijvingen van een aantal scenes zowel de routes voor Acealsvoor Dexter. Dexter route Kimberly wordt bij de start net naar Borfs ruimteschip getransporteerd. Borf verschijnt en schiet op je. Achter een rots zie je een geel licht, dit geeft aan waar Dexter naar toe moet bewe- gen. Beweeg de joypad nu dus naar rechts om daar naar toe te springen.

Dexter springt vervolgens automatisch naar links. Uit Borfs ruimte- schip komen drie kleine schepen. Spring naar links als je het licht weer ziet opiichten in het midden van het scherm. De ruimteschepen lichten op, dus spring weer naar links. Als je het woord Energize ziet kun je eventueel op een actieknop drukken om als Space Ace verder te spelen zie voor zijn route hieronder. Ga naar rechts zodra je de robots ziet. Beweeg de joypad drie maal naar links, zodat Dexter wegrent van de robots.

Je ruimteschip licht op. Spring nog een keer naar links en je vertrekt in jeschip. Space Ace route Nadat je op de actieknop hebt gedrukt bij het woord Energize verander je in Ace. Druk nogmaals op een actieknop om de robot neer te schieten.

De rots rechts licht op, dus spring naar rechts. De rots links licht op, dus spring naar links. Spring naar rechts als de steen rechts opiicht. Druk op een actieknop als je pistool blauw opiicht om de twee schepen te vernietigen.

Ga naar links en nogmaals naar links zodra je ruimte- schip blauw opiicht. Dexter route Je bent in de gewone versie van dit level als Dexter's schip op de rechterkant van het scherm landt, naar rechts springt en dan naar links draait.

Zo niet, dan moet je bij de onderstaande beschrijving links en rechts steeds verwisselen. Beweeg de joypad naar links. Je komt bij een hoek, waar je rechts afslaat Je ziet een knipperend geel licht voor je, dus beweeg de joypad omhoog. Het woord Energize verschijnt, dus hier kun je eventueel weer verder als Space Ace.

Ga naar rechts bij de volgende hoek je ziet er een geel licht. Vervolgens zie je weer een geel licht voor je, dus beweeg de joypad omhoog. Je komt weer bij een hoek, waar je links afslaat naar het gele licht. Ga bij de volgende hoek rechts en je komt in een kamer met een groot scherm, met daarop Kimberly. Je ziet twee poorten, waarvan je er een kiest. Space Ace route Ga naar links en er verschijnt een grote lelijkerd.

Druk op een actieknop om hem neer te schieten. Gonri Ace stopt en kijkt omhoog. Voor je zie je een blauw licht, dus beweeg omhoog. Er verschijnt weer een vijand, die je neerschiet met een druk op een actieknop.

Je verandert nu weer in Dexter. Links blinkt een geel licht, dus beweeg naar links. Je komt dan in de kamer met het videoscherm. Dexter route Groene monsters zitten achter je aan. Beweeg de joypad omhoog om weg te rennen en te voorkomen dat je geplet wordt tussen twee grote monsters. Ga dan onmiddellijk naar links. Ga op de volgende hoek naar rechts volg het gele licht en je komt bij een nieuwe kruising.

Energize verschijnt, dus zie hieronder voor de route van Space Ace. Als Dexter beweeg je omhoog om naar de volgende splitsing te rennen. Ga rechts en dan links, in de richting van de lichtjes.

Beweeg vervolgens je joy- pad tweemaal omhoog om op een lad- der te springen en in een ruimteschip te klimmen. Space Ace route Druk op een actieknop om de twee groene monsters te pletten.

Twee robots proberen je neer te schieten. Ga naar rechts en ze schieten elkaar neer. Sla linksaf bij de volgende kruising. Er verschijnen opnieuw twee reusachtige monsters. Schiet een keer door op een actieknop te drukken, ga dan naar links.

Voor je zie je een grote robot die op je gaat schieten. Druk op een actie- knop om hem te vernietigen. Beweeg de joypad twee maal naar links om te voorkomen dat je verbrandt Je veran- dert nu weer in Dexter. Ga naar rechts I muur. Sla hier rechtsaf en vervolgens nog een keer rechtsaf. Raap het goud op en loop over het gat actieknop 2. Raap opnieuw wat goud op en eet eventueel de appels op om je energie aan te vullen.

Keer weer terug naar de kruising. Sla rechtsaf, zorg dat je voor de deur staat en druk op actieknop 1. Als deze scene in spiegelbeeld moet worden gespeeld, verwissel je overal links en rechts. Snelheid Alle acties die hierboven beschreven staan, moeten snel worden uitgevoerd.

Voor je het weet ben je te laat en heb je a! Toch hoop ik dat je met de tips verder in het spel komt ook al weet ik dat ze verre van volledig zijn. Litil Divil lijkt door z'n grap- pige graphics in eerste instantie misschien een niet al te moeilijk spel, maar schijn bedriegt. Er staan onze kleine duivel Mutt namelijk heel wat problemen te wachten in de Hel.

De onderstaande tips helpen je hopelijk een stapje op weg. Brug Na de intro zien we Mutt voor een brug staan, die hij pas kan oversteken na een gevecht met een bewaker. Druk op een actieknop en beweeg de joy- stick omiaag om uit te halen naar de bewaker. Je moet hem vijf keer raken, waarna je het labyrint kunt betreden. Winkel Loop voorbij de kruising, maar pas op dat je niet geelectrocuteerd wordt. Op een gegeven moment kom je bij een Dit is de winkel, waar je een emmer 10 munten , een naald 1.

Koop de spinnenspray en de emmer en ver- laat de kamer weer. Spinnenkamer Passeer de kruising en open de deur van de kamer tegenover de winkel. Dit is de Spinnenkamer, dus het is maar goed dat je net inkopen hebt gedaan. Een grote spin spuugt in deze kamer kleine spinnetjes naar je toe, die je moet proberen in te sluiten met hun web. Gebruik de spray om de grote spin te doden. Ga daarvoor dicht bij de spin staan en druk op actieknop 2.

Als je het goed doet, begint de spin te knipperen. Gebruik actieknop 1 om de kleine spinnetjes te pletten. Druk ver- volgens weer snel op actieknop 2 en blijf dit herhalen. Raap de toorts op en veriaat de kamer, die vervolgens verdwijnt terwiji je energie helemaal hersteld is.

Dit is trouwens iets dat iedere keer gebeurt als je een kamer hebt voltooid, behalve natuurlijk bij de winkel en de save- kamer. Moeraskamer Loop weer omhoog en neem de eerste tunnel links.

Onderzoek de tunnel rechts, passeer de hoof den door dicht bij de muur te blijven. Pak de sleuteL draai je om en loop naar de Moeras- kamer.

Hier sta je op een steen, terwiji je kijkt naar een aantal andere stenen die op en neer bewegen in het moeras. Spring van steen tot steen totdat je het vuurmonster bereikt. Beweeg de joy- pad omlaag en druk op een knop om omiaag te springen. Beweeg de joypad vervolgens naar rechts en druk op een knop om weer omhoog te springen.

Spring nogmaals omlaag plus actie- knop en dan nog twee keer rechts plus knop. Spring pas op de laatste steen zodra het vuur vrijwel gedoofd is. Vul zodra je op de rechter steen bent geland je emmer en giet het water in de bek van het monster. Deze veran- dert nu in modder, waarna je de kamer kunt verlaten je energie wordt dan weer hersteld.

Gevangenen Loop verder en onderzoek de rest van de tunnels. Pas op voor de spiezen in de vioer bij de skeletten. Raap het voed- set het goud en het hart extra leven op. Ga naar het midden van de tunnel als je ramen in de muren ziet, om te voorkomen dat je gedood wordt door de gevangenen. Als je goed zoekt, moet je in staat zijn hier meer dan Ga als je genoeg goud gevonden hebt terug naar de win- kel en koop de naald en de zeis.

Save-kamer Voordat je de Save-kamer kunt betre- den, moet je eerst een gesloten deur openen met de sleutel uit stage 5. Ga de Save-kamer binnen en loop naar het bed om het spel op te slaan. Als je naar de trap loopt, veriaat je de kamer zon- der het spel op te slaan. Onthoud goed waar deze kamer zich bevindt, zodat je er later weer naar terug kunt keren.

Platform-katner Loop weer verder en ga naar de Platform-kamer, waar je het kristal moet zoeken. Spring over de platforms door de joypad in de goede richting te houden en op een actieknop te druk- ken. Ontwijk de botten, want als je zes keer geraakt wordt, ga je terug naar het labyrint. Als je op ronde platforms springt, verschijnt een deur waarmee je naar een andere plaats in de kamer wordt getransporteerd. Zodra je het kristal gevonden hebt, moet je nog een keer door de deur gaan waar je het laatst uit kwam.

Philipscdi-com Arena Onderzoek het gebied ten zuiden van de nu verdwenen Platform-kamer net zolang totdat je een sleutel vindt. Ga nu terug naar het gebied ten noorden van de Platform-kamer. Links op de kaart zie je een tunnel met twee tekens, dit is de trap waar je eerder voorbij bent gekomen.

Ga naar links en je kruist de tunnel met de trap. Open de deur met de zojuist gevonden sleu- tel. Neem de eerste tunnel links en ga de Arena binnen, waar je wordt aange- vallen door een sumo-worstelaar.

Deze moet je zes keer raken om hem te ver- slaan. Na de zesde rake klap of trap moet je de worstelaar prikken met de naald. Tot zover Nog lang niet alle tips en trues zijn behandeld, ook niet alle kamers waar je bepaalde opdrachten moet uitvoeren. Wie weet komen we daar nog op terug. In ieder geval wens ik je veel speelple- zier met Litil Divil en Space Ace. K Owing je een kind, vergeet het dan maar. Een Icind I Blaat zich niets opieggen. Maak dus geen verkeerde opnnerking in de trant van 'je nnoet' of 'nu ga je', want het kost dagen voor je hem of haar weer op het goede spoor hebt.

Wat opvalt wanneer kinderen in de weer zijn nnet CD-i's is dat ze binnen de kortste keren allerlei facetten ontdekt. Ook vertellen ze elkaar duidelijker hoe ermee om te gaan dan een volwasse- ne dat zou kunnen. Al gaat dat over het algemeen niet erg geduldig; 'Neeee joh, je moet naar boven' of 'pas op Maar welk kind er ook de macht in handen heeft nnet de afstandsbediening, de ander doet niet minder mee.

Het lijkt nu alsof kinderen altijd samen spelen maar dat is natuurlijk niet zo. Met een CD-i kan uitstekend alleen gespeeld worden. Er is namelijk geen element op deze schijven dat opgelegd wordt.

Ook Bij de Berenstain beren thuis kan er op elk moment gekozen wor- den. Wanneer je niets kiest gaat het verhaal overigens gewoon verder. Maar de ervaring leert dat een kind de rust niet neemt af te wachten.

Steeds wordt er gezocht naar uit- wegen, naar opdrachten en vooral rare situaties. Met de cursor in de vorm van een kwastje gedoopt in een kleurenpalet is bijna alles te schilderen. Er is namelijk nau- welijks een beperking in de te verven voorstelling. Een kin- derkamer of een ziekenzaal, het maakt allemaal niet uit Het resultaat zorgt menigmaal voor gelach en gegil. Immers gele hoofden, blauwe benen, groene luchten zijn behoorlijk komisch.

Bevalt het niet, dan gewoon een andere kleur gekozen. Opa heeft een ietwat belerende stem, maar dat zijn kinderen wel gewend. Al pie- pend en krakend met zijn schommelstoel vertelt hij de kin- deren hoe Berenland eruitziet. Voordat ze echter de grens van dlt land mogen passeren, moet er een paspoort ge- maakt worden. Met behulp van het alfabet en een cijfer- reeks is het mogelijk naam en telefoonnummer in te klikken en ook de Belgische of Nederlandse nationaliteit.

Zijn die gegevens eenmaal ingetoetst dan blijven ze in het geheu- gen van de CD-i-speler. Dit persoonlijke element maakt hel berenverhaalspel extra leuk. Vergeet overigens niet dat de CD-i op een ander apparaat een nieuw paspoort verlangt Immers iedere CD-i-speler heeft een eigen geheugen. Op het lijstje staan woorden waarbij uit een plaatjesschema de bijbeliorende produkten geklikt kunnen worden. De grenzen openen zich en opa geeft de kinderen de keuze door het raann te stappen of de kaart van Berenland ter hand te nemen.

Hiervoor nnoet de cursor in de vornn van een beren- klauwtje gestuurd worden totdat het geel wordt. En dan 'pets', Berenland gaat leven. Door het raam been is er plot- seling een bus met schoolkinderen. Lekker onderuit kronkelt je kind mee door de straten. Dit deel van de CD-i kan zonder rollen of klikken als tekenfilm bekeken worden. Ontstaat er behoefte aan initiatief - en dat duurt meestal niet lang - dan voldoet een enkele 'pets' om weer bij opa te komen en de kaart van Berenland te kiezen.

Je hocft me niet te helpen Het onderliggende verhaal van deze CD-i is dat broer en zus beer zo graag naar de kermis willen, maar dat er niemand tijd heeft om met hen mee te gaan.

Zowel ouders ais groot- ouders hebben het te druk met hun werk. Omdat dit wel erg sneu is voor de kinderen wordt er een plan bedacht waarmee ze kunnen tonen dat ze zelfstandig genoeg zijn om alleen naar de kermis te gaan.

Door middel van allerlei opdrachten kunnen broer en zus bewijzen dat ze in staat zijn zich op verantwoorde manier alleen door de stad te bewegen. Hieronder valt; zelf opstaan, bed opmaken, zon- der hulp naar de schoolbus gaan, goed presteren op school geen ruzie maken met vriendjes en boodschappen doen. In de badkamer van het boomhuis zwemmen eendjes in het bad. Wanneef tot tienmaal toe het juiste aantal geraden wordt, komt er weer een ster bij.

In de poppenkast van Lizzy's huis zijn er geluiden te raden van beesten, van gereedschappen zoals een zaag, maar ook van een trommel en een fluit. Op school kunnen de kleine letters bij de hoofdietters gezocht wor- den. Er zijn ook ingesproken teksten bij voorwerpen. Dit gebeurt soms wat overdreven. Hou de punten naar beneden en nooit rennen met een schaar in je hand.

Want eerder komt geen kind erop. Voor de berenouders is lets anders doorslaggevend, maar daarover in het voigende nummer meer.


Sex groningen dikke lesbies

  • Sex markt enschede erotische massage escort
  • 899
  • WIPPEN SEX PRIVE ONTVANGST DEN BOSCH
  • Erotische massage brabant gratis aftrek films
  • Sex zeewolde massage sex nlPrive sexe sex met dronken vrouwen


sensuele massage arnhem gratis pjes

Gratis sex datingsite prive ontvangst zondag


Als u verder surft accepteert u deze cookies en gaat u akkoord met de verwerking van de persoons gegevens die met behulp van cookies kunnen worden verzameld en verwerkt voor de onder I tot en met IV genoemde doeleinden.

Voor vragen over je eigen advertentie, algemene vragen of overige specifieke klachten kun je gebruik maken van ons contactformulier.

Eenvoudig op één plek tussen het occasion aanbod van 15 autowebsites naar jouw tweedehands auto zoeken, doe je op GasPedaal. Wil je je tweedehands auto verkopen? Plaats je advertentie gratis online via Speurders. Voor het gebruik van Speurders. Om te voorkomen dat u of uw kinderen sex of erotische sites bezoeken kunt u een van de volgende websites bekijken. Wij gebruiken cookies Akkoord. Massage voor man door man Arnhem Aangeboden 1 jaar, 1 maand geleden door Peter x bekeken.

Omschrijving Voor een lekkere, ontspannende en erotische mannen massage ben je bij mij aan het goede adres. Ik ontvang je vriendelijk en op discrete wijze in een verwarmde massageruimte aan de rand van het centrum van Arnhem.

Gratis parkeren voor de deur of 3 minuten lopen vanaf station Arnhem Velperpoort. Massage voor man door man Arnhem. Ook zijn titels die nog verwacht worden al te verkrijgen in de winkel. Lak BV, Goirle De titekatalogus wordt door Philips uitgebracht en eens in de twee maanden als speciaal katern in ons blad gevoegd. Omdat er meer en meer niet- Philips-titels uitkomen, waaronder veel Video CD's, staan er in de winkel titels die niet in de titekatalo- gus voorkomen.

Wij bespreken deze uiteraard wel in ons blad. Nieuwe Philips CD-i's verschijnen voortdu- rend, en de titekatalogus geeft daar eike twee maanden een overzicht van. Het is daarom goed mogelijk dat, wanneer u de titekatalogus onder ogen krijgt, sommige 'wordt verwacht' -titels intus- sen al leverbaar zijn geworden.

Maar dat lijkt ons geen probleem. Niet alleen de producenten, maar ook de gebrui- kers. Er zullen conferenties en seminars georgani- seerd worden met het doel producenten met elkaar in contact te brengen. Gezien de varieteit van aanmeldingen, is gebleken, dat de CD-i-industrie zich mag verheugen in een groeiende en bloeiende belangstelling. Voor ieder onderdeel was er een gou- den en een zilveren Award uitgereikt.

De CD-i's werden weer onderverdeeld in categorieen, verdeeld in twee hoofdgroepen, die voor de profes- sionele markt en die voor de consumentenmarkt.

Bij het ter perse gaan van dit num- mer was de uitslag nog niet bekend. Dit jaar is het weer zover en gaat de AutoRAI van start. De ongelooflijke hoeveelheid informatie die de standhouders en bezoekers tijdens dit evenement te verwerken krij- gen, zai dit jaar op een simpele schijf verzameld zijn.

Alle bezoekers en deelnemers kunnen dan gebruik maken van een van de 25 zuilen met een CD-i-instal- latie waarop het programma zaI lopen. De CD-i bevat informatie van alle standhouders, een plattegrond, en een overzicht van alle evenementen die er te vin- den zijn. Bovendien is er een speciale stand ingericht in de Randstadhal, waar alle informatie over de CD-i zelf is op te vragen.

Mensen kunnen hier kennis maken met het medium en worden zo op een eenvoudige manier wegwijs gemaakt door een van de grootste beursevenementenvan IMederland. Na de AutoRai verschijnt er een consumentenversie van de CD-i, die gewoon in de winkel te koop zai zijn.

Door mid- del van meer dan vijftig mooie tochten per boot, auto, te voet, per bus of met de trein kun je Nederland leren kennen. Het is daardoor niet alleen een ontspannende CD-i -het is immers net alsof je een dagje uit gaat- maar ook een educatieve CD-i. Nederlanders staan bekend om hun voortdurende gevecht tegen en met het water. Veel van de infor- matie die op de CD-i staat heeft dan ook te maken met het water in en om Nederland.

De kijker kan zich vanuit de luie stoel in, op en boven het water begeven om inzicht te krijgen in de f unctie en de loop van het water door Nederland. Je kunt middels een simpele klik delen van Nederiand droog- leggen. Met de schijf kun je ook voorbereidingen treffen voor uitstapjes naar meer dan honderd attracties en bezienswaardigheden. In totaal zijn er op de CD-i meer dan foto's en gedetailleerde kaarten te zien, is er meer dan vier uur gesproken woord en speciaal gecomponeer- Phiiipscdi.

Ook Rembrandt, zuurkool met vette jus en koffieshops blijven niet onbesproken. In ons volgend nummer volgt een uitgebreide bespreking. The CfOliJ Van de speelfilm The Crow, een 'gothic urban fanta- sy' zoals dat zo fraai heet, wordt nu een interactieve versie gemaakt.

The Crow wordt een multi-platform videogame. In dezelfde stiji en met dezelfde rock soundtrack. The Crow was een grote bioscoophit afgelopen zomer in de Verenigde Staten.

Vooral toen het mor- bide nieuws naar boven kwam dat de hoofdrolspeler Brandon Lee tijdens de opnamen per abuis een ech- te kogel in het lichaam kreeg. Uit eerbetoon aan de acteur is de film toch gedistribueerd.

Afgelopen november is de film in Nederland uitgebracht. Wanneer het spel uitkomt, is nog niet bekend, maar we houden u vanzelfsprekend op de hoogte. De allereerste artiest die van deze deal gaat profiteren is de zangeres Sade met een Video CD die haar beste werk bevat.

Your Love is King, Is it a Crime? Deze titels zijn afkomstig van Sony Music. Het mag opmerkelijk genoemd worden dat Sony en Philips op deze manier , samenwerken aan dit nieuwe medium. Alweer een positief teken. Bij monde van John Gray, de president- directeur, maakte CapDisc tijdens een besloten persconferentie op de CES niet zonder trots wereldkundig dat men een van oorsprong Ryssisch bedrijf heeft overgenomen, Animation Magic uit Sint Petersburg, dat in tekenfilmanima- ties gespecialiseerd is.

Een video- presentatie zag er veelbelovend uit: Er zijn nu permanent zo'n 60 artiesten bezig. John Gray liet desgevraagd weten dat CDh de volledige aandacht heeft: The Far Reaches' is een mooi rollenspel met veel muziek en anima- ties, echt iets voor kinderen.

Ik begreep al niet zoveel van Amerikaans Football en na kort met deze disc gespeeld te hebben blijken de regeis Inderdaad zeer ingewik- keld. In 'Puppet Wars' spelen vooraanstaan- de engerds a! Om het geheel een trans-Sytvanische tintje te geven wordt de film op Philips Philips Media komt met grote plannen voor m de vorm van het uitbren- gen van een dikke honderd titels.

Generations' komen nu snel uit op Video CD, Ook op het gebied van spel- letjes komt er het een en ander uit: Hoe een 'hip hop basketball game' er precies uit ziet gaat ons voorstellingsvermogen overigens te boven, maar we zijn benieuwd! Dit eerste echt interact ieve thriller-spel wordt op dit moment gemaakt door het Amerikaanse Philips Media Games in samenwerking met Full Moon locatie in Roemenie ge- schoten.

De interactleve ontwerper van de veelge- prezen Trtanic disc, Jay Woelfel is nu als regisseur aangetrokken bij deze nieuwe mix van film en spel. Ook van het muziekfront zijn er positie- ve geluiden te horen. Een titel die ons meteen aanspreekt is een disc van 'The Cranberries', Deze lerse groep met het prangende stemgeluid van zangeres Dolores O'Riordan had de laatste maan- den een aantal prachtige singles onder andere het bektemmende Zombie in het hitparade.

Deze nieuwe generatie elektronische systemen gaat onze maatschappij in vele opzichten veranderen, volgens Sony's topman en hij noemde Digital Video Disc als voorbeeld. Een aantal technieken zai zich zeker doorzetten maar het is moeilijk, zelfs voor de betrokken bedrijven, om op lange termijn te zien wat wel gaat verkopen en wat niet. Laat staan dat we als consument weten wat en wie we moeten geloven.

Technisch gezien is er heel veel mogelijk: Alleen, en dat is de belangrijkste vraag, wat is er voor ons consumenten nu eigenlijk van belang? Op het eerste gezicht lijkt het erop dat deze nieuwe speler uit de lucht komt vallen, omdat de voornaamste bedrijven Sony, Philips, Matsushita in december afgelopen jaar nog duide- lijk maakten dat er geen verrassingen op het gebied van hardware te verwachten waren.

Het zag er fantastisch uit en doorstond de vergelijking met de D1 master: Met name Sony toonde zich tijdens de presentatie erg enthousiast over dit produkt als de opvolger van VHS.

In zou de speler, en meteen veel speelfilms, op de markt moeten komen. Philips toonde zich veel voorzichtiger in het scheppen van verwachtingen. Indrukwekkend Groot was mijn verrassing toen ik begin januari in een kleine verduisterde hotelkamer ergens in Las Vegas tijdens een officieuze persbijeenkomst een 'sneak preview' van het nieuwe systeem mocht meemaken.

Omringd door glunderende hotshots van zowel Sony als Philips werd dit jongste kindje getoond aan een select groepje journalisten. Gebruik makend van splitscreen twee verschillen- de beelden naast elkaar, op een televisiescherm konden we, achtereenvolgens de VHS tape, de laserdisc en de D1 master het video origineel op uitzendkwaliteit naast de DVD versie van 'In the Ttoee stappen vooruil Waar bestaat dit fantastische systeem uit?

DVD is een dubbele stap vooruit. Aller- eerst wordt de CD capaciteit uitgebreid: Gebruikmakend van deze grotere capaciteit zullen alle CD-achtigen opgewaardeerd worden. De audio CD zaI dan een nieuwe standaard krijgen, dat wil zeggen: Technisch werkt het zo: Voor de CD-industrie is dit een niet zo'n grote aanpassing, omdat het drukproces van deze discs niet wezenlijk verschilt van dat van de 'oude' discs.

In feite is MPEG-2 nog geen standaard, de eigenlijke standaard moet een dezer maanden gepubliceerd worden, maar Sony en Philips nemen alvast een voorschot. Daarnaast, en dat is voor de filmstudio's van groot belang, is er een kopieerbeveiliging. Het is duidelijk dat dit nieuwe video systeem het breekijzer moet zijn voor de acceptatie van de nieuwe CD standaard. Er zijn een tweetal redenen aan te voeren waarom invoering niet zo snel zou kunnen gaan als Sony nu wil.

Allereerst, Sony en Philips zijn niet de enigen die bezig zijn met een standaard. Ook Toshiba is bezig met een nieuw systeem voor Video op een nieuw type CD. Goldstar heeft zelfs al een werkend produkt 4x DVD eveneens gebaseerd op MPEG-2 , zo liet men zien op de CES, maar men vertelde er direct bij dat het niet op de Op zich is dit niet erg nieuWf er wordt al Jaren gesproiien oYer capaciteitsuitbreiding markt zai komen omdat geen enkel ander bedrijf er achter staat.

Ten tweede is het van groot belang te weten wat de grote filmstudio's uit Hollywood gaan doen en wanneer. Men is als de dood voor het gevaar dat er meerdere, niet-uitwisselbare systemen zich gaan doodconcureren. Op dit moment kijkt de rest van de studio's aarzelend naar elkaar. Voor de consument betekent dit dat hij zaI moeten wachten tot er zekerheid is over een nieuwe stan- daard.

Hoewel er al vaker is gezegd dat uiteindelijk het CD-i systeem een update zaI krijgen is dat zeker niet in en waarschijniijk pas in ; als het sys- teem dan wordt uitgebreid, blijven de bestaande schijfjes, zowel Video CD's als CD-i's, trouwens afspeelbaar zogenaamd backwards compatible op de nieuwe generatie spelers, zo belooft Philips bij monde van de heer Turner. Voor CD-i bezitters een geruststelling. Nu genieten Voor de consument betekent dit dat hiJ lal moeten wachten tot er leheriieid is over een nieuwe standaard.

MPEG-2 zaI er zeker komen, in een of andere vorm, maar naar mijn bescheiden mening zaI het nog wel even duren voor- dat de consument daar wat van ziet. We kunnen blijven turen in de toekomst in de hoop lets aan zekerheid te kunnen ontdekken maar ondertussen verschijnen er veel mooie CD-i's en zo mogelijk nog meer Video CD's waarvan nu al te genieten valt. Chronologisch, thematisch of geografisch, u bepaalt hoe u nogmaals wilt beleven.

Het verbazingwekkende daarbij is, dat al die nieuwsfeiten op een schijfje passen, zon- der dat er behingrijke zaken zijn vergeten. Het al oude boek Al heel lang is het mogelljk een boek met een connpleet jaar erin aan te schaffen.

Voor de helft gevuld met tekst en voor de helft met foto's. Keurig gerangschtkt op maand en binnen die maanden op dag. Vanaf 1 januari tot en met 31 decem- ber kun je het jaar opnieuw beleven. Het nadeel daarvan is dat je aardig goed moet hebben onthouden wat er op welk moment gebeurd is. Een ander nadeel is dat al het nieuws door elkaar staat Een voordeel is dat er vrij uitgebreide beschrijvingen in zo'n boek zitten. Maar goed, daar is het dan ook een boek voor.

De recentere video Sinds de NOS in de laatste week van december een jaarover- zicht uitzendt, is het mogelijk dit op video op te nemen. Het mooie van een video zijn de bewegende beelden die voor zich spreken of waar gesproken tekst en uitleg bij zit. Het nadeel is net als bij boeken dat het alleen een chronologisch beeld van het jaar biedt Een ander nadeel is de moeilijkheid waarmee je een specif iek onderwerp op kunt zoeken; voor- uit spoelen of terug spoeien, het blijft gokken.

En daarbij zijn alle voordelen van CD-i uitgebuit. Op elk gewenst moment kun je ingrij- pen en exact aangeven waar je naar toe wilt en wat je wilt zien of horen,. En dit voordeel is door de makers geheei uit- gebuit Alier eerst kun je je op drie manieren toegang verschaffen tot De eerste van de toegangsmogelijkhe- den is bekend. Per maand kun je kiezen uit het hele- maal bekijken ervan of uit een deel van de nieuwsfeiten.

Handig als je wilt weten wanneer welk evenement ook al weer plaats greep. De tweede toegangsmogelijkheid, de geografische, is nieuw. Alleen op de CD-i zit deze manier van zoe- ken en het is een geweldige vondst van de makers. Op het hoofdscherm klik je op een weretdbol die ver- volgens beeldvullend op je tv-scherm verschijnt Met een cursor die de vorm van een vliegtuig heeft aan- genomen, kun je de wereid rond vliegen.

Enkele plaatsen op de wereid zijn voorzien van symbolen: Door op een van deze tekens te klikken verschaf je jezeif toe- gang tot de desbetreffende informatie. Een voetbal staat voor sport, de degens staan voor poiitieke aan- gelegenheden en het vuur staat voor rampen. Hoofdscherm De derde zoekmogelijkheid is helemaal fantastisch, dat is het zoeken op onderwerp. Automatisch leidt de jaardiscje naar het hoofdscherm, waar je uit negen verschillende onderwerpen kunt kiezen: Zonder tussenkomst van allerlei andere gebeur- tenissen kun je je geheei en al richten op het onder- werp van jouw keuze.

Wanneer je met de cursor op een van de vakjes gaat staan, loopt onder in beeld een tekst voorbij die meldt weike items dat onder- werp behandelt. Laten we als voorbeeld sport nemen. Onder in beeld komt dan de volgende tekst voorbij schuiven Sport Gullit niet naar WK Ritsma wint EK schaatsen Als je het betreffende hokje daadwerkelijk aanklikt, krijg je een overzichtsscherm waar je een keuze kunt maken uit binnenlands of buitenlands nieuws- Buitenlands nieuws herbergt zo'n 20 items.

Een item dat voorzien is van een tv-scherm pje betekent dat er bewegende beelden en gesproken commentaar bij zitten. Staat er, geen tv-schermpje bij dan krijg je alleen een foto, gesproken commentaar en te lezen tekst. Als je wilt kun je het gesproken commentaar uitzetten. Heb je de tekst gelezen dan blader je gewoon een pagina vooruit. Sport belicht Het item Debuut Verstappen in Formule 1 laat de chaotische start op het Duitse circuit van Hocken- heimer zien, waar binnen 15 seconden al zo'n tien auto's van de baan vliegen.

Ook het bijna fatale ongeluk van Verstappen in de pits wordt getoond. In memoriam schenkt aandacht aan het fatale onge- luk van de coureur Ayrton Senna, aan de val van de Oostenrijkse skiester Ulrike iVIeyer en aan de moord- aanslag op de Colombiaanse voetballer Escobar.

Maar ook vrolijker berichten zijn in deze categorie opgenomen. Zo kun je nogmaals beleven hoe Rintje Ritsma in ook al Europees kampioen werd, hoe RegilioTuur de wereldtitel veroverde in de categorie super-vedergewkht en hoe uitzinnig blij hij daarmee was. WaarofB deze twee overwinningen, behaald op eigen bodem, in de categorie Buitenland zijn opge- nomen is mij niet geheel duidelijk.

Eigenlijk doet dat er ook niet toe; het is al prachtig dat je de bewegen- de beelden nog eens terug kunt zien. Oorlog en vrede De jaardisc is zo opgezet dat de negen onderwerpen jaarlijks terug kunnen keren. Oorlog en vrede is daar een van. In elk jaar zai wel lets gebeuren dat onder deze noe- mer valt, de kans is alleen erg groot dat de inhoud van dat lets' steeds verandert. Hoewel, de oorlog en pogingen tot vrede in voormalig Joegoslavie staan al een aantal jaren in overzichtswerken.

Laten we hopen PihiUipscdi. Bovendien kon op die manier worden aangecoond dat er In snel tempo een CD-i tot stand gtbracht kan worden. In het begin van lijn er nog een aantal gesprekken gevoerd en uiteindeEijk ontstond uit deze samen- weridfig het definitieve plan. Zo konden de mede- werkers van het ANP vanaf oktober '94 fulltime aan de stag. Er moest behoorlijk geselecteerd worden, v ant niet aJles van een jaar kan op een schijf Zes weken voor het eind van het faar lijn alle betrokkenen dag en nacht in dt weer gcweest om de jaardisc af te krijgen.

Het ANP hield zich bezig nnet de inhoud, Lost Boys stond garant voor het technisch vemuft, dat dit uitzonderingen zijn en dat het onderwerp vre- de steeds meer ruimte in beslag zaI nemen. Een van de items in Oorlog en vrede Is de bloedige stammenstrijd in Ruanda.

En hier komt het gemak van thematisch zoeken direct om de hoek kijken. Zonder dat je voor- af hoeft te weten dat de strijd tussen de Hutu's en de Tutsi's in april is begonnen, kun je direct het onder- werp oproepen.

Dit thematisch zoeken is zo handig, omdat toch niemand meer uit z'n hoofd weet wanneer de strijd begonnen is?! Two's Company heeft vormgegeven en Philips zorgde voor het concept, de investeringeHt de proiiuktie en de distributee.

En volgtns de heer Khargi liep de samenwerkmg tussen de vier becirijven boven verwachting goed. Wei moest er erg veel gebeuren in leer korte tijd, dus wanneer zou blljken dat deze disc aansfaat blj een groot publiek en er volgend jaar weer een kan worden gemaakt, dan zai er eerder begonnen worden met het verzamelen en selecteren van materiaal« Waarschijniijk wordt het dan per maand bijgehouden. Karen Schroten vertelde ons dat er nagedadit wordt over andere CD-I's die nieuwsfeiten bevat- ten.

We kunnen daarbij denken aan bijvoorbeeld Dit was Sport. Een hele schijf gewijd aan sportevenementen met veel achtergrondinforma- tie. Het ytteiiidelijke ideaal dat Karen Schroten voor ogen staat: Nota bene In Nota bene zijn twee items opgenomen die Dat gebeur- de ook.. Je kunt dit spel alleen of met z'n tweeen spelen.

Kies daarvoor een van de symbolen, gepersonifieerd door Phil, Inge, Lola en Will. Bij eike vraag heb je de keus uit drie antwoorden. Heb je het antwoord goed, dan krijg je een punt en mag je verder met de volgende vraag. Beantwoord je de vraag tout dan gaat de beurt naar de volgende speler Spee! Je kunt het spel niet bewa- ren om het op een later moment te vervolgen. Leuk is het wel! Conclusie Hiervoor is een zeer kleine greep gedaan uit het aan- bod op de jaardisc.

Op dat ene schijfje staan meer dan nieuwsfeiten, meer dan 40 filmfragmenten uit de archieven van de NOS met een totale speel- duur van 30 minuten, meer dan foto's en meer dan radio-nieuwsdienstfragmenten uitgespro- ken door bekende nieuwsiezers. Kortom, een uiterst complete CD-i die eigenlijk in iedere huiskamer aan- wezig zou moeten zijn.

Mocht je van plan zijn Dit was aan te schaffen, doe dat dan voor 30 april De paus had een cd gemaakt met delen uit de rozenkrans en enkele gregoriaanse hymnen". Een leuk nieuwsfeitje, toch. Dit razend populaire woordspelletje wordt inmiddels in 12 landen uitgezonden. Lingo, groot gemaakt door het Amsterdatnse tv-pro- duktie-bedrijf ID-TV heeft er nu nog eenj afzetkanaal bijgekregen: De echte fanaten hoeven nu niet meer te wach- ten tot de avond, maar kunnen op elk gewenst moment hun vijf-, zes- of zevenletter-woordenkennis toetsen, al dan niet met gewenste stress.

Woimr Hendhkse De gfote kracht van Lingo is dat de kijker er of-ie wil of niet aan mee gaat doen. Het komt maar al te vaak voor dat de huiskamer een woord eerder weet dan de kandidaat op tv. De stress-factor speelt op tv natuurlijk een belangrijke rol. Het aardige van CD-i Lingo is dat die stress-factor een aflopend klokje al dan niet geactiveerd kan worden. Hoe raar het ook klinkt als het klokje meeloopt wordt het raden van het juiste woord een stuk moeilijker.

Vooral ook omdat een stem je aanspoort op te schieten. Net zoals op tv. De CD-i versie van Lingo is daarom zo realistisch omdat deze stem van Frangois Boulanger K ,ou CD-i niet zijn als er niet tal van extra's moge- lijk waren. Na de introductie van de schijf komt men in het hoofdmenu terecht. In dat hoofdmenu zit een aantal knoppea waarvan Instellingen' en 'Start speT de belangrijkste zijn.

Onder het menu 'Instellingen' zit ook weer een aantal buttons. Zo kan er worden gekozen of men wil spelen met of zonder bedenktijd ook het aantal seconden bedenktijd is weer regel- baar , of men alleen, tegen iemand anders of twee tegen twee wil spelen. Ook een belangrijke knop is 'Gridkeus'.

Hier kan worden gekozen uit de lengte van de woorden. Kennen we op televisie slechts vijf- letter-woorden door de week en zesletter-woorden op zaterdag, de CD-i versie van Lingo biedt ook nog de mogelijkheid van zeven-letterige woorden.

Ook kan er nog gekozen worden uit verschillende categorieen woorden. De opties zijn moeilijk, een- voudig, fauna en flora, huis en huishouden en muziek. In totaal 'kenf de CD-i zo'n Zelf bedachte woorden u moest eens weten hoe inven- tief men wordt tijdens zo'n spelletje Lingo worden genadeloos afgestraft met de opmerking 'U kunt kiezen uit Wie niet binnen de gestelde tijd het juiste woord heeft geraden, verliest de beurt aan de tegenpartij die dan Dovendien een bonusletter krijgt.

Als een woord goed is geraden wordt de spe- ler geprezen met een applaus, een animatie of een opbeurende zin van de presentator. Het winnende team krijgt aan het eind van een spel de mogelijk- heid 'ballen' te graaien.

In het beeld verschijnt een half ronde bak met daarin 25 blauwe, drie rode en drie groene ballen. Wordt een rode bal gepakt dan is dat domme pech, een groene daarentegen betekent kans op de jackpot. Deze wordt namelijk bij drie bal- len van deze kleur uitgekeerd.

Op de blauwe ballen staat een nummer dat van de Lingo-kaart wordt afge streept. Hierin wijkt Lingo op CD-i iets af van zoals wij dat kennen. Als je in tijdnood komt te zitten, krijgt de speler geen tips, maar een bianco regel, bonusletters worden niet gegeven en als u het woord helemaal niet raadt, krijgt u geen punten en komt het volgende woord te voorschijn. Ook een ite finale ontbreekt. J I j DembfzelfoQfilietiiioonl gentijk is de Amsterdamse televisie-maker Pieter van Huystee verantwoordelijk voor het internationa- le succes van Lingo.

Al eerder bedacht hij populaire tv-games als Triviant gebaseerd op het befaamde Trivial Persuit en Boggle. Ondanks het feit dat Van Huystee Lingo groot heeft gemaakt, is het idee niet uit zijn brein ontsproten. De bedenker van Lingo is de hoe kan het eigenlijk ook anders Amerikaan Ralph Andrews. Deze man heeft er tientallen bedacht en gemaakt en was daar erg rijk mee geworden. Andrews heeft op een gegeven moment een zakelij- ke vergissing gemaakt, waardoor-ie z'n geld is kwijt- geraakt.

Om uit die financiele problemen te komen heeft hij Lingo bedacht", aldus Van Huystee. Hij kreeg het daar al snel op de buis, juist omdat het voor Amerikanen te moeilijk zou zijn. In "Ik heb toen de rechten gekocht voor 1 0. Kandidaten werden niet betaald en dergelijke.

Het programma is toen gestopt en kreeg het predikaat 'dead-game'. Dit is vakjargon voor een tv-spelletje dat een slecht aura heeft, waar iedereen liever vanaf blijft. Het moge duidelijk zijn dat ik daar nogal gefrustreerd over was. Toch ben ik die middag blijven kijken naar de verrichtingen van m'n collega's. Een van hen had ergens Lingo opge- duikeld en het panel reageerde zeer enthousiast Ik baalde als een stekker.

Twee weken later was ik ech- ter op de MIP in Cannes een grote Internationale tv-beurs en raakte in gesprek met een van de aanbie- ders. Tja, en hoe gaat dat dan, je vraagt of ze nog iets leuks hebben. Die man kwam met Lingo. Ik was daar nogal verbaasd over en zei hem dat dat er al was. We kregen toen 26 dagen om de eerste af levering te maken. Het basisconcept hebben we wat omgegooid, en na dag en nacht werken kon de eerste af levering de lucht in. Vanaf de eerste dag is het een groot succes.

Mijn tan- te Beppie Westenberg, die onder meer Hints maakt en al jaren in omroepland meedraait, zei me al meteen dat we een hit hadden. Een hit die minstens vijf jaarzou blijven bestaan. Zeheeftgelijkgekregen en zelfs beter dan dat.

Lingo behoort nu tot de vijf grootste tv-games ter wereld en het werd dus hoog tijd dat ook een ander medium zich er mee zou gaan bemoeien.

Het is goed dat dat CD-i is, omdat het een internationaal medium is en Lingo internationaal aan alle kanten is doorgebroken. Tijdens het bekijken van het programma gaat iedereen onbewust mee zitten te doen. Onwillekeurig vormen zich tijdens de lunchpauze teams, die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden.

Nu kent de redactie een onevenredig groot aantal doctorandussen. In de Nederlandse taal wel te verstaan. Dat deze studie niet meer is wat het ooit geweest is, blijkt wel uit het feit dat hoofdre- dacteur Sybrand Frietema de Vries en ondergeteken- de wij hebben nooit hoeven doorleren onze 'hoog geleerde' collega's keer op keer in het stof doen bij- ten 'We laten ze maar in die waan', de drs.

Wij voelen ons inmiddels zo sterk dat we op een uitnodi- ging wachten van de VARA. CD-i Lingo is namelijk niet alleen erg leuk, het is ook nog een uitstekende trainingsmodule. Het openingsscherm is vormgegeven a Is een jukebox en biedt een aantal verschillende mogelijkheden. Die achtergrondinformatie maakt de CD-i eigenlijk het leukst.

Ik moet daarbij we I vermelden dat de CD- i uitsiuitend samengesteld is uit een soort keurige school- meisjespop en dat iedere vorm van progressteve rock of underground muziek ontbreekt. Kortom, het is een neer- slag van hoe oppassende Amerikaanse ouders gewild zou- den hebben dat Amerika erin de jaren vijftig en zestig had uitgezien.

Desondanks zie ik die beperking niet ats een bezwaar, het is gewoon een van de vefe visres die er op het verleden mogelijk is en de CD-i geeft toch een aardig tijds- beeld in vogelvlucht Zelfs de Amerikaanse middle-of-the road pop heeft een ontwikkeling doorgemaakt van mht- toe-rechtaaniiedjes met country-invloeden naar waarin de psychedelische invloeden van de jarer horen zijn.

Een gevolg hiervan is dat je plotseling hoort dat de mees- te grote hits van James Brown met een piepend drumpe- daal zijn opgenomen. Aan de andere kant kun je nu ook de basgitaarpartij heel duidelijk onderscheiden van de rest van de instrumenten, en wat een fenomenale baspar- tfjen worden er gespeeld op de hits van James Brown! Wat dit betekent is dat bij- voorbeeld een stukje baspartij uit het oorspronkelijke nummer gelicht wordt waarna er weer een heel nieuw Jmheen gebouwd wordt Geen wonder dat die basparfifen dus nog zo actueel klinken, je hoort ze bij wij- le van spreken dagelijks in verknjpte vorm op de radio!

De CD-i biedt de mogelijkheid om tijdens het luisteren naar de nummers de teksten te laten meelopen; die scrol- len in het rood van onder naar boven over je scherm ter- wijl de woorden die gezongen worden geel opiichten, ongeveer zoals dat bij karaoke gaat. De vormgeving daar- van is in jaren zestig stiji gedaan, waardoor geiuid en beeld mooi op elkaar aansluiten. Pas als je de teksten meeleest zie je overigens hoe vreemd ze eigenlijk in elkaar zitten.

Ze vertellen geen verhaaltje zoats dat bij de meeste popsongs het geval is, maar best aan grotendeels uit krefen en fzinnetjesdiealleenasso- verband staan. Brown wordt gepor- tretteerd als iemand die het leren na de vijfde klas van de lagere school voor gezien hield, maar door keihard wer- ken toch een muziekimperium heeft weten op te bouwen en zelfs een voortrekkersroi vervuld heeft in het bewust- wordingslipMitan 'de zwarte Amerikaan'.

Opmerkelijk is ook de muziek van het trio Loos Ryerson-Houben, dat flj bezetting heeft van twee dwars fluiten en een piano, en" van het Trio Bravo, waarin de tuba de stuwende kracht is, aangeyuld met sax en drums. Ronduit eigenzinnig gaat het achtergronden als screensaver te gebruiken, en de slechte Engelse vertalingen in het bijgevoegde boeJsk: Een vijfdelige serie met de meest uiteeniopende genres van liedjes.

Deel drie en vier zijn vanaf nu verkrijgbaan Deei drie bevat 10 songs voor de mannelijke solistf en deel vier geeft de dames de kans om hun stem te verheffen.

Rom Helweg Wiets dan lof over de opzet van deze CD-i's. De muziek die als achtergrond dient is uitstekend geproduceerd en de mogeiijkheden die de disc tentoonspreidt zijn onuitputtelijk. Met verschillende mogeiijkheden om niet alleen mee te zingen, maar ook mee te spelen op je eigen instrumenten. Voor verschrikkelijk veel plezier, en voor oefe- ning heeft de CD-i alles in huis. Vooral zij, die fan zijn van het repertoire van de jaren veertig en vijftig, komen hierbij ruimschoots aan hun trekken.

Ook op deze Karaoke-CD-i staan allerlei tips voor de zanger, waarmee het lied tot in de details perfect gezongen kan worden. Vooral de ouderen onder ons maar zeker ook veel jongere heren kennen de liedjes allemaal. Dat wordt dus weer eens je smoking uit de motteballen halen en de blits maken zeals de sterren van vroeger dat ook deden.

Tip voor de gebruiker: Als mensen zich dan al geroe- pen voelen om zijn versie van het stuk te imiteren, laat het ellebogenwerk dan achterwege! Trek je mooiste kleren aan en steel de show in je eigen huiskamer. Niet in audio CD-speler Helaas is de serie Karaoke Klassics niet afspeelbaar op je audio CD-speler, Je zult dus, wanneer je naar een feestje gaat, eerst thuis moeten oefenen zodat je de tekst uit je hoofd kent Het wachten is nu nog op -voorlopig- het laatste deel van Ka- raoke Klassics.

Deze CD-i is speciaal bedoeld voor feestelijke gele- genheden. Verjaardagen, bruiloften en house-warming-parties zijn nog nooit zo leuk geweest. Antistatic In ons decembernumnner hadden we het in het kort al over de CD-i 'Antistatic'.

Een combinatie van beeld en geluid, in de meest abstracte vorm. Computerbeelden brengen je in een soort van transcenden- te sfeer die goed bij de muziek past. Net als met de muziek gaat het niet zozeer CD-i in the house leek de Acid House op sterven na dood. Smiley, het lachebekje, waarvan ik destijds dacht dat het om een fel gekieurd ronde soort drop ging, was het symbool voor een nieuwe generatie dansmu- ziek.

Een generatie die inmiddeis niet meer weg te denken valt. De liouse heeft het overieefd. Sterker nog, het heeft kinderen gebaard zoals Techno-House, Speed-House, Hardeore-House en meer varianten, De muziek con- centreert zich niet zozeer op zang of melodie, maar juist meer op Beat en Atmosphere. Daarom leent deze inmiddeis tien jaar oude Dance-Trend zich uitste- kend voor CD-i. Escape Op dit gebied zijn er twee CD-i's op de markt gebracht.

De eerste heet Escape, een CD-i met acht verschillende tracks. Escape bevat de meer 'traditionele' House. Nog niet al te snel, maar erg sfeer- gevoelig. De beelden die erbij horen zijn kaleidoscopisch opgebouwd.

Dat is onge- veer te verge! Oppassen dat je niet duizelig wordt, of is dat misschien een beetje de bedoeling? Natuurlijk is House eigenlijk een muziek- soort die je alleen in een discotheek zou moeten horen door twee keer tweedui- zend Watt versterkers, of op de geluids- installatie van je knetterende scootertje. Toch bereik je een dergelijk effect ook Philipscdi. Een hoofdtelefoon is hierbij niet echt een overbed ige luxe.

Headcrash De tweede en allernieuwste CD-i heeft de titel 'Headcrash' meegekregen, Het zai niet veel hoofdbrekens kosten wat dat inhoudt.

Voor de echte Housefans die lekker willen verzuipen in een mengelmoes van beeld en geluid. Maar dat is nog niet alles. CD-i zou niet zo heten als er geen zekere mate van inter- activiteit in verwerkt is. Hierin kun je de beelden die de muziek begeleiden zelf samenstellen. Decomputersferen zijn te varieren in kleur, snelheid van ver- andering, achtergrond, enzovoort.

Je kunt helemaal je eigen sfeer bepalen door op het Mix-menu te klikken. Collector's item Headcrash is een CD-i voor de liefhebber. Als je een House-fanaat bent, en je mist de sfeer van de discotheek of party, is dit een onmisbare titel voor in je verzame- ling. Niet alleen voor CD-i-gebruikers, maar ook voor mensen die alleen maar een gewone CD-speler bezitten, want daarop is Headcrash ook af te spelen. Het impressionisme is zelfs toebedeeld met twee discen, De schijf die liier bekeken wordt, gaat over de Franse impressio- nisten en is voorzien van Nederlandse teksten, De andere disc The world of impressionism bespreekt niet alleen de impressionisten uit Frankrijk, maar ook uit andere landen.

Hoewel minder uitgebreid dan zijn Engelstaiige tegenhanger is deze Nederlandstalige zeker niet minder mooi en onderhoudend te noemen. Lennie Pardoei Het is eind negentiende eeuw en een belangrijke stroming in de kunst zowel op beel- dend als muzikaal gebied openbaart zich. Door mid- del van voorgelezen brieven, recensies, foto's en schilderijen wordt de kijker op de hoogte gebracht van leven en werk van een aantal impressionistische schil- ders en kan er geluisterd worden naar bijpassende composities.

Toonaangevend I n 1 werden 3 1 5 werken door de ga le- riehouder Paul Durand-Ruel tentoonge- steld. Dit was een zeer belangrijke ten- toonstelling, omdat alle impressionisten nog eens tezamen bekeken konden wor- den. De makers van deze CD-i hebben uit deze tentoonstelling de tien naar hun idee meesttoonaangevende impressio- nisten geselecteerd en die weer onder- verdeeld in een groep die vooral begon te werken voor en een groep die zich ontwikkelde na Ook is er aan- dacht besteed aan vier componisten.

Galeriebezoek De CD-i is zo vormgegeven dat je het idee krijgt in een galerie te wandelen. Er zijn twee zaIen waarin uitsluitend schil- derijen hangen, ik zai deze zaIen voor het gemak een Vroege' en een 'late' zaal noemen.

In beide zaIen hangen vijf schil- derijen aan de muur. Zet je de cursor op een schilderij in actie dan start het - wel- iswaar gecomprimeerde - levensverhaal van de betreffende schilder.

Wanneer dit levensverhaal afgelopen is, verschijnt er onderin het beeld een opengeslagen catalogus. Met een klik is het mogelijk in de catalogus te duiken en schilderijen van dichtbij te zien. Wat inhoudt dat je ook details kunt opvragen. In de derde zaal naast de 'vroege' en de late' zaal staan vier muziekstandaards met daar- boven schilderijen.

In deze zaal kan er een keuze gemaakt worden uit composi- ties van Debussy, Ravel, Faure en Satie en uit schilderijen van Renoir, Monet, Degas en Cezanne, zodat die tegelijkertijd te beluisteren en te bekijken zijn. De 'vroege' zaal De mooiste impressionistische schilderijen zijn misschien wel door Claude Monet gemaakt.

Maar dat is persoonlijk natuur- lijk. Aan hem danken we trouwens de naam van de impressionisten. In Engeland schilderde hij namelijk een zonsopgang op de Thames, dat schilderij noemde hij Impression, soleil levant Hoewel dit vooral door de naam een be- langrijk schilderij is, kan dit niet zijn mooi- ste werk genoemd worden. Meertyperend voor zijn oeuvre zijn de 'tuinschilderijen'. Deze recensent waar- deerdevooral de heldere lichtval opdejur- ken van de Dames in een tuin En inderdaad wanneer je dit doek ziet, lijkt het moment van schilderen zo sprankelend getroffen.

Op latere leeftijd kocht Monet een huis in Giverny met een groot stuk land erbij. Hij legde er prachtige tuinen aan, die overi- gens nog steeds te bewonderen zijn. Het schilderij Brug over een vijver met waterle- lies 1 zoals afgebeeld, getuigt hiervan. De 'late' zaal De gele piji rechts in beeld zorgt er - mits aangeraakt - voor dat de late' zaal betre- den kan worden. De balletdanseressen van Edgar Degas zullen waarschijniijk nooit gaan vervelen. Hij had een voorlief- de voor de minder elegante kanten van Sferen schilderen zich op het netvlies hun beroep.

George Moore de recensent merkte op dat Degas 'geen vlakken maar karakters' tekent. Dit is inderdaad nu juist zo aantrekkelijk van zijn werk. Het is net alsof je achter de gezichten van de ver- moeide dansende meisjes kan kijken. Zijn Danseressen, roze en groen circa laatditduidelijkzien. Degas was niet onbemiddeld geboren en behoorde tot de Hautes-bourgeoisie. Hierdoor had hij in tegenstetling tot bij- voorbeeld Toulouse-Lautrec veel meer de mogelijkheid te schilderen wat en wan- neer hij maar wilde.

Misschien is hier het enorme verschil in werk wel door te ver- klaren. Het valt overigens op dat de schil- ders in de late' zaal veel meer van elkaar verschillen dan die in de Vroege' zaal. De muziekzaai Volgens de introductietekst in de optie 'overzichf zouden drie componisten zor- gen voor de achtergrondmuziek. Helaas is hier vergeten de componist Gabriel Faure te noemen. TerwijI er in de muziek- zaai toch echt een muziekstandaard met zijn naam staat. Faure heeft prachtige muziek geschreven, vooral voor de dwarsfluit begeleid door de piano.

Klik je nu achtereenvolgens op de stan- daard en op het erboven hangende schil- derij dan hoor en zie je vanzelf je favorietecombinatie.

Hoewel de teksten op een onderhouden- de manier ingesproken zijn en de schilde- rijen prachtig op het televisiebeeld ver- schijnen, ontstond sterk de behoefte aan wat meer diepgang. Zou het niet moge- lijk geweest zijn een totale lijst van wer- ken bij te voegen? De opmerking dat de samenstellers van deze CD-i de zaien van de galerie 'zorgvuldig gereconstrueerd' zouden hebben, is uiteraard een enigs- zins misplaatste opmerking, a!

Tenslotte moet natuurlijk in ogenschouw genomen worden dat kunst-CD-i's nog maar in een beginfase zijn en dat de talloze mogelijk- heden nog moeten worden uitgewerkt. Want CD-i is dan wel een fantastische uit- vinding, het ontwerpen en uitvoeren ervan is allesbehalve simpel.

De Franse impressionisten Kunst en cuituur. Toeli is er niemand bij wie de naam Gabriel geen bel doet riiticelen. Peter Gabriel is een kunstenaar pur sang, Zijn videoclips laten alle andere muziekfilmpjes ver achter zich. Voor diegenen die zich ook maar enigszins interesseren voor de achtergronden van dit kunstfenomeen en wie doet dat niet? Wij hebben alvast een kijkje mogen nemen.

Rom Hefweg Peter Gabriel stond van meet af aan bekend om zijn grote interesse in ver- nieuwende technologie in de muziek. Hij was de eerste producent die de beschikking had over een Tairlighf- synthesizer Toen -tien jaar geleden- was dat a! Hij kon hiermee alle muziek die hij had via 36 sporen opnemen op de computer, zodat hij met ieder geluid, akoestisch of digi- taal, kon doen wat hij wilde. Geluiden konden bijvoorbeeld digitaal worden 'omgekeerd' om een gewenst speciaal effect te verkrijgen.

Deze digitale kennis heeft geresulteerd in een absoluut nieuw, maar toch herkenbaar geluid. Peter Gabriel is uit duizenden te herkennen. Mocht je als leek nu denken dat Gabriel zich alleen maar met computermuziek bezighield, dan heb je het mis. Als niemand anders is Peter Gabriel op de hoogte van akoestische instru- menten en geluiden.

Zoals een goed doolhof betaamt, moet je daarin af en toe eens flink de weg kwijt raken. Het voordeel daarvan is, dat je dan op je dwaalspoor weer allerlei aspecten van de CD-i tegenkomt waarvoor je anders misschien niet gekozen zou hebben.

De schijf staat zo boorde- vol met informatie dat je in principe niet eens zou weten waar je zou moeten beginnen. Ik ging maar op mijn gevoel af en begon op wat iconen te klikken. Daar kwam een klein plaatje met Mister Gabriel Himself, die me vriendelijk vroeg een puzzeltje op te lossen.

Zijn gezicht was uit elkaar getrok- ken en dat moest dus weer in elkaar. Na het gezicht in elkaar te hebben gezet, ble- ken de aparte onderdelen ieder een afzonder- lijkefunctietevervullen. Menu's in het gezicht Klik op het Oogmenu, en je krijgt een overzicht van vier verschillende clips met hun achter- grond. Ga je naar de neus, krijg je inzicht in de achtergrond van de muziek van Peter Gabriel, en mag je een kijkje nemen op het 'Gabriel Residence'.

Ga je kijken in het 'Mondmenu' kom je terecht in het 'Geheime leven van Peter Gabriel'. Via de oren kom je terecht in het Muziekmenu, en dat lijkt me logisch. De Gabriel Residence is een lustoord voor iede- re muzikant. Een prachtig Engels landhuis mid- den in het Britse groene hart. Je mag hier eens rondkijken en zien waar je terecht komt. Zo kom je bijvoorbeeld in de repetitiestudio terecht waar Gabriel met zijn band aan het oefenen is voor de volgende opnames.

Ga je verder zwerven over het landgoed, kom je terecht bij andere gebouwen, maar daar schij- nen we nog niet in te mogen. Een man vraagt ons vriendelijk om een koffer.

I die komen we nog we! Het begint meer en meer op een 'Quest'-spel te lijken! Verschil van uitdrukking Het geheime leven van Peter Gabriel wordt voor je ontrafeld in het 'Mondmenu'. Je ziet foto's van de ster in wording, Vervolgens begint het gezicht te veranderen tot dat van de heden- daagse ster en weer te veranderen tot het uit- eindelijke lot van zijn hoofd, het doodshoofd.

Wat kunnen mensen ook tijdens hun leven een verschil van uitdrukking hebben in hun gezicht. Alle gezichten gaan in elkaar over op een vioeiende manier die typerend is voor de stiji van zijn clips. Naast dat paspoort zie je een pasje liggen en kijk eens aan.

Er verschijnt een koffer in beeld, waar je door een simpele klik het pasje in kunt stoppen. Nu weer snel terug naar het landgoed van Peter Gabriel, maar waar zat dat ook al weer? Je komt per abuis terecht in het menu van de dips. Niet getreurd, want hier zitten de Gabriel- fans op te wachten. Vier clips worden getoond, en dat zijn op zich al kunstwerken met enorme K's.

De clips slingeren je heen en weer door de mogelijkheden van moderne Videotechno- logie. Niet zuinig is er gebruik gemaakt van computers, om Gabriel bijvoorbeeld als body- builder te laten zien, een non te laten verande- ren in een dame van lichte zeden of een prachtige jongedame in doodsangst te laten luisteren naar een zingende kikker. Bij iedere clip is een kort stukje gemonteerd als een zoge- naamd 'Making of Interviews met regisseurs, special effects artiesten, kortom alles wat je altijd al had willen weten.

De oren brengen je in een muziekmenu, in de meest brede zin van het woord. Van ieder album dat Gabriel ooit heeft uitgegeven staat hier de discograf ie, hoor je een klein stukje van 1 Philipscdi. Een die mogelijkheden om uw kijkplezier te vergroten ts het interactief bekijken van uw eigen foto's op tfw TV scherm.

Dat kan heel eenvoudig i. Bijgaande bestelsticker plakt uwfotohandelaar op de opdracht- envelop. Meer informatie en tips Kodak Fotoservice schrijft uw mooiste beelden op Photo CD vanaf kleinbeeld kleurennegatieven of -dia's 35 mm.

Op een Photo CD is ruimte voor ± beelden. Ook als u Photo CD at gebmikt heeft geldt deze voordelige aanbieding. Daarna kunt u uw favoriete foto's haarscherp en met briljante kleuren thuis op de televisie 'afspelen' met behulp van uw nieuwe CD-i-speler.

Bovendien kunt u deze beelden met de afstands- bediening oproepen, in- en uitzoomen, draaien en uitsnedes maken. Zelfs interactieve maniputatie is mogelijk met behulp van de CDn-software 'Caricature'.

Zo bestelt u uw eerste Photo CD U brengt minimaa! U kunt daarom beter opdracht geven voor minstens 20 overschrijvingen per keer. Zorg ervoor dat uw negatieven of dia's zo schoon moge- lijk en onbeschadigd zijn, want op Photo CD wordt alles overgenomen.

Dat is mooi zoiang het om de prachtige kleurweergave van deafbeeldingen gaat maarstof, kras- sen, vuil, vingerafdrukken of zelfs kreukels kunnen het geheel nadelig beinvloeden. Bewaar uw negatieven en dia's dus altijd zeer zorgvuldig. De keuze is vrij. Bel dan voor het dichtstbijzijnde ad res: Maar dat is nog niet alles, er zijn songteksten integraal opgenomen met een gedeeite van de muziek die daar bij hoort. Wereldinstrumenten Peter Gabriel zou zijn naam niet aan een pro- dukt geven als er geen educatief gedeeite in zou staan.

Zoals Ik al zei, heeft Gabriel verschrikke- lijk veel verstand van akoestische instrumenten uit alle werelddelen, en is hij in staat daar ook iets goeds over te vertellen. Bovendien, en dat is bijna uniek, kun je ook zelf laten horen hoe het desbetreffende instrument klinkt. Wanneer je op het instrument klikt, hoor je de klank van het instrument als je op die plaats slaat, tokkelt of strijkt. Al was het alleen maar om je even kennis te laten maken met etnische muziek.

Misschien is deze muziek ook wel een drijfveer geweest voor Peter Gabriel om zich voortdurend in te zetten voor Amnesty International, waaraan hij al meerdere stukken heeft gewijd. Het is wel moeilijk om te bepa- len of ik nu alles heb besproken, wat ik me eigenlijk niet voor kan stellen. Er lijkt achter ieder item nog een aantal ongeopende deuren te zitten. Beeld en geheugen Alle hoeken en gaten van het geheugen zijn benut om de grote hoeveelheid informatie op te slaan.

Dat grandioze geheugenverbruik lijkt jammer genoeg wel ten koste te zijn gegaan van de beeldkwaliteit Vooral wan- neer er teksten staan afgebeeld, vallen som- mige letters helemaal dicht en dat lijkt me eerlijk gezegd niet de bedoeling te zijn geweest.

Ook in de 'Making of Handleiding Ik heb hier alleen nog maar de voorlopige demonstratieversie gezien, een voorrecht waar ik me toch wel vereerd door moet voe- len. Hier zat geen handleiding bij. Misschien zit die wel bij de defini- tieve versie. Tot die tijd zai ik het gewoon moeten doen met hier en daar een klikje wagen. Er zit niets tussen wat slecht is, integendeel. Vervelen zul jeje niet. Peter Gabriel heeft mijns inziens met de CD-i XPIore laten zien, dat hij in staat is het onmogelijke te verwezenlij- ken.

Misschien is Gabriel in mindere mate muzi- kant dan kunstenaar. Toch is het voor mij als muzikant niet te veel om te zeggen, dat dit een van de belangrijkste, en meest interessan- te schijven is, die ik tot nog toe heb gezien. De graphics waren niet om over naar huis te schrijven en de actie was verre van adrenaiine-verhogend. Met de komst van de Digital Video Cartridge ontstonden echter nieuwe spelmogelijkheden, en Chaos Control bewijst dat een goed schietspel absoluut tot de mogelijkhe- den behoort op CD-i.

Infogrames het bekende Franse softwarehuis dat diverse pc-hlls op z'n naam heeft staan , heeft met Chaos Control een fan- tastische prestatie geleverd. Het spel begint met een eenvoudig hoofdmenu, met daarop de opties Introduction, Options, New Game, Continue en Quit De Continue-optie kan in het begin nog niet geselec- teerd worden, pas na het voltooien van een level kan vanaf het laatst voltooide level verder worden gespeeld.

Options bevat slechts een keuzemogelijkheid, namelijk het aanpassen van de snelheid waarmee het vizier over het scherm beweegt slow of fast. Vreemd genoeg heeft Chaos Control geen optie om het spel gemakkelijker of juist moeilijker te maken.

Misschien wordt dat in de definitieve versie nog veranderd, de versie die wij mochten testen moest het ech- ter zonder doen. Omdat we ook nog geen handleiding had- den, waren we blij met de Intro-optie.

Een klik hierop en we vielen bijna achterover van verbazing. Ongelooflijk mooie computer rendered graphics, briljante Star Wars- muziek en een zeker voor een schietspel behoorlijk origi- neel en uitgebreid scenario zorgen ervoor dat je al tijdens de Intro in de juiste stemming komt.

Pioneer 10 Het verhaal gaat ongeveer als volgt. Op 3 maart wordt de ruimtesonde Pioneer 10 gelanceerd, met aan boord een cryptische boodschap waarin eventuele buitenaardse wezens worden uitgenodigd voor een bezoekje aan de Aarde.

Om het potentiele ruimtetoeristen nog wat eenvoudiger te maken, bevat de boodschap ook de exacte ruimtecoordina- ten van onze planeet. Een beetje naief dus, maar in wist men blijkbaar nog niet beter. Jaren later, in om precies te zijn, is de sonde in een onbe- kend ruimtestelsel terecht gekomen. Plotseling ont- vangt men op Aarde geen signaal meer van de sonde. Men denkt in eerste instantie aan een defec- te zender, tenslotte is de sonde al behoorlijk oud en versleten. Er blijkt echter iets heel anders aan de hand te zijn.

De sonde is namelijk onderschept door een oorlogsschip van de Kesh Rahn, een bijzonder agressief ras dat vooral bekend staat om zijn bloedi- ge oorlogen en geavanceerde wapens. Jessica Darkhill Het eerste dee! Zij en haar vader, de com- mandant van de ruimtebasis New Babylon, hebben al eerder kennis gemaakt met de Kesh Rahn.

Kort na het onderscheppen van de Pioneer 10 vernietig- den de Kesh Rahn namelijk Mars, als een soort voor- proefje van wat de Aarde te wachten stond. Bij de strijd om Mars moesten Jessica en haar vriend Majoor Morgan het onderspit delven, Morgan kwam daarbij zelfs om het leven.

Deze basis wordt echter van oorsprong door burgers bevplkt en is nauwelijks in staat zich te verdedigen. Jessica wordt dan ook door haar vader aangewezen om aan het hoofd van het Vijfde Squadron de evacuatie van de burgerbevol- king naar Manhattan te leiden, voordat de Kesh Rahn de basis aanvallen. Op zich zijn de animaties in dit deel van de intro ook vrij goed, maar ze halen het niet bij de veel fraaiere beelden van de ruimte- sonde en de Kesh Rahn-schepen.

Een storend aspect liSiQuSEyQ in deze testversie is het feit dat de lippen van de figuurtjes niet synchroon bewegen met de gespro- ken teksten. Sterker nog, het lijkt meer of ze ergens op staan te kauwen dan te praten. Hoe dan ook, na de minutenlange intro die met een druk op een actieknop eventueel kan worden overgeslagen is het de hoogste tijd voor wat actie. Interactieve film Chaos Control lijkt wat dat betreft trouwens meer op een interactieve film dan een echt schietspel.

De computer bestuurt namelijk Jessica's jet, het enige dat de speler hoeft te doen is een vizier over het scherm bewegen en op de juiste momenten op de vuurknop drukken. Toch blijkt dit goed te werken, vooral vanwege de fantastische driedimensionale graphics, de razendsnel van alle kanten op je af komende vijanden en de kakofonie van geluid die de actie begeleidt.

Het spel bestaat uit drie levels, die ieder weer bestaan uit een drietal scenes. Tussen de levels door wordt via een uitgebreid animatie- filmpje de sfeer voor het volgende level neergezet. Vrijheidsbeeld In het eerste level heeft de speler vooral een yerde- digende taak bij de evacuatie van de burgers van New Babylon.

De eerste scene van dit level speelt zich af rond het Vrijheidsbeeld, dat er zo realistisch uitziet dat je het bijna aan kunt raken. Daarmee hebben we meteen trouwens een van de punten van het spel genoemd die nog verbeterd moeten worden, want het klelne vizier raakt af en toe voile- dig zoek in de drukte. Ook de vergeleken met de rest van de graphics lelijke ontploffingen zitten af en toe behoorlijk in de weg.

Het vizier kan drie kleuren aannemen: Pas echter op als het vizier geel wordt, want in dat geval ben je op een eigen schip aan het vuren. Midden in een hectisch gevecht valt het echter niet mee om daar op te letten, dus het is maar goed dat PhilipsGdi. De vijanden waarmee je in het eerste level te maken krijgt zijn onder andere insectachti- ge ruimteschepen, vliegende robots en grondinstal- laties.

Boven in het beeld staat de score, onderin een energiebalk die kleiner wordt naarmate je meer vijanden laat ontsnappen. Het is trouwens niet noodzakelijk om alle vijanden neer te schieten, daarvoor zijn er gewoon te veel.

Wei moet je probe- ren zoveel mogelijk tegenstanders te elimineren, waarbij het ook nog van belang is je te concentre- ren op de gevaarlijkste soorten. De bediening is heel simpel: Het is natuurlijk heel verleidelijk om gewoon je vinger constant op de vuurknop te houden en het vizier als een dolle over het scherm te bewegen, maar dat werkt niet.

Je wapen raakt dan namelijk oververhit, zodat je tijdelijk niet meer kunt schieten. Een metertje onder in het beeld geeft aan hoe lang je nog kunt schieten voordat het wapen het begeeft. In de straten van Manhattan De tweede scene van het eerste level speelt zich af rond de beroemde Hudson-brug, waar de Kesh Rahn-troepen het evacuatiekonvooi opwachten.

In de derde scene vlieg je door de straten van Manhattan, tussen de wolkenkrabbers door! DIt level ziet er heel indrukwekkend uit, a! De straten wemelen namelijk van de vijanden, maar er rijden ook eigen tanks rond die je juist niet moet neerschieten. Aan het eind van deze scene wacht een soort eindbaas, in de vorm van een vliegende robot met een laserzwaard en een schlld. Al te moeilijk te verslaan is deze echter niet, het hele eer- ste level is sowieso niet echt moeilijk.

Computervirus Na het verslaan van deze eindbaas is het weer tijd voor een uitgebreide animatie. We zien daarin onder ande- re hoe Jessica wordt gepromoveerd tot Majoor en de leiding krijgt bij een grootscheepse tegenaanval. Jessica heeft inmiddels bovendien een belangrijke ontdekking gedaan. Na een uitgebreid onderzoek blijken de Kesh Rahn een virus in de computer te hebben ingebracht, dat met normale viruskillers niet te verwijderen is.

Om de tegenaanval een kans van slagen te geven, moet het virus eerst vernietigd worden. Kapitein Nakamura is de grote expert op dit gebied en uit een gesprek met haar blijkt dat er slechts een manier is om het virus te bestrij- den.

Het gevolg is onvoorspel- baar: Jessica kan als ze getroffen wordt een lichte schok krijgen, maar ze kan ook sterven. Toch zit er niets anders op, Jessica moet het risico nemen en de strijd met het virus aangaan.

Conclusie We zijn nog lang niet uitverteld over Chaos Control, een supersnel schietspel dat volop gebruik maakt van CD-i's Digital Video-mogelijkheden. De graphics zijn bij vlagen niet van echt te onderscheiden en de Star Wars-achtige muziek sluit fantastisch aan op de sfeer van het spel. Een paar opmerkingen hebben we echter wel. Om te begin- nen kun je weinig meer doen dan schieten, het sturen wordt volledig aan de CD-i overgelaten.

sensuele massage arnhem gratis pjes